Skip to main content

Facultatea Biomedicină – Catedre

Estetologie

     Catedra Estetologie a fost fondată în anul 2019, pe baza catedrei Medicină Fundamentală, care a activat în cadrul facultății din 1994.  Tot în acest timp la catedra au lucrat multi specialiști calificați, profesori, conferențiari, doctori în știință, printre care:academician,profesor,doctor habilitat, Dediu I.,profesor,doctor habilitat, Zagorneanu E., profesor,doctor habilitat, Pisarenco S., profesor,doctor habilitat, Cogut I., doctor,conferențiar,Gumovschi A., doctor,conferențiar, Așevschi V. și alții.

Catedra este amplasată la etajul 5, a blocului central ULIM (sediul profesorilor) şi laboratoarele, la etajul 3 şi 6 (auditoriile şi laboratoarele) ocupă o suprafaţă de peste 500 m2. Catedra dispune de 1 laborator  ştiinţific şi alte încăperi auxiliare necesare pentru desfăşurarea procesului de studii la un nivel cuvenit. Profesorii catedrei îndeplinesc lucru stiințific și metodic, sunt autori de monografii, articole stiințifice și publicații, sunt conducatori a lucrărilor de licență și de master.

La catedră funcţionează cenaclul ştiinţific studenţesc unde sunt petrecute şedintele a cercului ştiinţific studenţesc: “Estetolog” (conducător Socolova Liudmila).

Specialitatea Servicii publice Estetologice

     Specialitatea “Servicii publice Estetologice”, oferă dreptul de a desfăşura activitatea profesională în sfera serviciilor de masor – cosmetolog a cabinetelor cosmetologice, cabinetelor de masaj; realizării lucrului consultativ-informativ despre preparate cosmetice, preparării produselor cosmetice, efectuării cercetărilor în domeniul cosmetologiei, manager a clinicilor cosmetologice şi de masaj, producerea produselor cosmetice, controlul calităţii produselor cosmetice,  cercetări chimice,  analiza merceologică a produselor cosmetice, utilizarea raţională a cosmeticelor

LISTA PROFESORILOR FACULTĂȚII BIOMEDICINĂ

PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

Numele,prenumele profesorului/titlu
Remizov Victor Dr.hab., profesor
Tălămbuță Nina Dr., conf.univ.
Ozol Liudmila Dr., conf.univ.
Ocopnaia Natalia Dr., conf.univ.
Fedaș Vasile Dr., lector univ.
Blaja Svetlana Dr., lector univ.
Rusanovschi Valeria asistent universitar, MA
Soltan Natalia asistent universitar, MA
Stavila Mariana asistent univ., MA

Curricule

Curricula – Servicii Publice

Curricula – Master – Servicii

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail