Skip to main content
Facultatea Limbi Străine

Facultatea Limbi Străine

Mesaj Decan

Viorica Lifari

Misiunea educaţională a Facultății Limbi Străine include domeniul general de studiu 023 Filologie, domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor, Specialitatea 0231.3. Traducere și interpretare (Limbile engleză-franceză, franceză-engleză, engleză-spaniolă, engleză-germană, engleză-chineză, engleză-coreeană și germană-engleză), cu un număr total de credite de studiu 180 ECTS care corespund prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.08.2014; Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005; Planului-cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinal ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015; Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, alte documente reglatorii naţionale şi internaţionale. În conformitate cu prevederile legale, formarea în specialităţile de la Facultate oferă posibilitatea dezvoltării personalităţii tinerilor atât în plan profesional, cât şi în cel al valorificării disponibilităţilor individuale, a aptitudinilor şi capacităţilor de care ei dispun prin activităţi curriculare şi extracurriculare care oferă deschideri către abordări inovaţionale naţionale şi internaţionale ale asimilării cunoştinţelor, formării abilităţilor şi competenţelor de specialitate.

Pentru a corespunde acestor deziderate, Facultatea Limbi Străine comportă o organigramă corespunzătoare, în a cărei structură academică dinamică sunt reunite sub-entitățile:

 • Consiliul Profesoral – compus din cadrele didactice titulare și prin cumul intern, care sunt titularizate în cadrul ULIM;
 • Consiliul Facultății – care întrunește cadrele didactice titulare și asociate, care sunt titularizate în învățâmântul superior, studenții consilieri, reprezentanții studențior de la Ciclurile I, II și III;
 • Consiliul Studențesc al Facultății – care este alcătuit din consilieri studențești, șefii de grupă academică și reprezentanții studenților de la programele de studii ale Facultății;
 • Comisia pentru Asigurarea Calității a Facultății – compusă din reprezentanții cadrelor didactice de la toate combinațiile de limbi studiate în cadrul programelor de studii superioare de Licență și de Master, reprezentanții studențior de la Ciclurile I și II ale Facultății și reprezentanți ai angajatorilor/partenerii sociale ai facultății;
 • Catedra Filologie Germanică – compusă din cadre didactice titulare, prin cumul intern și asociate, care sunt titularizate în învățâmântul superior;
 • Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” – este alcătuită din secțiile francofonă și secția limbior asiatice (cnineză și coreeană), cu membri titulari și membri asociați prim cumul intern, de la Institutul Confucius din cadrul ULIM și de la Centrul de Limbă și Cultură Coreeană „Se Jong”, din cadrul ULIM.
 • Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism beneficiază de Centrul de Cercetări filologice și interculturale în cadrul căruia se elaborează teze de doctorat și post doctorat, se organizează conferințe și simpozioane și se editează Revista Intertext, indexată cu Categoria B, care apare de sub tipar de două ori pe an.

Stagii profesionale

Stagiile profesionale de traducere la Specialitatea Traducere și Interpretare (ciclul licență) și Programele de masterat Limbi străine aplicate în Turism şi Comerţ internaţional și Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice sunt obligatorii și se desfășoară în baza colaborărilor dintre ULIM şi organizaţiile cointeresate în servicii lingvistice:

1

Instanţe judecătoreşti

2

Ministere și departamente ale Republicii Moldova

3

Posturi radio și TV

4

Unităţi economice naţionale şi transnaţionale

5

Bănci, Firme

6

Birouri de traducere

Partenerii sociali ai Facultății Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism

Vezi Partenerii sociali

 • Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al RM
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
 • Ministerul Apărării al RM
 • Procuratura generală a RM
 • Camera de Comerţ şi Industrie.
 • Agenţia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
 • Primăria Municipiului Chişinău
 • Casa Armatei Naţionale
 • Uniunea Traducătorilor Autorizaţi
 • Biroul de traducere „Intertext”
 • Biroul de traduceri „Eurotext”
 • Biroul de traduceri „IntraLex C&C”
 • Biroul de traduceri „Nicotrat-Com”
 • Biroul de traduceri „Avitalis-Prim”
 • Biroul de traduceri „Jolly Allon”
 • Biroul de traduceri „Corcimaru”
 • Biroul de traduceri „Intralex”
 • Biroul de traduceri „Katifia-lux”
 • Camera Înregistrării de Stat, biroul de traduceri „Partenia SERVICE” SRL
 • Agenţia de turism „Moldova –Tur”
 • Agenţia de turism „Landana” SRL
 • Compania Publică „Teleradio-Moldova”
 • Postul de televiziune „Jurnal TV”
 • Postul de televiziune „Publika TV”
 • Agenţia de presă „Info-Prim Neo”
 • Portalul de ştiri „UNIMEDIA”
 • Portalul independent MOLDOVA.ORG.
 • Revista online Mybusiness.md, „Spintes” SRL.
 • Săptămânalul „Literatura şi arta”
 • Cotidianul Naţional „Timpul”
 • Publicaţia „Ziarul de gardă”
 • Ziarul „Jurnal de Chişinău”
 • Postul de radio “Chişinău”
 • Agenţia de Stat „Moldpress”
 • Publicaţia periodică „ArtInfinit”
 • Postul de radio „Vocea Basarabiei”
 • Postul de radio „Europa Liberă”
 • ÎCS „Business Investiţii Pentru Toţi” SA
 • „Incomlac” S.A.
 • „Luconas –Plus” SRL
 • ÎM-OMF ”Microinvest”
 • Fundaţia „Blythswood Care”
 • Fundaţia „CERI”
 • Fundaţia „Fridrig Ebert”
 • Fundaţia „Robert Bosch”
 • Organizaţia Creştină „Viaţă Nouă –Moldova”
 • Societatea de caritate „ADRA-Moldova”
 • Societatea de caritate „Pro Umanitas”
 • Biblioteca „Ovidius”

Viorica Lifari

Decan, Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism, conferențiar universitar, doctor.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: vlifari@ulim.md

Natalia Nebunelea

Prodecan, Lector Universitar

tel.: 022-22-00-14

e-mail: darleg@mail.ru, litere@ulim.md

Ion Manoli

Şef catedră Filologie Romanică „Petru Roşca”, profesor universitar, doctor habilitat.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: saracutasv@mail.ru
ssaracuta@ulim.md

Inna Colenciuc

Şef catedră Filologie Germanică, Lector universitar, drd.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: icolenciuc@ulim.md

Savin-Ciugorean Tatiana

Prodecan, Științe Politice și Jurnalism, Lector universitar

Etajul 7, biroul 705
tel.: (+373 22) 21 24 03

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail