Facultatea de Drept – Contacte

Margineanu Lilia

Decan
Șef catedra Drept Privat

tel.: (+373 22) 22 41 06

Turcan Sergiu

Șef catedra Drept Public
Doctor in Drept

tel.: (+373 22) 22 41 06

Bria Feodor

Prodecan
Lector Universitar

tel.: (+373 22) 22 41 06

Aplică

Facultatea Drept

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail