Facultatea de Drept – Contacte

Postu Ion

Sef catedra Drept Public

tel.: 022-22-41-06

Sorbala Mihail

Șef catedra Drept Privat

tel.: 022-22-41-06

Demian Elena

Prodecan

tel.: 022-22-41-06

Aplică

Facultatea Drept

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail