Facultatea Biomedicină – Stagiere

Stagii profesionale – de specialitate 1, de specialitate 2 şi de licenţă

Pentru a repartiza studenţii la stagiile practice sunt  întocmite dispoziţii la nivelul decanatului, care sunt apoi prezentate la Oficiul Suport Academic, unde sunt indicaţi  studenţii admişi la practică, locul petrecerii practicii şi conducătorii practicii.

Conform planului de studii la specialitatea „Servicii publice Estetologice” aprobat de către Ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova stagiile de practic să efectuează  în anul 2 semestrul 4 și anul 3 de studii în semestrul 5 și 6. Și anume :

 1. Practica de specialitate 1 (Masaj cosmetic), semestrul 4, perioada aprilie-mai 4 săptămâni (240 ore, 8 credite),
 2. Practica de specialitate 2 (Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice), semestrul 5, perioada noiembrie-decembrie 3 săptămâni (180 ore, 6 credite),
 3. Practica de licență (Cosmetologia aplicată și Maso-și kinetoterapia) semestrul 6, perioada aprilie 2 săptămâni (120 ore, 4 credite)
 • Studenții din anul II, în semestrul 4, specialitatea „Servicii publice estetologice” urmează parcatica de specialitate 1 (Masaj cosmetic) timp de patru săptămâni în luna aprilie-mai, conducătorul stagiului de practică, lector universitar,MA, doamna Socolova Liudmila, lector universitar,MA, doamna Rusanovschi Valeria, lector universitar,MA, doamna Peca Daniela, asistent universitar,MA, doamna Culinca Rodica, locuri de practică:  Cabinetele de masaj ale catedrei Estetologie ULIM și saloanele cosmetice din Republica Moldova.
 • Studenții din anul III, în semestrul 5, specialitățile „Servicii publice estetologice” urmează  practica de specialitate 2  (Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice) timp de trei săptămâni în luna noiembrie-decembrie, conducătorul de practică, lector universitar,MA, doamna Socolova Liudmila, lector universitar,MA, doamna Rusanovschi Valeria, lector universitar,MA, doamna Peca Daniela, asistent universitar, MA, doamna Culinca Rodica, locuri de practică în saloane: „ALL CLINIC” SRL, „BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE” SRL, „ARISTOX COSMETIX” SRL, „DOCTOR LICA” SRL, „KOKON-ESTET” SRL, „VIRCOSTIL LUX” SRL și cabinete cosmetologice catedrei Estetologie ULIM.
 • Studenții din anul III, în semestrul 6, specialitățile „Servicii publice estetologice” urmează stagiul practic de licență (Cosmetologie aplicată, maso și kinetoterapie) timp de două săptămâni în luna aprilie, conducătorul stagiului de practică, lector universitar, MA, doamna Sokolova Liudmila, lector universitar,MA, doamna Rusanovschi Valeria, lector universitar,MA, doamna Peca Daniela, asistent universitar,MA, doamna Culinca Rodica, locuri de practică în saloane: „ALL CLINIC” SRL, „BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE” SRL, „ARISTOX COSMETIX” SRL, „DOCTOR LICA” SRL, „KOKON-ESTET” SRL, „VIRCOSTIL LUX” SRL și cabinete cosmetologice catedrei Estetologie ULIM.

La finele stagiului practic studenţii prezintă Raport privind stagiul practic, contractul și caracteristica de la locul practicii cu semnatura și ștampila instituției. Susţin examenul la stagiul practic. Conform materialelor prezentate, conducătorii practicii întocmesc rapoarte corespunzătoare, care sunt verificate de către colaboratorii Oficiul Suport Academic ULIM. Rezultatele practicii sunt discutate la şedinţele catedrelor.

Bazele de practica

Studenţii din cadrul Facultăţii  pe parcursul ciclului I Licenţă efectuează conform planului de studii mai multe stagii de practică: Practica de specialitate 1, Practica de specialitate 2, Practica de licenţă. Practica este planificată la anul 2 și 3 de studii. Bazele practicii sunt stabilite în conformitate cu contractele încheiate dintre ULIM, Facultatea Biomedicină şi diferite instituții, clinici şi saloane de frumusețe:

 • BELLE FEMME
 • ROYAL ESTETIC
 • AMERICOM-LUX SRL
 • DISPENSARUL DERMATOVENEROLOGIC REPUBLICAN
 • “VIRCOSTIL LUX” SRL
 • “SKIN COSMETIC CENTER”
 • S&G ELIT SRL
 • “ALL CLINIC” SRL
 • “BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE”
 • “ARISTOX COSMETIC” SRL
 • “DOCTOR LICA” SRL
 • “KOKON – ESTET” SRL

Scrisori de mulțumire

Ghid de  practică

Ghid de elaborarea a raportului la stagiul practic

  Aplică

  Biomedicină

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail