Facultatea Biomedicină – Catedre

Estetologie

     Catedra Estetologie a fost fondată în anul 2019, pe baza catedrei Medicină Fundamentală, care a activat în cadrul facultății din 1994.  Tot în acest timp la catedra au lucrat multi specialiști calificați, profesori, conferențiari, doctori în știință, printre care:academician,profesor,doctor habilitat, Dediu I.,profesor,doctor habilitat, Zagorneanu E., profesor,doctor habilitat, Pisarenco S., profesor,doctor habilitat, Cogut I., doctor,conferențiar,Gumovschi A., doctor,conferențiar, Așevschi V. și alții.

Catedra este amplasată la etajul 5, a blocului central ULIM (sediul profesorilor) şi laboratoarele, la etajul 3 şi 6 (auditoriile şi laboratoarele) ocupă o suprafaţă de peste 500 m2. Catedra dispune de 1 laborator  ştiinţific şi alte încăperi auxiliare necesare pentru desfăşurarea procesului de studii la un nivel cuvenit. Profesorii catedrei îndeplinesc lucru stiințific și metodic, sunt autori de monografii, articole stiințifice și publicații, sunt conducatori a lucrărilor de licență și de master.

La catedră funcţionează cenaclul ştiinţific studenţesc unde sunt petrecute şedintele a cercului ştiinţific studenţesc: “Estetolog” (conducător Socolova Liudmila).

Specialitatea Servicii publice Estetologice

     Specialitatea “Servicii publice Estetologice”, oferă dreptul de a desfăşura activitatea profesională în sfera serviciilor de masor – cosmetolog a cabinetelor cosmetologice, cabinetelor de masaj; realizării lucrului consultativ-informativ despre preparate cosmetice, preparării produselor cosmetice, efectuării cercetărilor în domeniul cosmetologiei, manager a clinicilor cosmetologice şi de masaj, producerea produselor cosmetice, controlul calităţii produselor cosmetice,  cercetări chimice,  analiza merceologică a produselor cosmetice, utilizarea raţională a cosmeticelor

Tehnologia si Analiza Produselor Cosmetice si Medicamentoase

     Catedra Tehnologia și analiza  produselor cosmetice și medicamentoase a fost fondată în anul 2005 avînd la bază 3 catedre, care activau în cadrul Facultății din anul 1996: “Catedra chimie generală”, “Catedra chimie farmaceutică și farmacognozie “ și “Catedra tehnologia și organizarea farmaciei”. Tot în acest timp la catedra au lucrat multi specialiști calificați, profesori, conferențiari, doctori în știință, printre care:   conf., doctor, Calalb T., dr. în farmacie Golub C., conf,doctor, Aricu A., doctor în chimie Cocu M. ș.a.

Catedra pregătește specialiști (licențiat)  la specialitatea: Tehnologia farmaceutică (4 ani de studii). Studiile de masterat au loc la specialitatea “Tehnologia industrială a medicamentului” pe parcursul a 2 ani. Orele la disciplinele studiate sunt efectuate în auditorii și laboratoare special amenajate.

Profesorii catedrei îndeplinesc lucru stiințific și metodic, sunt autori de monografii, articole stiințifice și publicații, sunt conducatori a lucrărilor de licență și de master.

La catedră funcţionează cenaclul ştiinţific studentesc unde sunt petrecute şedinţele a două cercuri ştiinţifice studenţeşti: “Farmacon” (conducător Remis V.),  ”Problemele şi metodele chimiei contemporane” (conducători Ocopnaia N., Ozol L.).

LISTA PROFESORILOR FACULTĂȚII BIOMEDICINĂ

PENTRU ANUL DE STUDII 2019-2020

Numele,prenumele profesorului/titlu
Junghietu Grigore
Dr.hab., profesor
Remiș Vladimir
Dr.hab., profesor
Remizov Victor
Dr.hab., profesor
Bodiu Vasile
Dr., conf.univ.
Covali Victoria
Dr., conf.univ.
Ozol Liudmila
Dr., conf.univ.
Ocopnaia Natalia
Dr., conf.univ.
 
Socolov Vasili
Dr., conf.univ.
Tălămbuță Nina
Dr., conf.univ.
 

 

 

Yefeng Wang
Dr., conf.univ.
Balan Valentina
Lector universitar
Peca Daniela
Lector universitar, MA
Purice Natalia
Lector universitar
Socolova Liudmila
Lector universitar, MA
Soltan Natalia
Lector universitar, MA
Stavila Mariana
Lector universitar, MA

Curricule

Curricula – Servicii Publice

Curricula – 4 ani TF

Curricula – Master – Servicii

  Aplică

  Biomedicină și Ecologie

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail