Skip to main content
evenimentenoutăți

Webinar internaţional „Ferestrele imprevizibilului”

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare”, Centrul de Reuşită Universitară şi Alianţa Franceză din Suceava, în colaborare cu Ambasada Franţei în Republica Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău şi Direcţia Judeţeană de Cultură Suceava, au organizat webinarul internaţional „Ferestrele imprevizibilului”, în cadrul proiectului Spaţiul interuniversitar ca spaţiu de dezbateri interculturale, coordonat de Profesor univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU şi Profesor univ. dr. hab. Elena PRUS.

Joi, 24 martie 2022, ora 14.00, Sala de lectură din Corpul E al Bibliotecii USV a găzduit manifestarea intitulată „Ferestrele imprevizibilului”, ce a inclus în program:

  • Vernisajul expoziţiei de artă plastică „Imprevizibilul” a artistului plastic Cezar SECRIERU.
  • Dubla prezentare de carte a autoarei Elena PRUS : La parisienne romanesque: mythe et modernité (Côte-Saint-Luc, Québec-Canada: Editura Peisaj, 2022, 263 p.) şi Nobelul pentru literatură ca patrimoniu geocultural (Iași: Cartea Românească Educațional, Colecția „Eseuri”, 2019, 123 p.).

Manifestarea „Ferestrele imprevizibilului” se înscrie în activităţile organizate cu ocazia Lunii Francofoniei la Suceava, este o extensie a proiectului Valorisation du patrimoine interculturel francophone de la Moldavie (dezvoltat de ULIM, Primăria Grenoble și Biblioteca Pubcică „B.P. Hasdeu” cu sprijinul Qmbqsqdei Franței în RM) și prezintă reflecțiile de actualitate ale autorilor despre societatea incertă și lichidă în care trăim (Z. Baumann, U. Eco, A. Marga), care cere soluții inovatoare.

La această întâlnire au participat : Maria NEAGU, ataşat de cooperare la Ambasada Franței din Republica Moldova, Mircea A. DIACONU, prof. univ. dr., Prorector USV, Efstratia OKTAPODA, conf. univ. dr., Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Dorina BUTUCIOC, dr., Asociația Internațională a Criticilor de Teatru, Tatiana CIOCOI, conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Nicolae LEAHU, conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Maria PILCHIN, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău, Victoria FONARI, conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova. Moderatoarea întâlnirii a fost Sanda-Maria ARDELEANU, prof. univ.DHC, Directoarea Bibliotecii USV.

Artistul plastic Cezar SECRIERU este originar din Fălticeni, România, pictorul a studiat la Universitatea Pedagogică de Stat din Chişinău, Facultatea de Arte Plastice. Actuelmente este consilier la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Este primul artist care a reprezentat RM cu expoziții personale în importante instituții internationale – Consiliul Europei (Strasbourg, 2002, 2003) și ONU (Geneva, 2004), ulterior a reprezentat RM și România în muzee și galerii de artă (Muzeul Tehnic « D. Leonida», București, 2008 ; Galeria « Constantin Brâncuşi », București, 2010; Galeria Alianței Franceze din Moldova, 2011; Galeria U.A.P.R. « Nicolae Tonitza», Iași, România, 2015; Art Tower Gallery, Baku, Azerbaidjan, etc., Muzeul de Stat de Literatură „Georgi Leonidze”, Tbilisi, 2019 ș.a.) este ilustrator de carte, lectura apropiindu-i conceptele de temele fundamentale ale actualității.

Doamna Profesor univ. dr. hab. Elena PRUS este Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi studii doctorale ULIM (2017-2019), Prorector pentru Proiecte ULIM (din 2019) şi reprezintă un adevărat simbol al Francofoniei europene.  Fondatoare a Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM, fondatoare a colocviului internațional La Francopolyphonie (din 2007) și a revistei științifice Intertext (din 2006) și a altor multiple manifestări academice și culturale. Este membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova și din România, membră a Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (din 2000), autoare a peste 300 de articole, eseuri, cronici apărute în România, Franţa, Canada, Statele Unite ale Americii, Italia, RM. specialistă în literatura universală / comparată, istoria literaturii franceze / francofone, studii interculturale / europene. Printre volumele cele mai cunoscute, amintim:  Poetica modalităţii la Proust (Chișinău, 1998; Iaşi: 2015); Pariziana romanescă: mit şi modernitate (Iaşi: 2006); Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări (Chişinău, 2009); Po(i)etosfere şi proiecţii hermeneutice (Chişinău, 2009); La Francosphère littéraire et l’empreinte française (Chişinău, 2013); Proiecții  interculturale în filologia contemporană (coautor, Chişinău, 2014); Literatura  universală – transcendere a capitalului cultural (București, 2014); Nobelul pentru literatură ca patrimoniu geocultural (Iași, 2019). În recenta lucrare La Parisienne romanesque: mythe et modernité (Canada, 2022) Elena Prus are marele merit de a fi descris unele mituri moderne, asemenea mitului Parizienei, identificat în literatură, politică, modă, pe suporturi diverse (presă, carte, imagine), în modele umane şi materiale, ce ţin de opinie şi atitudine. Autoarea este o creatoare a universului feminin modern, o militantă rafinată şi foarte delicată pentru emanciparea intelectuală a femeii, oriune s-ar afla ea pe glob.

Personalitatea doamnei Profesor univ. dr. Habilitat Elena PRUS este legată de peste 20 de ani de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava prin iniţierea şi participarea la numeroase proiecte comune, atât în domeniul francofoniei, cât şi în sfera largă a culturilor şi civilizaţiilor europene, numele său fiind înscris în comitetele ştiinţifice organizate în spaţiul românesc şi internaţional. Este decorată cu distincțiile de stat Ordinul „Gloria Muncii” (2012), „Om emerit” (2019) ș.a.

Evenimentul sa adresat publicului larg, care doreşte să descopere noi prespective ale francofoniei instituţionale şi colaborărilor culturale și educaționale.

Leave a Reply