Skip to main content
Noutăți

Eveniment literar major al anului 2016, la ULIM Scriitoarea Cristina-Emanuela Dascălu a inițiat organizarea unor evenimente culturale universitare

Unul dintre evenimentele literare majore ale sfârșitului de an 2016 în R. Moldova, cu sala plină, s-a produs, la ULIM, prin organizarea recitalului de poezii “Anotimpuri minus”, din creaţia scriitoarei Cristina-Emanuela Dascălu, ViceRector pentru Relații Internaționale. Evenimentul s-a transformat într-o întâlnire de suflet a comunității academice ULIM cu o importantă poetă a României Literare de azi, cunoscută în mediile artistice occidentale. Poeziile, în lectura autoarei și a studenților ULIM au fost insoțite de un moment lirico-muzical, susţinut de către Senatul Studenţesc ULIM şi Consiliul Studenţilor Străini ULIM cu sprijinul Departamentului Informaţional Biblioteconomic.

Evenimentul a debutat cu o prezentare elogioasă a dnei Cristina-Emanuela Dascălu. Din buchetul aprecierilor critice a acestei scriitoare a românilor din partea unor personalități mari din țară și străinătate, precum Acad. Constantin Ciopraga :

« Cristina Dascălu scrie o poezie elegantă, frumoasă ca şi autoarea. Cristina Dascălu este o scriitoare foarte talentată, originală, o voce autentică, plăcută, adevărată, o persoană cu stil, creator de frumos, o prezenţă remarcabilă, amestec de intelectualism, carismă, talent, puritate, putere, echilibru, un înger alb de un magnetism extraordinar, o prezenţă fermecătoare. Poezia Cristinei Dascălu mă bucură. Ea poartă însemnele unui Eu cumulativ. Cristina Dascălu este o scriitoare excepţională, aflată într-o permanentă stare poetică, o persoană verticală,  o prezenţă discretă, elegantă, aristocrată, dar totodată creator de poezie viguroasă, însă elegantă, poezie caracterizată de emoţii şi sentimente puternice, autentice. Autoarea dă dovadă de o sensibilitate aparte, potenţată de raţiune, de un echilibru perfect între gravitate şi ironie. Cristina Dascălu este o personalitate distinctă, autoare de creaţie autentică ce va rămâne, va continua să impresioneze, să emoţioneze, să influenţeze. »

Renumitul critic literar Lucian Raicu  considera ca Dna ViceRector Cristina Dascălu « este un miracol, un fenomen între poeţii contemporani. Este cu siguranţă una dintre cele mai talentate scriitoare [din literatura română contemporană], ”   în vreme ce criticul contemporan Dumitru Micu scrie   “În general, poeta vede în lucruri, în fenomenalităţi, ca altădată Camil Petrescu, Ideea. Dar o semnalează (când o face) cu mijloace total diferite, deosebite şi între ele prin eficacitate. Lapidar vorbind, lirismul poeziilor Cristinei Emanuela Dascălu e un lirism în bună parte meditativ, cu implicaţii iniţiatice.”

Istoricul şi criticul literar Ion Rotaru scria despre   Dna ViceRector Cristina Dascălu încă în perioada adolescenţei Dnei Profesor astfel   „O autoare de o precocitate intelectuală şi artistică deosebită şi de o sensibilitate şi genialitate extraordinară. O poezie de idei, intelectuală, matură (şi stilistic şi ideatic), rafinată, dar nu artificial-livrescă, candoare şi trăiri intense, suav şi sensual deopotrivă. O poezie complexă, de idei, o poezie profundă, personală, cu imagini subtile, abstracte, trăiri ardente, adevărate, inovaţii la nivelul fondului şi formei, originalitate şi autenticitate deşi marile teme ale omenirii şi literaturii se regăsesc în versuri, acestea sunt unele din caracteristicile poeziilor Cristinei Dascălu, o scriitoare adevărată, născută, nu făcută, un talent nativ ce îşi asumă poezia şi starea de îndrăgostită perpetuă drept destin. Cu siguranţă una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane, o autoare de mâna întâi, al cărei destin literar merită urmărit.

Printre alte aprecieri critice laudative la adresa operei literare a Cristinei Emanuela Dascălu mai menţionăm aici : “Poezia Cristinei Dascălu, ca toată marea poezie în general, ţine, după părerea mea, de partea cea mai ascunsă, cea mai intimă a fiinţei noastre. Poezia ei echivalează uneori aproape cu o rugăciune. În poezie te cufunzi pentru a te întoarce cu şi în frumuseţe. Un autor frumos, vertical, o persoană cu simţ moral, o persoană preocupată de valori perene, de adevăr, de frumos şi nepreocupată de josnicia nici a trecutelor timpuri, nici a timpurilor actuale.” (Zoe Dumitrescu Buşulenga);

Interesant este să întâlneşti un scriitor autentic, talentat ce nu poate fi încadrat total în nici un model sau curent poetic literar deşi într-un fel (şi bravo ei!) le aparţine tuturor, dar distingându-se, de asemenea,  în mod original. O operă bine conturată, o voce unică, un timbru aparte, o revelaţie a poeziei Optzeciste, revendicată şi de Nouăzecişti şi de “Revoluţionarii” Generaţiei 2000 […] o poezie cu accente şi tendinţe moderniste şi neomoderniste, dar o autoare capabilă şi să versifice în mod tradiţionalist, clasic, poeziei Cristinei Dascălu nelipsindu-i nici elemente avangardiste sau experimentaliste, toate îmbinându-se într-o operă unitară, nu barocă, nu pur şi simplu amestec de stiluri, ci o operă ce îşi însuşeşte toate aceste stiluri făcându-le ale ei, aparte, cum numai scriitorii adevăraţi sunt capabili să scrie, să gândească, să transforme veşnic transformându-se. Desigur, Cristina Dascălu este şi un scriitor al exilului, un scriitor postmodern, un maiestru al discursului deconstrucţionist, auto-reflexiv, auto-referenţial, un scriitor nu de palimspest ci de operă originală, un autor capabil de ironie şi autoironie. Prezenţa cotidianului, extinderea narativităţii asupra liricului, jocul ingenios de cuvinte bine alese, efectele lexicale şi sintactice neaşteptate, pline de inventivitate, metatextualitatea şi intertextualitatea (cu procedee specifice precum citatul, mottoul, colajul, parodia, parafraza, etc.) chiar şi hipertextul, utilizarea ironiei fine, a sarcasmului inteligent, toate aceste elemente  o încadrează pe talentata autoare în postmodernism, pe când starea onirică, spiritul ludic, dexteritatea prozodică şi lexicală ieşite din comun, aluziile culturale frecvente, erudiţia (textului, autoarei), elementele cosmopolite precum şi cele savante înserate prin procedee metatextuale şi autoreferenţiale o încadreaza pe autoare în Generaţia ‘80, iar optimismul metafizic, pasiunea, solidaritatea şi creativitatea neîngrădită, latura civică a poeziilor Cristinei Dascălu, elementele metafizice, ritmul alert, sentimentele angoasante, experienţa individuală ca motiv central poetic, prezenţa chiar a unor imagini  surrealiste, la limita dintre comercial, existenţial şi mediatic o încadrează, ca şi vârstă, în Generaţia 2000, iar înstrăinarea, alienarea, accentul pe memorie, aduceri aminte, călătorie, o fac, desigur, o scriitoare în exil, a exilului. ”(Marin Mincu) ;

Cel mai bun ‘produs’ pe care l-a dat Târgu Neamţ, Cristina Dascălu, scrie o poezie confesivă, deschisă, dornică de comunicare. Cred că e mezina generaţiei optzeciste în literatura noastră, cu obsesia memoriei şi a revanşei de erudiţie a textului fiinţei în faţa agresiunii realului.”   (Cristian Livescu) ;

Cristina Dascălu este o scriitoare talentată. Poezia, proza, critica şi istoria literară ale autoarei sunt definite de o melancolie amară.  Totuşi, în aceleaşi opere convingătoare, bine scrise străluceşte speranţa. Cristina Dascălu demonstrează că scriitorii pot apropia naţiuni şi culturi diferite. Condamnând sufletul omenesc divizat de apartenenţe politice, opera ei glorifică o realitate unificată de scriitori. Într-un stil angajat şi angajant, Cristina Dascălu scrie cu atingeri delicate, cu sensibilitate şi cunoaştere,  cărţi  importante, atractive, demersuri ştiinţifice şi artistice temeinice ce clarifică fără să simplifice,  opere edificatoare, originale rezultatul unei inteligenţe pătrunzătoare şi a unui talent autentic. Este vorba de lecturi esenţiale, care satisfac, cărţi pline de forţă, scrise clar, nuanţat, având la bază idei bine exprimate artistic”    (Evgeny Evtushenko) sau, îm tonuri mai amuzante, mărturisirea Aneimaria Beligan, scriitoare română și australiană, fiica celebrului actor Radu Beligan:

”A fost odată, într-o ţară cenuşie şi tristă, care se luptă cu monştrii anilor optzeci, o adorabilă fiară. Şi o talentată îmblânzitoare. Ascultaţi-le povestea. Bucuraţi-vă! Pline de elemente voit comice, satirice dar în egală masură metafizice, dispasionate dar intense, senzuale, pasionale şi intens inteligente, poeziile Cristinei-Emanuela Dascălu sunt o bucurie şi un extaz să le citeşti.

Iată trei dintre poeziile autoarei:

            Ars Poetica

               Talisman

Port în mine adorabila fiară:

Colții-năuntru, doar ochii-n afară

Încercănate idei străpung

Învelișul de solzi al mirosului scund.

Se bucură nămila din labirint

Cioburi de vise când se cuprind.

Colții rupând carnea minciunii

Scriu cu noroi pe treptele lumii.

Înfig în ape drumul de solzi,

Sfâșiindu-se gândul cu rana de colți,

Durându-mă ochiul de mai din afară,

Val peste val, se-ntrupează iar fiara.

Totuși scriu cum aș mângâia piatra din nori,

Cand astăzi se scrie pe duruitori,

Pe pietre-aruncate și pe tâmple fierbinți.

Adorabilă fiară, să nu mă mai vinzi,

Stelei duble și fără noroace

Ca balaur pe ochi să se-nșface.

Port în mine carapace verzuie

Şi durută cerneală, și cerneală cam şuie.

Credeam că n-o sa mai ajungi

mi-era și teamă ca nu cumva

pe ulițile triste ale însingurării mele,

să te oprească vre-o stingheră rază

vr-un ciob în care pus-am să răsară,

speranțele din toamnele trecute.

Să nu te tai! Fii ager

și ocolește capcanele pe care

teama mea de tine le întinde pe tăcute

în fața ta; sperând ca totuși

să le treci; și-n fagurul de aur

al privirii, s-adormi, tu, călător

grăbit, pe care te-am cules drept

talisman, din toamna asta,

Miere și lumină…

Trăsura

Mamei mele, MARIA DASCĂLU, născută MIHĂILĂ şi

Tatălui meu, ALECU-ALEXANDRU DASCĂLU

 

Mai aud prin somnul spicelor brumate, frizianul tatei timpul cum străbate,

Ca de pe retină să coboare-n prag, pas de domnişoară, pasul mamei drag;

Că din altă vară, pe-aceleaşi alei, roţile trăsurii deveneau scântei,

Scânteind în lună nechezat de cal, tineri erau, Doamne, şi mergeau la bal…

Se duseră anii, tata nu mai este, dar în orice vară, chiar ca-ntr-o poveste,

Pe la miezul lunii ce-o numim cuptor, la mijloc de vise, mă apuc-un dor

De ce-a fost odată, de ochi luminoşi; era altă seară şi erau frumoşi…

Lanurile verii, greieri ca viori, nu eram pe-atuncea, însă înspre zori

Rătăcită încă-n briza vesperală, nenăscută umbră precicloidală,

Murmur pe abisul simţului sonor, trecere asemeni unui meteor,

Mai aud copita de cal năzdrăvan cum despică timpul ca un buzdugan

Şi desparte visul dintre ce mai este şi ce-a fost odată chiar a mea poveste.

Împletită ruga pe a lui copită, frizianul încă est-a mea ispită;

Din valuri de vreme, prin lanuri de grâu, zboară frizianul neţinut în frâu;

Şi m-aşteaptă pururi la răscruci de vânt, calul din poveste, coama-i fluturând;

Scânteind trăsura printre graminee, visele purtate spre Calea Lactee,

În centrul galactic, gândul nenuntit, în mijlocul firii visul nedormit.

Rotaţii stelare, roiuri globulare, şi-n apus de vară, braţe de spirale.

Tatăl meu luând mâna mamei să coboare, printre lanuri trece gândul ca o boare.

Frizianul negru luceşte-n Zenit, din Nadir trecutul reînchipuit.

Chipurile-n vraja picăturii grele – roua înserării, pe arcuş stinghere

Vise nedospite şi amar de ani, a trecut trăsura şi pe sub castani,

Şi-n lumina pură de apus de vis, tot ce se-ntâmplase e de nedescris;

Cum într-o rocadă de-amintiri din vară, amintirea poartă urmă selenară,

Căci sub semnul lunii încă de pe-atunci, în fiece vară, tot trece prin lunci,

Trăsur-argintată şi în ea doi sori, luna şi cu soare, părinţii amândoi…

Opera şi biografia poetei, eseistei, prozatoarei şi traducătoarei Cristina-Emanuela Dascălu, născută la 20 mai 1969, în Târgu Neamţ, se impun a fi studiate şi cunoscute de cercetătorii, istoricii şi criticii literari, spre a-i determina valoarea estetică şi a-i stabili locul ce i se cuvine în evoluţia liricii contemporane, în opinia criticului Nicolae Scurtu.

Dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, prezentă la eveniment, a vorbit despre importanța educației artistice în formarea competențelor viitorilor specialiști în varii domenii.  ”Este nevoie de multă filosofie și multă poezie, ca tinerii noștri să fie suficient de sensibili și nu doar utili societății, dar și să influențeze mersul lucrurilor în această societate. Poezia dnei Cristina-Emanuela Dascălu ne face mai frumoși, mai înțelegători și mai toleranți. Scrisă din toată inima, în momente de trăiri sufletești profunde, este leacul și soluția pentru problemele umane”, afirmă dna Ana Guțu.

Evenimentul a entuziasmat cei mai talentați studenți ai ULIM, reunindu-i într-un recital de zile mari din creația în limbile română și engleză a unei poete, apreciate de marile personalități ale României Literare și Artistice, dar și din centrele academice internaționale. Surpriza mare a fost recitalul în română,  susținut de tineri rusolingvi. Igor Șestakovskii, președintele Senatului Studențesc, Valentina Șubina, Virginia  Dumitrașcu, Elona Culcea, Olesea Gherbițcaia, Teona Cuceaidze au încântat spectatorii prin organizarea unui medalion literar-muzical de sărbătoare.

”La ULIM, simt o bucurie continuă”

Amfitrioana evenimentului, dna Cristina-Emanuela Dascălu, a rostit un mesaj de apreciere studenților și cadrelor didactice ULIM.”Sunt fericită să-i am alături, aici, pe colegii mei, profesori universitari, cadre de cercetare, cât și studenți deosebit de talentați. ULIM a devenit pentru mine un loc, unde simt o bucurie continuă să muncesc și să contribui la dezvoltarea unei importante universități în context național și internațional”, mărturișește dna Cristina-Emanuela Dascălu. Urmăriți aici recitalul video:

 

Conferențiarul universitar doctor Cristina Emanuela Dascălu a absolvit studiile universitare ca șefă de promoție, fiind absolventă Summa Cum Laudae cu DOCTORAT / PhD în științe filologice, filosofice, umaniste, sociale și politice la UNIVERSITY OF TULSA, SUA.  A câștigat Bursa americană integrală de Merit de Predare, Cercetare și Publicare, Bursa americană integrală NAFSA de Merit și multe alte, iar lucrarea sa de doctorat Literatura Exilului și a Țărilor/ Tărâmurilor Imaginare a fost publicată în SUA în 2006. Absolventă şefă de promoţie, cu Diplomă de Merit, media generală 10, licenţiată în Litere / Ştiinţe Filologice, specializarea Engleză-Română, la Univ. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 1993, fiind câştigătoarea unicei Burse Naţionale de Merit.  Specialist cu MASTERAT în Limba şi Literatura Engleză şi Americană, PITTSBURG STATE UNIVERSITY, SUA, 1997, absolventă şefă de promoţie, Summa Cum Laude, cuDiplomă de Merit, Excelenţă în Cercetare şi Predare a Masteratului în  Limba şi Literatura Engleză şi Americană. Specialist cu MASTERAT în Comunicare (Ştiinţele Comunicării)/ MA Communication, PITTSBURG STATE UNIVERSITY, SUA, 1996, absolventă şefă de promoţie, Summa Cum Laude, cu Diplomă de Merit, Excelenţă în Cercetare şi Predare a Masteratului în Comunicare, câştigătoarea Bursei americane integrale NAFSA de Merit, de Cercetare. Bursă Soros la MASTER în Studii Europene, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, 1994.

Domnia sa este și artist plastic,  realizator şi moderator de programe radio şi TV, membră a USR/Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România și Associated Press.

Câteva informaţii despre activitatea scriitoarei, publicaţii: CRESTOMAŢII DE POEZIE publicate la începutul cariereri literare: Nevoia de lumină (1981); Marea iubire (1982); Marea dragoste (1983); Grăuntele de uraniu (1983);  Veacul XX (1984). Debutul absolut s-a produs, în anii de liceu, în revista Ateneu din 1986, când poetul Sergiu Adam a semnalat ivirea unei noi voci lirice: “Talentul dumneavoastră este indiscutabil.” COLECŢII INDIVIDUALE DE POEZIE: Adorabila Fiară (1982-1983); Echinox sau Solstiţiu (1983-1985); Din nou despre noi (1987); Schelete de cai în mişcare (1988); 366 de poeme pentru zile reci şi mâini calde (1993); Ploi şi alte anotimpuri (1990); Arc peste timp,  despre prieteni şi frunze (2003); Aici nu există nori(2014);  Gastronomică în doi, trei şi alte numerale inventate (2015); Passers By/Trecători (2015). VOLUME INDIVIDUALE DE POEZIE: Adorabila Fiară (2009); Echinox sau Solstiţiu (2009); Travel Series I/ Serii de călătorie I(2009); Travel Series (Journeys of the Self)/Serii de călătorie (Călătorii ale sinelui(2011). CĂRŢI DECRITICĂ LITERARĂ, SELECŢII: The Literature of Exile and Imaginary Homelands / Literatura exilului şi a tărâmurilor imaginare(2006); Imaginary Homelands of Writers in Exile / Ţări imaginare ale scriitorilor în exil (2007). CĂRŢI DESPECIALITATE: Business, Professional and Technical Communication: A Multicultural Perspective (2010); Communication and Team Work (2010); Introducere în comunicarea interculturală: Teme locale, lecturi globale (2010); Antologia comunicării interpersonale şi de grup (2010). ALTE CĂRŢI DE POEZIE: The Lyre’s Song (1997); Best Poems of 1999 (1999); Outside the Lines: A Creative Writing Anthology (2005); Best Poems of 2009 (2009). TRADUCERI LITERARE, SELECŢIE: roman Liniştea albă / The White Silence (2007). COLECŢII DE POEZII PERSONALE INCLUSE IN VOLUME COLECTIVE:  Best Poems of the Year 1996 şi 1997 (1996),  (1997); Flashback (1998); Poems for all Seasons (1998) şi (1999); Red River Poems (1999); Whispers: A Collection of Short Poems (2009);  Best International Poets of the Year (1997); Leave It to Them (1997); Reflections: A Collection of Short Works (1999) şi (2001); Best New Poets and Their Work (1996) şi (2000); Us (1996), (1997) şi  (1998), etc. CAPITOLE PERSONALE DE CRITICĂ LITERARĂ APĂRUTE ÎN VOLUME COLECTIVE, SELECŢII: “Multiculturalismul” în Concepte şi teorii social-politice, (2011); “Knowledge-Based Society and the Condition of the Exile as Reified and Hybrid Subject” în Limits of the Knowledge Society: Psychology and Educational Sciences; Anthropology, Philology and Cultural Studies (2011); “Pedro Barrajón” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2012);  „Postcolonialism scindat şi realism magic în dialectica dintre subiect şi peisaj în romanul Copiii  din miez de noapte de Salman Rushdie,” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2013) CĂRŢI DE CRITICĂ LITERARĂ, SELECŢII: The Literature of Exile and Imaginary Homelands / Literatura exilului şi a tărâmurilor imaginare (2006);  Imaginary Homelands of Writers in Exile /Ţări imaginare ale scriitorilor în exil (2007). CĂRŢI DE SPECIALITATE: Business, Professional and Technical Communication: A Multicultural Perspective (2010); Communication and Team Work (2010); Introducere în comunicarea interculturală: Teme locale, lecturi globale (2010);  Antologia comunicării interpersonale şi de grup (2010). ALTE CĂRŢI DE POEZIE:  The Lyre’s Song (1997); Best Poems of 1999 (1999); Outside the Lines: A Creative Writing Anthology (2005);  Best Poems of 2009 (2009). TRADUCERI LITERARE, SELECŢIE: roman Liniştea albă/The White Silence (2007). COLECŢII DE POEZII PERSONALE INCLUSE IN VOLUME COLECTIVE:  Best Poems of the Year 1996 şi 1997 (1996),  (1997); Flashback (1998); Poems for all Seasons (1998) şi (1999); Red River Poems (1999); Whispers: A Collection of Short Poems (2009);   Best International Poets of the Year (1997); Leave It to Them (1997); Reflections: A Collection of Short Works (1999) şi (2001); Best New Poets and Their Work (1996) şi (2000); Us (1996), (1997) şi  (1998), etc. CAPITOLE PERSONALE DE CRITICĂ LITERARĂ APĂRUTE ÎN VOLUME COLECTIVE, SELECŢII: “Multiculturalismul” în Concepte şi teorii social-politice, (2011); “Knowledge-Based Society and the Condition of the Exile as Reified and Hybrid Subject” în Limits of the Knowledge Society: Psychology and Educational Sciences; Anthropology, Philology and Cultural Studies (2011); “Pedro Barrajón” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2012);  „Postcolonialism scindat şi realism magic în dialectica dintre subiect şi peisaj în romanul Copiii  din miez de noapte de Salman Rushdie,” în Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău: De la fraţi la fraţi (2013). REDACTOR ŞEF ADJUNCT şi TRADUCĂTOR la/pentru International Journal of Communication Research; REDACTOR ŞEF ADJUNCT şi TRADUCĂTOR la/pentru International Journal of Human Voice;

Pentru a afla mai multe detalii despre scriitoarea Cristina Emanuela Dascălu, vă recomandăm să lecturați următorul text din România Literară :  Mărturii necunoscute despre Cristina Emanuela Dascălu.