Skip to main content

Facultatea Biomedicină – Doctorat

Accesul la ciclul doctorat este posibil în baza diplomei de master. Doctoratul este ciclul unversitar de cercetare prin excelenţă. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la secţia zi şi 4ani la secţia frecvenţă redusă. Studiile la doctorat nu se creditează. Doctorandul este admis la studii în baza unui dosar.

Calificările ce denotă completarea ciclului III sunt acordate studenţilor care:

1

au adus contribuţii prin cercetarea originală ce extinde frontiera de cunoştinţe prin dezvoltarea unui compartiment substanţial al activităţii, rezultatele cărora merită a fi publicate la nivel naţional şi internaţional;
2

au dat dovadă de o înţelegere sistematică a domeniului de studiu, a aptitudinilor şi metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv;
3

au dat dovadă de abilităţi de concepere, proiectare, implementare şi modificare a procesului de cercetare;
4

sunt capabili să facă schimb de cunoştinţe de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanţi, cât şi cu societatea în întregime.
5

sunt capabili de a efectua o analiză critică, o evaluare şi o sinteză a ideilor noi;