Skip to main content

Facultatea de Drept – Orar

Orar frecvenţă de zi (semestrul I, 2023—2024)

ANUL I

Data Ora I-D-231-11 I-D-232-11 I-D-233-11 I-D-234-12 (rus)
LUNI

 

1300 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
1440 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Demian Elena, ms., asist.univ.
/Munteanu Igor, ms., asist.univ.
Drept Civil I
Bria Feodor,
dr., lect. univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
1620 S.P.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
S.I.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
S.I.
Drept Civil I
Demian Elena, ms., asist.univ.
/Munteanu Igor, ms., asist.univ.
 
MARŢI 1300 Drept Civil I
Demian Elena, ms., asist.univ.
Drept Penal I
Bobu Petru,
lect.univ.
1440 Limba străină aplicată II Lexic terminologic specializat (eng.)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
 (fr.)
Graur Elena, ms., asist.univ.
Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
Limba română
Savin Angela,
dr. hab., prof. univ.
1620 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
Limba străină aplicată II Lexic terminologic specializat (eng.)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
MIERCURI

 

1300 S.P.
Curs de Integrare Europeană
Pîrgaru Adriana,
ms., asist.univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
S.I.
Politologie
Pîrgaru Adriana,
ms., asist.univ.
1440 S.P.
Curs de Integrare Europeană
Pîrgaru Adriana,
ms., asist.univ.
Drept Penal I
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Constituţional
Rusanovschi Iulian
dr., lect.univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
S.I.
Politologie
Pîrgaru Adriana,
ms., asist.univ.
1620 Drept Penal I
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Constituţional
Rusanovschi Iulian
dr., lect.univ.
Politologie
Pîrgaru Adriana,
ms., asist.univ.
S.I.
Drept Civil I
Bria Feodor,
dr., lect. univ.
JOI 1300 Drept Penal I
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Curs de Integrare Europeană
Pîrgaru Adriana,
ms., asist.univ.
1440 Drept Civil I
Bria Feodor,
dr., lect. univ.
S.P.
Curs de Integrare Europeană
Pîrgaru Adriana, ms., asist.univ.
Drept Penal I
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
S.I.
Politologie
Pîrgaru Adriana, ms., asist.univ.
1620 Limba străină aplicată II Lexic terminologic specializat
(eng.)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
 (fr.)
Graur Elena
ms., asist.univ.
S.P.
Curs de Integrare Europeană
Pîrgaru Adriana, ms., asist.univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
S.I.
Politologie
Pîrgaru Adriana, ms., asist.univ.
VINERI

 

1300 S.P.
Drept Civil I
Demian Elena, ms., asist.univ.
Drept Penal I
Bobu Petru,
lect.univ.
S.I.
Drept Civil I
Bria Feodor,
dr., lect. univ.
S.I.
Drept Constituţional
Rusanovschi Iulian
dr., lect.univ.
1440 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
1620 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ
S.I.
Drept Constituţional
Rusanovschi Iulian
dr., lect.univ.
Limba străină aplicată II Lexic terminologic specializat (eng.)
Jereghi Ion ms., asist.univ.

ANUL II

Data Ora I-D-222-11 I-D-223-11 I-D-224-12 (rus)
LUNI

 

1300 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
 
1440 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
Drept Penal III
Gurbulea Valeriu,
l/u
1620   Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ. 
MARŢI

 

1300 Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
1440 Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ. 
Drept Internaţional Public
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
1620 S.P.
Drept Internaţional Public
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
  Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ. 
  S.I.
Drept Internaţional Public
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
MIERCURI

 

1300 Drept Penal III
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf.univ.
1440 Drept Penal III
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf.univ.
Drept Penal III
Gurbulea Valeriu,
l/u
1620 Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf.univ.
Drept Penal III
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
JOI 1300 Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf.univ.
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
1440 S.P.
Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf.univ.
S.I.
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
1620 Drept Internaţional Public
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
Filosofia Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
VINERI

 

1300 S.P.
Filosofia Dreptului
Rusanovschi Iulian,
ms., asist.univ.
S.P.
Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
1440 S.I.
Filosofia Dreptului
Rusanovschi Iulian,
ms., asist.univ.
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
S.P.
Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
S.P.
Filosofia Dreptului
Rusanovschi Iulian,
ms., asist.univ.
1620 Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.

ANUL III

Data Ora I-D-213-11 I-D-214-11 I-D-215-12 (rus)
LUNI

 

1300 Dreptul Familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
S.P.
Drept Civil V
Gheorghiță Elena
ms., asist.univ.
S.I.
Dreptul familiei
Gheorghiță Elena
ms, asist.univ.
1440 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
Dreptul Familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae,
ms., l/u
1620 Dreptul Familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
MARŢI

 

1300 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae,
ms., l/u
S.P.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
S.I.
Drept Procesual Civil II
Clima Igor, ms., l/u
1440 S.P.
Dreptul Familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
S.P.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Dreptul familiei
Gheorghiță Elena
ms, asist.univ.
S.I.
Drept Procesual Civil II
Clima Igor,
ms., l/u
S.I.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1620 S.P.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
S.P.
Dreptul Familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Dreptul familiei
Gheorghiță Elena
ms, asist.univ.
S.I.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
S.I.
Drept Procesual Civil II
Clima Igor,
ms., l/u
MIERCURI

 

1300 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr., conf.univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1440 Drept Civil V
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1620 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr., conf.univ.
JOI 1300 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Clima Igor,
ms., l/u
1440 Drept Procesual Civil II
Clima Igor,
ms., l/u
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr., conf.univ.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1620 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr., conf.univ.
Drept Procesual Civil II
Clima Igor,
ms., l/u
 
S.I.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
VINERI

 

1300 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept Civil V
Gheorghiță Elena
ms., asist.univ.
1440 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept Civil V
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Civil V
Gheorghiță Elena
ms., asist.univ.
1620 Drept Civil V
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.

 

ANUL IV

Data Ora I-D-202-11 I-D-203-11 I-D-204-11 I-D-205-12 (rus)
LUNI

 

1300 Drept procesual administrativ
Fală Nicolae,
ms., l/u
 
1440   Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1620 Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
MARŢI

 

1300

 

Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
1440 Drept procesual administrativ
Fală Nicolae,
ms., l/u
 
MIERCURI

 

1300 Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
    Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1440 Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1620  

 

  Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
 
JOI

 

1300   Drept procesual administrativ
Fală Nicolae,
ms., l/u
1440 Drept procesual administrativ
Fală Nicolae,
ms., l/u
VINERI

 

1120

 

Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
1300

 

Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
   

1440
  Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
 
1620 Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
 
SÂMBĂTĂ 0940

 

Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
   
1120

 

Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
 

1300
Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u
 
1440   Drept procesual administrativ(sem)
Chiselița Violeta dr., l/u

 

 

Graficul studiilor frecvenței reduse 2023-2024

 

Anii de studii Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de primăvară
I 16.10.23 – 28.10.23 29.01.24 – 17.02.24 01.04.24 – 13.04.24
II 30.10.23 – 11.11.23 19.02.24 – 09.03.24 15.04.24 – 27.04.24
III 16.10.23 – 28.10.23 29.01.24 – 17.02.24 01.04.24 – 13.04.24
IV 30.10.23 – 11.11.23 19.02.24 – 09.03.24 15.04.24 – 27.04.24
V 09.10.23 – 14.10.23 27.11.23 – 09.12.23

18.03.24 – 29.03.24

Prelegeri de sinteză: Mai 2024

Examene de licență: mai-iunie 2024

 

Orar frecvenţă redusă

Anul I

ANUL I
SEMESTRUL I STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ  a.u.  2023 – 2024
Sesiunea de iarnă
29.01.2024-17.02.2024

Data Ora (Ro)  (Ru)
LUNI
29.01.2024
0800 Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Organele de Ocrotire a Normelor de Drept
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
0940 Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Organele de Ocrotire a Normelor de Drept
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
1120 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
MARȚI
30.01.2024
0800 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
Istoria  Statului şi Dreptului
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
0940 Istoria  Statului şi Dreptului
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
Organele de Ocrotire a Normelor de Drept(sem)
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
1120 Limba străină aplicată I (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
MIERCURI
31.01.2024
0800 Drept Civil I
Demian Elena,
ms., asist.univ.
0940 Drept Civil I
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
1120 Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
JOI
01.02.2024
0800 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept(sem)
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
0940 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept(sem)
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
Teoria Generală a Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
1120 Organele de Ocrotire a Normelor de Drept(sem)
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
Teoria Generală a Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
VINERI
02.02.2024
0800 Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Istoria  Statului şi Dreptului
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
0940 Drept Roman(sem)
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Istoria  Statului şi Dreptului(sem)
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
1120 Limba străină aplicată I (franceza) lecție
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
EXAMEN
Limba străină aplicată I (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
SÂMBĂTĂ
03.02.2024
0800 EXAMEN
Limba străină aplicată I (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
EXAMEN
Limba română
Chiricenco Nicolae
lect.univ.
0940 Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
1120 Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
LUNI
05.02.2024
0800 Drept Roman(sem)
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Istoria  Statului şi Dreptului(sem)
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
0940 Istoria  Statului şi Dreptului
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
1120 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
MARȚI
06.02.2024
0800   Teoria Generală a Dreptului
(sem)
Postu Ion, dr., conf. univ.
0940 Istoria  Statului şi Dreptului(sem)
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
Teoria Generală a Dreptului
(sem)
Postu Ion, dr., conf. univ.
1120 Istoria  Statului şi Dreptului(sem)
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
Teoria Generală a Dreptului
(sem)
Postu Ion, dr., conf. univ.
MIERCURI
07.02.2024
0800 EXAMEN
Organele de Ocrotire a Normelor de Drept
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
 
0940 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
EXAMEN
Organele de Ocrotire a Normelor de Drept
Pisarenco Constantin,
dr., conf.univ.
1120 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
JOI
08.02.2024
0940 Drept Civil I
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Roman(sem)
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
1120 Drept Civil I
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Roman(sem)
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
VINERI
09.02.2024
0800 Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
0940 Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
1120 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Penal I
Bobu Petru,
l/u
SÂMBĂTĂ
10.02.2024
0800 EXAMEN
Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
 
0940 Drept Penal I
Budeci Vitalie,
dr., l/u
EXAMEN
Drept Roman
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
1120 Drept Penal I
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Limba română
Chiricenco Nicolae
lect.univ.
LUNI
12.02.2024
0940 Teoria Generală a Dreptului
Baltag Dumitru
dr. hab., prof. univ.
Drept Penal I
Bobu Petru,
l/u
1120 Teoria Generală a Dreptului
Baltag Dumitru
dr. hab., prof. univ.
Drept Penal I
Bobu Petru,
l/u
1300 EXAMEN
Istoria  Statului şi Dreptului
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
EXAMEN
Istoria  Statului şi Dreptului
Smochină Andrei,
dr. hab., prof. univ.
MARȚI
13.02.2024
0800 Teoria Generală a Dreptului (sem)
Baltag Dumitru
dr. hab., prof. univ.
 
0940 Teoria Generală a Dreptului (sem)
Baltag Dumitru
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
1120 Teoria Generală a Dreptului (sem)
Baltag Dumitru
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.

MIERCURI
14.02.2024
0800 Drept Civil I
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
0940 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Civil I
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
1120 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
JOI
15.02.2024
0940 EXAMEN
Teoria Generală a Dreptului
Baltag Dumitru
dr. hab., prof. univ.
EXAMEN
Teoria Generală a Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
1120   Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
VINERI
16.02.2024
0800 Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
0940 Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (franceza)
Saracuța Svetlana ms., lect.univ.
Limba străină aplicată II ,,Lexic terminologic specializat,, (engleza)
Jereghi Ion ms., asist.univ.
1120 Drept Constituţional
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Penal I
Bobu Petru,
l/u
SÂMBĂTĂ
17.02.2024
0940 Drept Penal I
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
1120 Drept Penal I
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.
1300 Drept Penal I
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Constituţional
Bostan Alexandru
ms., asist.univ.

Anul II

ANUL II
SEMESTRUL III STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ  a.u.  2023 – 2024
Sesiunea de iarnă
19.02.2024-09.03.2024

Data Ora (Ro)  (Ru)
LUNI
19.02.2024
0940 Drept Civil II
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Drept Civil II
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1120 Drept Civil II
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Drept Civil II
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
MARȚI
20.02.2024
0800   Politologie
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
0940 Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
Curs de integrare europeană
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
1120 Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
Drept Penal II
Bobu Petru,
lect.univ.
MIERCURI
21.02.2024
0800 Curs de integrare europeană
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
 
0940 Curs de integrare europeană
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
1120 Drept Civil II
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
1300   Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
1440   Informatica juridică
Rotari Constantin,
ms., asist.univ.
1620   Informatica juridică
Rotari Constantin,
ms., asist.univ.
JOI
22.02.2024
1120 Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
1300 Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
1440 Informatica juridică
Rotari Constantin,
ms., asist.univ.
1620 Informatica juridică
Rotari Constantin,
ms., asist.univ.
 
VINERI
23.02.2024
0800 Deontologia juridică
Compan Dorin,
ms., asist. univ.
0940 Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
Deontologia juridică
Compan Dorin,
ms., asist. univ.
1120 Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
Drept Penal II
Bobu Petru,
lect.univ.
SÂMBĂTĂ
24.02.2024
0940 Drept Penal II
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Politologie
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
1120 Drept Penal II
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Curs de integrare europeană
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
1300 Drept Penal II
Budeci Vitalie,
dr., l/u
 
LUNI
26.02.2024
0940 EXAMEN
Drept Civil II
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Drept Penal II
Bobu Petru,
lect.univ.
1120 Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
Drept Penal II
Bobu Petru,
lect.univ.
1300 Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
EXAMEN
Drept Civil II
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
MARȚI
27.02.2024
0800 Deontologia juridică
Compan Dorin,
ms., asist. univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
0940 Deontologia juridică
Compan Dorin,
ms., asist. univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
1120 Filosofia Dreptului
Rusanovschi Iulian,
ms., asist.univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
MIERCURI
28.02.2024
0940 Politologie
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
 
1120 Politologie
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
1300   Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
1440   EXAMEN
Informatica juridică
Rotari Constantin,
ms., asist.univ.
JOI
29.02.2024
0940   Drept Penal III
Gurbulea Valeriu,
l/u
1120 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
Drept Penal III
Gurbulea Valeriu,
l/u
1300 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
1440 EXAMEN
Informatica juridică
Rotari Constantin,
ms., asist.univ.
Drept Civil III
Baeşu Valeriu,
dr., conf. univ.
VINERI
01.03.2024
0800 Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
 
0940 Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
1120 Filosofia Dreptului
Rusanovschi Iulian,
ms., asist.univ.
EXAMEN
Drept Penal II
Bobu Petru,
lect.univ.
SÂMBĂTĂ
02.03.2024
0940 EXAMEN
Drept Penal II
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
1120 Drept Penal III
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
1300 Drept Penal III
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
LUNI
04.03.2024
0800   Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
0940 EXAMEN
Politologie
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
1120 EXAMEN
Curs de integrare europeană
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
Bazele Antreprenoriatului
Dorofeeva Liubovi,
dr., lect. univ.
MARȚI
05.03.2024
0800   Filosofia Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
0940   Filosofia Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
1120 Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
EXAMEN
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
1300 Mari Sisteme de Drept
Ceban Cristina,
dr., conf.univ.
 
MIERCURI
06.03.2024
1120 EXAMEN
Drept Administrativ
Bostan Alexandru,
ms., asist.univ.
Drept Penal III
Gurbulea Valeriu,
l/u
1300   Drept Penal III
Gurbulea Valeriu,
l/u
JOI
07.03.2024
0940 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
EXAMEN
Politologie
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
1120 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru,
dr. hab., prof. univ.
EXAMEN
Curs de integrare europeană
Pîrgaru Andriana,
ms., asist.univ.
VINERI
08.03.2024
0940 Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
 
1120 Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
 
SÂMBĂTĂ
09.03.2024
0940 Drept Penal III
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
1120 Drept Penal III
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Psihologia Juridică
Rusnac Svetlana,
dr., conf. univ.
1300 Drept Penal III
Budeci Vitalie,
dr., l/u
 

 

Anul III

ANUL III
SEMESTRUL I STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ  a.u.  2023 – 2024
Sesiunea de iarnă
29.01.2024-17.02.2024

Data Ora (rom) (rus)
LUNI
29.01.2024
0800   Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
0940 Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Drept Civil IV
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
1120 Drept Civil IV
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
MARȚI
30.01.2024
0800 Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect. univ.
0940 Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect. univ.
Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1120 Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
Drept Penal IV
Gurbulea Valeriu,
l/u
MIERCURI
31.01.2024
0800 Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Civil IV
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
0940 Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Civil IV(sem)
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
1120 Drept Civil IV
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
JOI
01.02.2024
0800 Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect. univ.
0940 Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect. univ.
Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1120 Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect. univ.
VINERI
02.02.2024
0800 Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
0940 Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
1120 Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
SÂMBĂTĂ
03.02.2024
0940 Drept Penal IV
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1120 Drept Penal IV(sem)
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Procesual Penal (sem)
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
  1300 Drept Penal IV(sem)
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect. univ.
LUNI
05.02.2024
0800   Drept Civil IV(sem)
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
0940 Drept Civil IV(sem)
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Drept Penal IV (sem)
Gurbulea Valeriu,
l/u
1120 Drept Civil IV(sem)
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Drept Penal IV (sem)
Gurbulea Valeriu,
l/u
MARȚI
06.02.2024
0900 EXAMEN
Drept Civil IV
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
1000 EXAMEN
Drept Civil IV
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
 
MIERCURI
07.02.2024
0800 Criminologia (sem)
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
 
0940 Criminologia (sem)
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
1120 Drept Internaţional Public(sem)
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Criminologia (sem)
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
1300   Criminologia (sem)
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
JOI
08.02.2024
0800 Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
EXAMEN
Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
0940 EXAMEN
Criminologia
Rotari Oxana,
dr., conf. univ.
Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
1120   Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
VINERI
09.02.2024
0800 Drept Internaţional Public(sem)
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
 
0940 Drept Procesual Penal I (sem)
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
Drept Internaţional Public(sem)
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
1120 Drept Procesual Penal I (sem)
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
Drept Internaţional Public(sem)
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
SÂMBĂTĂ
10.02.2024
0940 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
 
1120 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
EXAMEN
Drept Penal IV
Gurbulea Valeriu,
l/u
1300 EXAMEN
Drept Penal IV
Budeci Vitalie,
dr., l/u
Drept Procesual Civil I(sem)
Fală Nicolae
lect. univ.
LUNI
12.02.2024
0800   EXAMEN
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
0940 EXAMEN
Drept Internaţional Public
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
lect.univ.
1120 Drept Procesual Civil I(sem)
Fală Nicolae
lect. univ.
 
MARȚI
13.02.2024
0800 Drept Civil V
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
lect.univ.
0940 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
lect.univ.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1120 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
lect.univ.
Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
MIERCURI
14.02.2024
0800   EXAMEN
Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect.univ.
0940 EXAMEN
Drept Procesual Civil I
Fală Nicolae
lect.univ.
Drept Civil V
Gheorghiță Elena,
ms., asist.univ.
1120   Drept Civil V
Gheorghiță Elena,
ms., asist.univ.
JOI
15.02.2024
0800 Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
 
0940 Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
lect.univ.
1120 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
lect.univ.
Drept Financiar şi Fiscal
Zavulan Nicolae,
ms., lect.univ.
VINERI
16.02.2024
0940   EXAMEN
Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
1120 EXAMEN
Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie,
dr., conf. univ.
 
SÂMBĂTĂ
17.02.2024
0940 Drept Civil V
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Civil V
Gheorghiță Elena,
ms., asist.univ.
1120 Drept Civil V
Demian Elena,
ms., asist.univ.
Drept Civil V
Gheorghiță Elena,
ms., asist.univ.

 

Anul IV

ANUL IV
SEMESTRUL VII STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ  a.u.  2023 – 2024
Sesiunea de iarnă
19.02.2024-09.03.2024

Data Ora (rom) (rus)
LUNI
19.02.2024
0800   Dreptul familiei
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
0940 Dreptul familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
1120 Dreptul familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
MARȚI
20.02.2024
0800 Dreptul Refugiaţilor
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
Dreptul familiei
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
0940 Protecţia Drepturilor Consumatorilor
 Lelic Serghei,
ms.,  asist.univ.
Dreptul Refugiaţilor
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
1120 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
Protecţia Drepturilor Consumatorilor
 Lelic Serghei,
ms.,  asist.univ.
MIERCURI
21.02.2024
0940 Protecţia Juridică a Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil III
Fală Nicolae
lect. univ.
1120 Protecţia Juridică a Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil III
Fală Nicolae
lect. univ.
1300 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
JOI
22.02.2024
0800 Drept Procesual Civil III
Fală Nicolae
lect. univ.
0940 Drept Procesual Civil III
Fală Nicolae
lect. univ.
Drept Internaţional Umanitar
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
1120 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
Drept Internaţional Umanitar
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
1300   Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
VINERI
23.02.2024
0800 Dreptul familiei
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
0940 Drept Internaţional Umanitar
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1120 Drept Internaţional Umanitar
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
SÂMBĂTĂ
24.02.2024
0800   Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
0940   Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
1120 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
Drept  international privat
Gheorghiţă Elena,
ms.,  asist.univ.
1300 Dreptul Mediului
Mărgineanu Elena,
dr., lect.univ.
Drept  international privat
Gheorghiţă Elena,
ms.,  asist.univ.
LUNI
26.02.2024
0940 EXAMEN
Dreptul Refugiaţilor
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
EXAMEN
Protecţia Drepturilor Consumatorilor
 Lelic Serghei,
ms.,  asist.univ.
1120 EXAMEN
Protecţia Drepturilor Consumatorilor
 Lelic Serghei,
ms.,  asist.univ.
EXAMEN
Dreptul Refugiaţilor
Gamurari Vitalie,
dr., conf. univ.
MARȚI
27.02.2024
0940 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept  international privat
Gheorghiţă Elena,
ms.,  asist.univ.
1120 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept  international privat
Gheorghiţă Elena,
ms.,  asist.univ.
MIERCURI
28.02.2024
0800   Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
0940 Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
EXAMEN
Dreptul familiei
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1120 EXAMEN
Dreptul familiei
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
 
JOI
29.02.2024
0940 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
1120 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
VINERI
01.03.2024
0800 Drept internaţional privat
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
EXAMEN
Drept Procesual Civil III
Fală Nicolae
lect. univ.
0940 EXAMEN
Drept Procesual Civil III
Fală Nicolae
lect. univ.
Protecţia Juridică a Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
1120   Protecţia Juridică a Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
SÂMBĂTĂ
02.03.2024
0940 Drept internaţional privat
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
1120 Drept internaţional privat
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
1300 Drept internaţional privat
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
 
LUNI
04.03.2024
0900   EXAMEN
Drept Internaţional Umanitar
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
0940 EXAMEN
Drept Internaţional Umanitar
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
 
MARȚI
05.03.2024
0800 Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
 
0940 Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1120   Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
MIERCURI
06.03.2024
0800 Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
 
0900   EXAMEN
Protecţia Juridică a Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
0940 EXAMEN
Protecţia Juridică a Drepturilor Omului
Ţurcan Serghei,
dr., conf. univ.
Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
JOI
07.03.2024
0800 Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
0940 Dreptul muncii
Ctitor Natalia,
dr., conf. univ.
Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
1120 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
 
VINERI
08.03.2024
0940 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1120 Criminalistica
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
SÂMBĂTĂ
09.03.2024
0940 Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
Drept  international privat
Gheorghiţă Elena,
ms.,  asist.univ.
1120 Drept Contravenţional
Bostan Alexandru
ms., asist. univ.
Drept  international privat
Gheorghiţă Elena,
ms.,  asist.univ.

 

Anul V

ANUL V
SEMESTRUL IX STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ  a.u.  2023 – 2024
27.11.2023-08.12.2023

Data Ora  (Ro)  (Rus)
LUNI
27.11.2023
0800   Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
0940 Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1120 Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
1300 Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
 
MARȚI
28.11.2023
0800 Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
0940 Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
1120 Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
Avocatura
Zaharia Procopie
dr., lect.univ.
1300 Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
Avocatura
Zaharia Procopie
dr., lect.univ.
MIERCURI
29.11.2023
0940 Notariatul
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
1120 Notariatul
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
1300
JOI
30.11.2023
0940 EXAMEN
Medierea
Mărgineanu Lilia,
dr., conf. univ.
EXAMEN
Medierea
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1120 Avocatura
Zaharia Procopie
dr., lect.univ.
Notariatul
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1300 Avocatura
Zaharia Procopie
dr., lect.univ.
Notariatul
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
VINERI
01.12.2023
0800 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr.,conf.univ.
0940 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr.,conf.univ.
1120 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr.,conf.univ.
1300 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr.,conf.univ.
 
SÂMBĂTĂ
02.12.2023
0900 EXAMEN
Notariatul
Petruşan Gabriela
ms.,  asist.univ.
EXAMEN
Notariatul
Gheorghiţă Elena,
ms., asist.univ.
1120 Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
1300 Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
LUNI
04.12.2023
0800   EXAMEN
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr.,conf.univ.
0940 EXAMEN
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail,
dr.,conf.univ.
Drept procesual administrativ
Fală Nicolae, ms. l/u
1120 Drept procesual administrativ
Fală Nicolae, ms. l/u
 
1300 Dreptul proprietăţii intelectuale
Demian Elena
ms., asist. univ.
 
MARȚI
05.12.2023
0800 EXAMEN
Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
0940 EXAMEN
Concepte Fundamentale ale Statului şi Dreptului
Postu Ion,
dr., conf. univ.
Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
1120 Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1300 Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
MIERCURI
06.12.2023
0940 EXAMEN
Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
EXAMEN
Drept European
Cauia Alexandru,
dr., prof. univ.
1120 Încadrarea juridică a infracțiunilor-metode practice
Stadnițki Lilia
dr., lect. univ.
Dreptul proprietății intelectuale
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
1300 Încadrarea juridică a infracțiunilor-metode practice
Stadnițki Lilia
dr., lect. univ.
Dreptul proprietății intelectuale
Grișciuc – Bucica Svetlana
dr., lect. univ.
JOI
07.12.2023
0800 EXAMEN
Avocatura
Zaharia Procopie
dr., lect.univ.
0900 EXAMEN
Avocatura
Zaharia Procopie
dr., lect.univ.
Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
1120 Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal
Golubenco Gheorghe,
dr., prof. univ.
Drept procesual administrativ
Fală Nicolae, ms. l/u
VINERI
08.12.2023
0940 Drept procesual administrativ
Fală Nicolae, ms. l/u
Încadrarea juridică a infracțiunilor-metode practice
Stadnițki Lilia
dr., lect. univ.
1120 Drept procesual administrativ
Fală Nicolae, ms. l/u
Încadrarea juridică a infracțiunilor-metode practice
Stadnițki Lilia
dr., lect. univ.
1300 Dreptul proprietăţii intelectuale
Demian Elena
ms., asist. univ.
Drept procesual administrativ
Fală Nicolae, ms. l/u