Facultatea de Drept – Orar

Orar frecvenţă de zi

Anul I BAC

 

Ora

Gr.
D-191-11 (ro)

Gr.
D-192-11 (ro)

Gr.
D-193-11 (ro)

Gr. D-194-12
(ru)

L

U

N

I

0800

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

 

 

0945

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

Teoria
Generală a Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

1130

Drept Roman

Bria
Feodor,

ms.,
l/u.

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

Teoria
Generală a Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

1315

 

 

 

Limba română

Vulpe
Ana
,

dr., conf. univ.

 

 

M

ARŢI

0800

 

Limba
Franceză

Saracuţa
Svetlana,

ms.,
l/u.

 

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

Limba
Englez
ă

Rusu
Alexandra,

ms.,
l/u.

0945

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

1130

Organele
de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

 

Limba
Franceză

Saracuţa
Svetlana,

ms.,
l/u.

 

 

Limba
Englez
ă

Rusu
Alexandra,

ms.,
l/u.

MI
ERCUR

I

0800

Organele
de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

0945

Drept Roman

Mihalache
Iurie,

dr.,
conf. univ.

Istoria Statului şi Dreptului Ţărilor
Româneşti

Grama
Dumitru,

dr.,
conf. univ.

Istoria Universală a Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

Organele
de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

1130

s/p

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

S/p

Informatica
juridică

Grecu
Alexandru
,

ms.,
l/u.

s/i Informatica
juridică

Grecu
Alexandru
,

ms.,
l/u.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină
Andrei,

dr.
hab., prof. univ.

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

 

J

O

I

0800

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

Drept Roman

Mihalache
Iurie,

dr.,
conf. univ.

0945

S.P.

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

S.I.

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

Limba
Franceză

Saracuţa
Svetlana,

ms., l/u.

Limba
Englez
ă

Rusu
Alexandra,

ms.,
l/u.

S.I.

Curs
de Integrare Europeană

Sorbală
Mihail,

dr.,
l/u.

S.P.

Politologie

Cernenco
Mihail,

dr.,
conf. univ.

Limba
Englez
ă

Rusu
Alexandra,

ms.,
l/u.

1130

Limba
Englez
ă

Rusu
Alexandra,

ms.,
l/u.

S.I.

Curs
de Integrare Europeană

Sorbală
Mihail,

dr.,
l/u.

S.I.

Teoria
Generală a Dreptului

Baltag
Dumitru,

dr.
hab., prof. univ.

 

S.P.

Politologie

Cernenco
Mihail,

dr.,
conf. univ.

VI
NERI

0800

S.I.

Curs
de Integrare Europeană

Cauia
Alexandru,

dr., conf.
univ.

Curs
de Integrare Europeană

Sorbală
Mihail,

dr.,
l/u.

0945

S.I.

Organele
de Ocrotire a Normelor de Drept

Gurbulea
Valeriu,

l/u.

S.P.

Organele
de Ocrotire a Normelor de Drept

Gurbulea
Valeriu,

l/u.

S.I.

Curs
de Integrare Europeană

Sorbală
Mihail,

dr.,
l/u.

Teoria
Generală a Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

1130

 

 

 

Teoria
Generală a Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

Anul II BAC

 

Ora

Gr.
D-181-11 (ro)

Gr.
D-182-11 (ro)

Gr.
D-183-11 (ro)

Gr.
D-184-12 (ru)

LUNI

0800

 

Criminologia

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

 

0945

Drept
Penal II

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Drept
Civil II

Baeşu
Valeriu,

dr..,
l/u.

Psihologia
Juridică

Melentiev
Aliona,

ms.,
l/u.

1130

S.P.

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr.,
conf. univ.

Criminologia

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

S.I.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru, ms., l/u.M

ARŢI

0800

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Psihologia
Juridică

Rusnac
Svetlana,

dr.,
conf. univ.

0945

Drept
Penal II

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Psihologia
Juridică

Melentiev
Aliona,

ms.,
l/u.

Drept
Civil II

Gheorghiţă
Elena,

ms.,
l/u.

1130

Criminologia

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

MI
ERCUR

I

0800

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr.,
conf. univ.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

0945

Drept
Civil II

Demian
Elena,

ms.,
l/u.

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr.,
conf. univ.

Drept
Civil II

Barbacari
Igor,

ms.,
l/u.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

1130

S.P.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Drept
Civil II

Demian
Elena,

ms.,
l/u.

S.I.

Drept Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Drept
Civil II

Gheorghiţă
Elena,

ms.,
l/u.

J

O

I

0800

Drept
Civil II

Baeşu
Valeriu,

ms.,
l/u.

 

0945

Criminologia

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr., conf.
univ.

1130

Criminologia

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

 

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr.,
conf. univ.

Drept
Penal II

Bobu
Petru,

l/u.

VI
NERI

0800

Drept
Penal II

Budeci
Vitalie,

dr.,
l/u.

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr.,
conf. univ.

0945

Protecţia
Juridică a Drepturilor Omului

Ţurcan
Serghei,

dr.,
conf. univ.

S.P.

Drept
Administrativ

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Criminologia

Rotari
Oxana,

dr.,
conf. univ.

Drept
Penal II

Bobu Petru,

l/u.

Anul III BAC

 

Ora

Gr.
D-171-11

Gr. D-172-11

Gr.
D-173-11

Gr.
D-174-12

L

U

N

I

0800

 

Drept Civil IV

Baeşu
Valeriu,

dr..,
l/u.

0945

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu
Iurie,

dr.,
conf. univ.

Drept
Interna
ţional Privat

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

Drept Penal IV

Sorbală
Mihail,

dr.,
l/u.

Protecţia
Drepturilor Consumatorilor
Bria Feodor,

ms.,
l/u.

1130

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu
Iurie,

dr.,
conf. univ.

Drept
Interna
ţional Privat

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

 

M

ARŢI

0800

Drept Procesual Civil I

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

Drept
Penal IV

Gurbulea
Valeriu,

l/u.

0945

Drept
Interna
ţional Privat

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

Drept Civil IV

Demian
Elena
,

ms.,
l/s.

Protecţia
Drepturilor Consumatorilor
Bria Feodor,

ms.,
l/u.

Drept Procesual Penal I

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

1130

Protecţia
Drepturilor Consumatorilor
Bria Feodor,

ms.,
l/u.

Drept
Interna
ţional Privat

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

Drept Civil IV

Demian
Elena
,

ms.,
l/s.

Drept Procesual Civil I

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

MI
ERCUR

I

0800

Drept Penal IV

Barbăneagră
Alexei,

dr.
hab., prof. univ.

Drept Civil IV

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

0945

S.P.

Dreptul
Refugiaţilor

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

S.I.

Dreptul
Refugiaţilor

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

Drept Procesual Civil I

Clima
Igor,

ms.,
l/u.

Dreptul Familei

Gheorghiţă
Elena
,

ms., l/s.

S.I.

Dreptul Familiei

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

S.P.

Dreptul Familiei

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

1130

Drept Procesual Civil I

Clima
Igor,

ms.,
l/u.

 

S.P.

Dreptul
Refugiaţilor

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

Protecţia
Drepturilor Consumatorilor
Bria Feodor,

ms.,
l/u.

S.I.

Dreptul Familiei

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

J

O

I

0800

Drept Procesual Civil I

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

Dreptul
Refugiaţilor

Gamurari
Vitalie,

dr.,
conf. univ.

0945

Protecţia
Drepturilor Consumatorilor
Bria Feodor,

ms.,
l/u.

Drept Procesual Civil I

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

1130

 

Protecţia
Drepturilor Consumatorilor
Bria Feodor,

ms.,
l/u.

 

 

VI
NERI

0800

S.P.

Dreptul
Refugiaţilor

Gamurari
Vitalie,

dr.,
conf. univ.

Drept Procesual Penal I

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

S.I.

Dreptul Familiei

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

0945

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu
Iurie,

dr.,
conf. univ.

Drept Penal IV

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

Drept
Interna
ţional Privat

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

Drept Civil IV

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

1130

Drept Penal IV

Pisarenco
Constantin,

dr.,
l/u.

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu
Iurie,

dr.,
conf. univ.

Drept Penal IV

Sorbală
Mihail,

dr.,
l/u.

Drept
Penal IV

Gurbulea
Valeriu,

l/u.

Anul IV BAC

 

Ora

Gr.
D-161-11-A

Gr.
D-162-11-A

Gr.
D-163-11-B

Gr.
D-164-12-C

L

U

N

I

0800

S.P.

Medierea

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

Concepte
Fundamentale ale Statului şi Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

S.I.

Drept
Internaţional Umanitar

Gamurari
Vitalie,

dr.,
conf. univ.

0945

S.P.

Drept
Internaţional Umanitar

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

Drept
European

Cauia Alexandru,

dr.,
conf. univ.

S.I.

Medierea

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

Drept
Internaţional Umanitar

Gamurari
Vitalie,

dr.,
conf. univ.

S.I.

Medierea

Mărgineanu
Lilia
,

dr.,
conf. univ.

S.P.

Drept
Internaţional Umanitar

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

1130

S.P.

Drept
European

Cauia
Alexandru,

dr.,
conf. univ.

Medierea

Gheorghiţă
Elena
,

ms.,
l/u.

M

ARŢI

0800

Notariatul

Demian
Elena
,

ms.,
l/u.

S.P.

Drept
Comercial

Grecu
Alexandru
,

ms.,
l/u.

 

 

0945

Drept Procesual Civil III

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

 

Avocatura

Lupu
Mihail,

l/u.

1130

 

 

 

Notariatul

Gheorghiţă
Elena
,

ms.,
l/u.

MI
ERCUR

I

0800

S.P.

Notariatul

Demian
Elena
,

ms.,
l/u.

Drept Procesual Civil III

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

 

Concepte
Fundamentale ale Statului şi Dreptului

Postu
Ion,

dr., conf.
univ.

0945

Avocatura

Lupu
Mihail,

l/u.

Drept
Comercial

Grecu
Alexandru
,

ms.,
l/u.

 

Drept Procesual Civil III

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

1130

Drept Procesual Civil III

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

Concepte
Fundamentale ale Statului şi Dreptului

Postu Ion,

dr.,
conf. univ.

 

 

J

O

I

0800

Concepte
Fundamentale ale Statului şi Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

 

 

0945

S.I.

Drept
Internaţional Umanitar

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

S.P.

Drept
Internaţional Umanitar

Beneş
Olga,

ms.,
l/u.

 

Concepte
Fundamentale ale Statului şi Dreptului

Postu
Ion,

dr.,
conf. univ.

S.P.

Drept
European

Cauia
Alexandru,

dr.,
conf. univ.

S.I.

Drept
European

Cauia
Alexandru,

dr.,
conf. univ.

 

1130

Concepte
Fundamentale ale Statului şi Dreptului

Postu
Ion,

dr., conf.
univ.

 

 

Drept Procesual Civil III

Fală
Nicolae,

ms.,
l/u.

VI
NERI

0800

S.P.

Drept
European

Cauia
Alexandru,

dr.,
conf. univ.

 

Drept
European

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

S.I.

Drept
Internaţional Umanitar

Gamurari
Vitalie,

dr.,
conf. univ.

 

0945

S.I.

Drept
Contravenţional

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Drept
European

Cauia
Alexandru,

dr.,
conf. univ.

 

Drept
Internaţional Umanitar

Gamurari
Vitalie,

dr.,
conf. univ.

1130

 

S.P.

Drept
Contravenţional

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

 

S.P.

Drept
European

Osoianu
Natalia,

dr.,
conf. univ.

 

S.I.

Drept
Contravenţional

Bostan
Alexandru,

ms.,
l/u.

Orar frecvenţă redusă

Anul I

Data Ora Rom Rus
Luni

21.10.19

1315 Drept Constituţional

Țurcan Serghei,

dr., conf. univ.

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

dr., l/u..

1500 Drept Constituţional

Țurcan Serghei,

dr., conf. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

 

1645

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

1830 Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

Marţi

22.10.19

1315 Teoria Generală a Dreptului

Baltag DUMITRU,

dr.hab, prof. univ.

 

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

dr., l/u.

1500  

 

 

.

Teoria Generală a Dreptului B

altag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

 

1645

 

Drept Constituţional

Țurcan Serghei,

dr., conf. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

1830 Drept Constituţional

Țurcan Serghei,

dr., conf. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Miercuri

23.10.19

1315 Limba Străină

Saracuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

Limba Străină

Saracuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

1500 Limba Străină

Saracuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

Limba Străină

Sărăcuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

 

1645

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

1830 .

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

Joi

24.10.19

1315 Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

1500 Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

 

1645

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

1830 Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

Vineri

25.10.19

1315 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

                                        dr., l/u.

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

1500 Teoria Generală a Dreptului

Baltag DUMITRU,

dr.hab, prof. univ.

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

                                      dr. hab., prof. univ.

  1645

 

Teoria Generală a Dreptului

Baltag DUMITRU,

dr.hab, prof. univ.

 

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

  1830 Teoria Generală a Dreptului

Baltag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

 

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

Sâmbătă

26.10.19

0800  

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

0945 Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

 

1130

 

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

1315 Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

Luni

28.10.19

1315 Drept Constituţional

Țurcan Serghei,

dr., conf. univ.

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

1500  

Drept Constituţional

Țurcan Serghei,

dr., conf. univ.

 

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

 

1645

 

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

Drept constituțional

Smochină Andrei,

                                       dr. hab., prof. univ.

1830  

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

Drept constituțional

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

 

 

 

Marţi

29.10.19

1315 Teoria Generală a Dreptului

Baltag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

Drept constituțional

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

1500 Teoria Generală a Dreptului

Baltag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

Drept constituțional

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

 

1645

 

Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

1830 Istoria Statului şi Dreptului

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

Miercuri

30.10.19

1315  

Limba Străină

Sărăcuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

 

Limba Străină

Sărăcuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

1500 Limba Străină

Sărăcuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

. Limba Străină

Sărăcuţa Svetlana,

ms., l/s.

Rusu Alexandra,

ms., l/u.

  1645

 

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

                                        dr., l/u.

 

Drept constituțional

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

  1830 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

                                        dr., l/u.

Drept constituțional

Smochină Andrei,

dr. hab., prof. univ.

Joi

31.10.19

1315  

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

                                        dr., l/u.

.

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

1500  

.

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

dr., l/u.

 

Teoria Generală a Dreptului

Postu Ion,

dr., conf. univ.

 

1645

 

 

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

 

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

                                        dr., l/u.

1830  

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

.

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

                                        dr., l/u.

Vineri

01.X.19

1315 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

dr., l/u.

 

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

.

1500  

Teoria Generală a Dreptului

Baltag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

 

 

Drept Roman

Mihalache Iurie,

dr.hab., conf. univ..

.

 

1645

 

Teoria Generală a Dreptului

Baltag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

 

 

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

dr., l/u.

 

 

1830 Teoria Generală a Dreptului

Baltag Dumitru,

dr.hab, prof. univ.

 

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Pisarenco Constantin

dr., l/u.

 

Anul V

Data

Ora

(rom)

(rus)

LUNI

23.09.2019

1315

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

Drept
european

Osoianu
Natalia,

dr.în
drept., conf.univ.

1500

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

Drept
european

Osoianu
Natalia, dr.în drept., conf.univ.

1645

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

18.15

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

MARŢI

24.09.2019

1315

Notariatul

Gheorghiță
Elena,

Lector univ.

 

Drept
european

Osoianu
Natalia,

dr.în drept., conf.univ.

1500

Notariatul

Gheorghiță
Elena,

Lector univ.

 

Drept
european

Osoianu
Natalia,

dr.în
drept., conf.univ.

1645

Medierea

Lilia
Mărgineanu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

18.15

Medierea

Lilia
Mărgineanu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu, în.dr.,

conf.,
univ.

MIERCURI

25.09.2019

1315

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

Notariatul

Gheorghiță
Elena,

Lector univ.

 

1500

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

Notariatul

Gheorghiță
Elena,

Lector univ.

 

1645

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf.Univ

18.15

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr.
în drept, conf. Univ.

 

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf.Univ

JOI

26.09.2019

1315

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

Drept
european

Osoianu
Natalia, dr.în drept., conf.univ.

1500

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. univ

Drept
european

Osoianu
Natalia, dr.în drept., conf.univ.

1645

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Medierea

Gheorghiță
Elena,

Lector univ.

 

18.15

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Medierea

Gheorghiță
Elena,

Lector univ.

 

VINERI

27.09.2019

1315

Drept
european

Cauia
Alexandru,

Dr. în
drept, conf. Univ..

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

1500

Avocatura

Lupu
Mihai, lector univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

1645

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ..

Avocatura

Lupu
Mihai,

Lector
univ.

 

18.15

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Drept
european

Osoianu
Natalia,

dr.în drept., conf.univ.

 

SÂMBĂTĂ

 

08.00

Avocatura

Lupu
Mihai, lector univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

28.09.2019

09.45

Avocatura

Lupu
Mihai, lector univ.

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

 

11.30

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Avocatura

Lupu
Mihai, lector univ.

 

15.15

Concepte
fundamentale ale statului
și dreptului

Ion
Postu,

Dr.
în drept, conf. Univ.

Avocatura

Lupu
Mihai, lector univ.

 

 

 

 

Anul II

Data Ora Ro ru
LUNI
28.01.2019
08:00 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
09:45 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
09:45 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
09:45 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
09:45 Dreptul Muncii
Bria Feodor
ms., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Dreptul Muncii
Bria Feodor
ms., l/u.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
VINERI
01.02.2019
08:00 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
09:45 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.

Anul III

Data Ora Rom Rus
Luni

21.X.19

1315 Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

1500 Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

 

1645

 

Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

18.30 Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Marţi

22.X.19

1315 Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

1500 Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

 

1645

 

Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

.

 

18.30 Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

Miercuri

23.X.19

1315 Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ..

1500 Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ..

 

1645

 

Drept Civil IV

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ..

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

18.30 Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Joi

24.X.19

1315 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

1500 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

 

1645

 

Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

  18.30 Drept Penal IV

Budeci Vitalie,

dr., l/s.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Vineri

25.X.19

1315 Drept Civil (IV)

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

 

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

1500 Drept Civil (IV)

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

 

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

 

1645

 

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

.

Drept Civil (IV)

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

 

18.30 Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Drept Civil (IV)

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

 

Sâmbătă

26.X.19

08.00 Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

09.45 Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

11.30 Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

13.15 Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Luni

28.X.19

1315 Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

1500 Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

 

1645

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

18.30 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Marţi

29.X.19

1315 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

1500 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

 

1645

 

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

18.30 Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

       
Miercuri

30.X.19

1315 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

1500 Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

 

1645

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

18.30 Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Joi

31.XI.19

1315 Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

1500 Drept Procesual Civil I

Fală Nicolae,

ms., l/u.

 

Drept Procesual Penal I

Mărgineanu Iurie,

dr., conf. univ.

1645

 

Drept Civil (IV)

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

.

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

18.30 Drept Civil (IV)

Mărgineanu Lilia,

dr., conf. univ.

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Vineri

01.X.19

1315 Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

1500 Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

.

Drept Penal IV

Gurbulea Valeriu,

l/u.

 

 

1645

 

Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ..

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

18.30 Drept Internaţional Public

Gamurari Vitalie,

dr., conf. univ.

Criminologia

Rotari Oxana

dr., .conf. univ

 

Orar masterat

Anul I

Data Ora Gr. D-151-11-A Gr. D-152-11-B Gr. D-154-12-A
LUNI
28.01.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Executarea Hotărârilor Judiciare
Rotari Oxana
dr., conf. univ.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
11:30 Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
09:45 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Dreptul Comerţului Internaţional
Bria Feodor
ms., l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Executarea hotărârilor judiciare
Rotari Oxana
dr., conf. univ.
Mijloace tehnico-criminalistice de administrare
a probelor în procesul penal

Golubenco Gheorghe
dr., prof. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
11:30 Mijloace tehnico-criminalistice de administrare
a probelor în procesul penal

Golubenco Gheorghe
dr., prof. univ.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
VINERI
01.02.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Executarea hotărârilor judiciare
Sorbală Mihail
dr., l/u.
09:45 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u..
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Executarea hotărârilor judiciare
Sorbală Mihail
dr., l/u.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u..
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.