Facultatea Biomedicină – Stagiere

Stagii profesionale – de iniţiere, de producere şi de licenţă

Pentru a repartiza studenţii la stagiile practice sunt  întocmite dispoziţii la nivelul decanatului, care sunt apoi prezentate la Oficiul Suport Academic, unde sunt indicaţi  studenţii admişi la practică, locul petrecerii practicii şi conducătorii practicii.

Conform planului de studii la specialitatea „Servicii publice Estetologice” aprobat de către Ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova stagiile de practic să efectuează  în anul 3 de studii în semestrul 5 și 6. Și anume :

 1. Practica de specialitate 1 (Tehnicele masajului), semestrul 5, perioada noiembrie-decembrie 4 săptămâni (240 ore, 8 credite),
 2. Practica de specialitate 2 (Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice), semestrul 6, perioada martie 3 săptămâni (180 ore, 6 credite),
 3. Practica de licență (Cosmetologia aplicată și Maso-și kinetoterapia) semestrul 6, perioada aprilie 2 săptămâni (120 ore, 4 credite)
 • Studenții din anul III, în semestrul 5, specialitatea „Servicii publice estetologice” urmează o pregătire practică (tehnici de masaj) timp de patru săptămâni în luna noiembrie-decembrie, conducătorul stagiului de practică, lector universitar,MA, doamna Sokolova Liudmila, locuri de practică: Centru de instruire pentru tehnologii de masaj „CENTRUL COSMETIC DE PIELE”, „ALL CLINIC” SRL, „STUDIO BEAUTY MARILYN MONROE” SRL, „ARISTOX COSMETIX” SRL, laboratorul catedrei Estetologie, ULIM.
 • Studenții din anul III, în semestrul 6, specialitățile „Servicii publice estetologice” se ocupă de practica industrială (cosmetice și tehnici de îngrijire cosmetică) timp de trei săptămâni în luna martie, conducătorul de practică, lector universitar,MA, doamna Sokolova Liudmila, locuri de practică: “ALL CLINIC” SRL, “BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE” SRL, “ARISTOX COSMETIX” SRL, “DOCTOR LICA” SRL, “KOKON-ESTET” SRL, “VIRCOSTIL LUX” SRL și cabinete cosmetologice catedrei.
 • Studenții din anul III, în semestrul 6, specialitățile „Servicii publice estetologice” urmează stagiul practic de licență (cosmetologie aplicată, maso și kinetoterapie) timp de două săptămâni în luna aprilie, conducătorul stagiului de practică, lector universitar, MA, doamna Sokolova Liudmila, locuri de practică: “ALL CLINIC” SRL, “BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE” SRL, “ARISTOX COSMETIX” SRL, “DOCTOR LICA” SRL, “KOKON-ESTET” SRL, “VIRCOSTIL LUX” SRL și cabinete cosmetologice catedrei.

La finele stagiului practic studenţii susţin examene, prezinta agende, ierbare, caracteristicile şi dările de seamă. Conform materialelor prezentate, conducătorii practicii întocmesc rapoarte corespunzătoare, care sunt verificate de către colaboratorii Departamentului Evidenţă şi Monitorizare Proces Educaţional. Rezultatele practicii sunt discutate la şedinţele catedrelor.

Bazele de practica

Studenţii din cadrul Facultăţii  pe parcursul ciclului I Licenţă efectuează conform planului de studii mai multe stagii de practică: Practica de specialitate 1, Practica de specialitate 2, Practica de licenţă. Practica este planificată la anul 3 de studii. Bazele practicii sunt stabilite în conformitate cu contractele încheiate dintre ULIM şi diferite instituții, clinici şi întreprinderi:

 • S.A. „VIORICA COSMETIC”
 • GRĂDINA BOTANICĂ ( INSTITUT AŞM)
 • CLINICA „SANCOS”
 • DISPENSARUL DERMATOVENEROLOGIC REPUBLICAN
 • “VIRCOSTIL LUX” SRL
 • “SKIN COSMETIC CENTER”
 • “ALL CLINIC” SRL
 • “BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE”
 • “ARISTOX COSMETIC” SRL
 • “DOCTOR LICA” SRL
 • “KOKON – ESTET” SRL

  Aplică

  Biomedicină

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail