Skip to main content

Facultatea Biomedicină – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului să părăsească oricare din cele trei cicluri pentru a se încădra pe piaţa muncii, dar şi să revină în cadrul universitar pentru a-şi continua studiile.

Licenţa este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolvenţii liceelor, adică posesorii diplomelor de bacalaureat. În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, învăţământul superior urmează să se axeze pe finalităţile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a gândirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la întrări (input) pe un sistem centrat pe student şi orientat spre produs (output).

Plan de studii
Specialitatea Servicii publice estetologice

 

Cod Denumirea unităţii de curs

Anul I semestrul  I

F.01.O.001 Anatomia şi fiziologia sistemică
F.01.O.002 Chimia cosmetică
F.01.O.003 Biologie celulara
F.01.O.004 Istoria frumuseţii
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată
U.01.A.006 Bazele antreprenorialului
U.01.A.008 Bazele statului și dreptului

Anul I semestrul II

F.02.O.010 Dermatologie generală
F.02.O.011 Sanologie
F.02.O.012 Sănătatea publică
F.02.O.013 Produse de îngrijire cosmetică
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată
G.02.O.015 Tehnologii informaţionale
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale
Anul II semestrul III
F.03.O.018 Dermatologie specială
F.03.O.019 Marketing și legislația unităților cosmetologice
S.03.O.020 Analiza şi îngrijirea pielii
S.03.O.021 Asistenţa în cosmetologie
S.03.O.022 Bazele masajului
G.03.O.023 Etica și cultura profesională (Bioetica)
U.03.A.024 Construcția  europeană

Anul II semestrul IV

F.04.O.026 Igiena generală
S.04.O.027 Dermatologie estetică
S.04.O.028 Masaj cosmetic
S.04.O.029 Cosmetologie generală
S.04.A.0302 Urgenţe medicale
S.04.A.032 Practica de specialitate 1 (Masaj Cosmetic)

Anul III semestrul V

S.05.O.033 Bazele toxicologiei
S.05.O.034 Tehnologiile SPA
S.05.A.035 Biostatistica
S.05.A.037 Cosmetologie specială
 S.05.A.039 Tehnicile masajului
Practica de specialitate 2 (Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice)

Anul III semestrul VI

S.06.A.041 Visaj
S.06.A.043 Îngrijirea tenului la domiciliu
S.06.A.045 Cosmetologie de aparataj
Practica de licență (Cosmetologie)

Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenţilor care:

1

demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate într-un domeniu de studii;
2

pot aplica cunoştinţele obţinute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
3

demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul lor de studii;
4

au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante (de regulă, din domeniul de studii propriu), precum şi de a şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic;
5

pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi de non-specialişti;
6

şi-au dezvoltat acele competenţe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în ani şi credite:

învăţământ cu frecvenţă la zi
3 ani
180 credite

Note

  • Pentru fiecare domeniu de formare profesională numărul de credite de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ: de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
  • Pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală, în perioada de tranziţie, se organizează un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru această categorie de studenţi se planifică discipline din programă liceală, pentru a le crea condiţii de susţinere a bacalaureatului.
  • Pentru absolvenţii colegiilor care îşi continuă studiile în învăţământul superior la ciclul I în cadrul domeniului studiat iniţial, reducerea duratei studiilor va fi condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate în colegiu.
  • Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care solicită un alt domeniu de formare profesională reducerea duratei studiilor este condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate la prima facultate.
  • Anul universitarla ULIMîncepe la 1 septembrie şi finalizează până la 1 iulie.
  • Anul universitar este format din două semestre egale, durata unui semestru este de 15 săptămâni.
  • Durata sesiunilor de examene este de 7-8 săptămâni pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restanţelor: prima decadă a lunii septembrie, prima decadă a lunii decembrie, prima decadă a lunii aprilie. Cuantificarea anului universitar 1 an de studii – 60 de credite. 1 semestru – 30 de credite. La învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă numărul total de credite (180, 240 etc.) se repartizează proporţional la numărul anilor de studiu.

Curricula Servicii Publice Estetologice

Plan Servicii Publice Estetologice

Regulament privind elaborarea si perfectarea Tezelor de licenta/Master

Regulament privind elaborarea tezelor de an

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail