Skip to main content
Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism

Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism

Mesaj Decan

Viorica Lifari

Dragi studenți din prezent, trecut și viitor!

Autenticitatea, responsabilitatea și încrederea reciprocă definesc atitudinea față de studiile superioare. Cum o definim noi, actorii din învățământul superior? Autenticitatea educației ține de voința fiecăruia de a se instrui pentru o viață de calitate. Responsabilitatea profesiei rezidă în competența profesională și onestitatea personală. Încrederea – în oameni, în meserie, în cuvânt – este crucială pentru formarea universitară. Aceste trei imperative sunt pe măsura aspirațiilor Dumneavoastră, dragi studenți.

Întreaga istorie umană s-a construit prin dialogul echitabil al limbilor-culturi. Umanitatea a mers spre societatea cunoașterii prin schimbul de informații între civilizații. Modelul de formare a specialistului la Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism este unul unitar și complex, bazat pe metodele gândirii critice și susţinut de varii strategii de studiere metacognitivă şi socio-afectivă, care stimulează învăţarea autonomă și creativă.

Personalitatea studentului contează! La Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism, parcursul academic pe care și-l alege fiecare candidat oferă instrumente de valorificare a personalității lingvistice, intelectuale și socioprofesionale. Strategiile de predare sunt corelate cu stilurile de învăţare, iar calitatea dialogului cu dascălul în aulă și pe platformele pedagogice este un atu reconfortant pentru fiecare discipol. Accent major se pune pe pedagogia conţinuturilor ca metodă decisivă de depăşire a dificultăţilor de învățare. Respectiv, planificarea managerial-didactică concordă cu politicile de asigurare a calităţii de predare-învățare-(auto)evaluare și dezvoltare a potențialului studentului prin cunoștințe-abilități-competențe pentru viață-carieră-atitudine.

Atmosfera și condițiile de studiu fac diferența! Dintre facilitățile și dotările principale, menționăm următoarele: burse de excelență pentru reușită academică și rezultate deosebite; mobilități academice și stagii internaționale; reduceri pentru absolvenţii ULIM la continuarea studiilor la masterat; resurse didactice și documentare în variantă tradițională și digitizate; conexiune multimedia și acces liber la baze de date europene și internaţionale; activități de validare a calității vieții studențești (cămin, sală de lectură a Facultății, cercuri studențești, program cultural, complex sportiv cu diverse oferte, etc.).

Să învățați cu atitudine, cu aspirații frumoase și convingeri sănătoase, dragi prieteni ai profesiei!

Stagii profesionale

Stagiile profesionale de traducere la Specialitatea Traducere și Interpretare (ciclul licență) și Programele de masterat Limbi străine aplicate în Turism şi Comerţ internaţional și Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice sunt obligatorii și se desfășoară în baza colaborărilor dintre ULIM şi organizaţiile cointeresate în servicii lingvistice:

1

Instanţe judecătoreşti

2

Ministere și departamente ale Republicii Moldova

3

Posturi radio și TV

4

Unităţi economice naţionale şi transnaţionale

5

Bănci, Firme

6

Birouri de traducere

Partenerii sociali ai Facultății Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism

Vezi Partenerii sociali

 • Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al RM
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
 • Ministerul Apărării al RM
 • Procuratura generală a RM
 • Camera de Comerţ şi Industrie.
 • Agenţia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
 • Primăria Municipiului Chişinău
 • Casa Armatei Naţionale
 • Uniunea Traducătorilor Autorizaţi
 • Biroul de traducere „Intertext”
 • Biroul de traduceri „Eurotext”
 • Biroul de traduceri „IntraLex C&C”
 • Biroul de traduceri „Nicotrat-Com”
 • Biroul de traduceri „Avitalis-Prim”
 • Biroul de traduceri „Jolly Allon”
 • Biroul de traduceri „Corcimaru”
 • Biroul de traduceri „Intralex”
 • Biroul de traduceri „Katifia-lux”
 • Camera Înregistrării de Stat, biroul de traduceri „Partenia SERVICE” SRL
 • Agenţia de turism „Moldova –Tur”
 • Agenţia de turism „Landana” SRL
 • Compania Publică „Teleradio-Moldova”
 • Postul de televiziune „Jurnal TV”
 • Postul de televiziune „Publika TV”
 • Agenţia de presă „Info-Prim Neo”
 • Portalul de ştiri „UNIMEDIA”
 • Portalul independent MOLDOVA.ORG.
 • Revista online Mybusiness.md, „Spintes” SRL.
 • Săptămânalul „Literatura şi arta”
 • Cotidianul Naţional „Timpul”
 • Publicaţia „Ziarul de gardă”
 • Ziarul „Jurnal de Chişinău”
 • Postul de radio “Chişinău”
 • Agenţia de Stat „Moldpress”
 • Publicaţia periodică „ArtInfinit”
 • Postul de radio „Vocea Basarabiei”
 • Postul de radio „Europa Liberă”
 • ÎCS „Business Investiţii Pentru Toţi” SA
 • „Incomlac” S.A.
 • „Luconas –Plus” SRL
 • ÎM-OMF ”Microinvest”
 • Fundaţia „Blythswood Care”
 • Fundaţia „CERI”
 • Fundaţia „Fridrig Ebert”
 • Fundaţia „Robert Bosch”
 • Organizaţia Creştină „Viaţă Nouă –Moldova”
 • Societatea de caritate „ADRA-Moldova”
 • Societatea de caritate „Pro Umanitas”
 • Biblioteca „Ovidius”

Viorica Lifari

Decan, Facultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și Jurnalism, conferențiar universitar, doctor.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: vlifari@ulim.md

Natalia Nebunelea

Prodecan, Lector Universitar

tel.: 022-22-00-14

e-mail: darleg@mail.ru, litere@ulim.md

Ion Manoli

Şef catedră Filologie Romanică „Petru Roşca”, profesor universitar, doctor habilitat.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: saracutasv@mail.ru
ssaracuta@ulim.md

Inna Colenciuc

Şef catedră Filologie Germanică, Lector universitar, drd.

tel.: 022-22-00-14

e-mail: icolenciuc@ulim.md

Savin-Ciugorean Tatiana

Prodecan, Științe Politice și Jurnalism, Lector universitar

Etajul 7, biroul 705
tel.: (+373 22) 21 24 03

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail