Facultatea Biomedicină și Ecologie

Facultatea Biomedicină

Vasili SOCOLOV

Decan

Stimaţi abiturienţi!

Facultatea Biomedicină a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a fost fondată la 16 octombrie 1992. Actualmente Facultatea Biomedicină pregătește specialiști calificați în  domeniul: ”Servicii publice Estetologice”.

În Republica Moldova pregătirea unor astfel de specialişti are loc pentru prima oară.

Au fost elaborate planuri noi de învăţământ şi programe analitice, bazate pe concepţii originale de instruire universitară. A fost preluată experienţa în domeniu a unor instituţii similare din Belgia (Universitatea Liberă din Bruxele), Franţa (Universitatea Rene Decart), SUA (Columbia, Boston, Massachusetts), România (Universitatea de medicină şi farmacie “Gr.Popa”, Iasi), Federaţia Rusă (Universitatea de stat de medicină din Rusia, Academiile medicale dinTomsk;  Arhanghelsk, Udmurtia), Ukraina (Universitatea din Harikov), Kazahstan (Academia medicală dinKaraganda).

Procesul didactic este realizat de catedra:   “Estetologie”.

La catedră activează un corp profesoral – didactic competent în domeniile respective, doctori habilitaţi – profesori universitari, doctori în ştiinţe – conferenţiari universitari, lectori superiori şi asistenţi universitari.

Catedra  dispun de bază materială-tehnică adecvată, care include aule moderne, laboratoare specializate (de toxicologie, chimie, anatomie, biologie celulară, biochimie, fitoterapie, de analiză chimică a produselor cosmetice ş.a.), săli computerizate, săli de masaj, cabinete cosmetologice,  muzeu anatomic ş. a.

Studenţii au acces liber la noile tehnologii informaţionale, Internet, mediatecă, biblioteci, săli de lectură etc. Stagi de practica se petrec în diferite instituţii medicale, medico-biologice și cosmetologice de profil în baza contractelor de colaborare.

Evenimente

Facultatea Biomedicină și Ecologie

Felicităm participanții și cîștigătorii Ediției a IV-a Campionatului Internațional de Cosmetologie Estetică Aplicată și SPA-Masaj «BEAUTYPROF 2016», studenții Facultății Biomedicină și Ecologie

În nominația «Îngrijirea tenului. Juniori» Locul II a fost ocupat de către studenta anului III Balan-Dumnazev Mariana   În nominația «Îngrijirea corpului. Juniori» Locul II a fost ocupat de către studenta anului III Jitniuc-Scutarovschi…
admin-ulim
29 mai 2019

Codul Educaţiei al Republicii Moldova

Vasili SOCOLOV

Decan, dr., conf.univ.

Biroul 535
(+373 22) 21 35 31

Natalia SOLTAN

Prodecan, lector univ., MA

Biroul 538
(+373 22) 21 35 31

  Aplică

  Biomedicină

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail