Facultatea Biomedicină și Ecologie – Contacte

Vasili SOCOLOV

Decan

Biroul 535
(+373 22) 21 35 31

Nina TĂLĂMBUȚĂ

Prodecan

Biroul 539
(+373 22) 21 35 31

Ocopnaia N.

dr. conf. univ.

Natalia SOLTAN

Metodist

Telefon: (+373 22) 21 35 31

Fax: (+373 22) 22 00 28

Aplică

Biomedicină și Ecologie

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail