Skip to main content

La 8 iulie curent, în cadrul unei ședinde festive a avut loc înmânarea diplomelor de licență absolvenților Facultății Biomedicină, promoția 2021.


Dragi absolvenți, Rectoratul, Facultatea de Biomedicină și corpul profesoral al Universității Libere Internaționale din Moldova vă felicită dorindu-vă un frumos început de carieră, cu multe succese profesionale și realizări personale.


Astăzi pășiți într-o nouă etapă a vieții. Mizăm pe faptul că toate cunoștințele acumulate în anii de studii la Universitatea Liberă Internațională din Moldova va fi piatra de temelie în viitoarea carieră profesională a fiecăruia dintre Dumneavoastră.


Drumul pe care purcedeți astăzi presupune cerințe înalte, muncă asiduă și perseverență. Prin urmare, vă îndemnăm să dați dovadă de străduință, să nu vă opriți la realizările acumultate în cadrul universității la Ciclul I – Licență și să continuați studiile la Ciclul II – Masterat, să vă dezvoltați cu multă responsabilitate socioprofesională, cu noi forțe și entuziasm, pentru a trece cu demnitate peste toate greutățile vieții și provocările carierei.

Dragi absolvenți, familia ULIM vă urează sincere felicitări!


Leave a Reply