Facultatea de Drept – Contacte

Margineanu Lilia

Decan, șef catedra Drept Privat

tel.: 022-22-41-06

Turcan Sergiu

Șef catedra Drept Public

tel.: 022-22-41-06

Bria Feodor

Prodecan

tel.: 022-22-41-06

Aplică

Facultatea Drept

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail