Skip to main content

Facultatea de Drept – Doctorat

Accesul la ciclul doctorat este posibil in baza diplomei de master. Doctoratul este cclul unversitar de cercetare prin excelenta. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la sectia zi si 4ani la sectia frecventa redusa. Studiile la doctorat nu se crediteaza. Doctorandul este admis la studii in baza unui dosar.

Calificarile ce denota completarea ciclului III sunt acordate studentilor care:

  • au dat dovada de o intelegere sistematica a domeniului de studiu, a aptitudinilor si metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv;
  • au dat dovada de abilitati de concepere, proiectare, implementare si modificare a procesului de cercetare;
  • sunt capabili de a efectua o analiza critica, o evaluare si o sinteza a ideilor noi;
  • au adus contributii prin cercetarea originala ce extinde frontiera de cunostinte prin dezvoltarea unui compartiment substantial al activitatii, rezultatele carora merita a fi publicate la nivel national si international;
  • sunt capabili sa faca schimb de cunostinte de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanti, cat si cu societatea in intregime;
  • sunt capabili pe viitor sa promoveze cunostintele in cadrul contextelor academice si profesionale, tehnologice, sociale ori culturale.