Facultatea de Drept – Stagiere

Stagii profesionale

Stagiile de practică reprezintă una dintre formele obligatorii de formare aspecialiștilor de înaltă calificare, fiind orientate spre obținereacompetențelor generice și specifice domeniului de studiu și sunt realizate încadrul instituțiilor, organizațiilor, companiilor, societăților și al altor structuridin domeniul formării profesionale.

Repartizarea studenților la stagiul de practică se efectuează în baza acordurilorîncheiate între ULIM și Instituția gazdă, după cum urmează:

1

Judecătoria Chișinău, toate sediile

2

Ministerul Afacerilor Interne

3

Centrul Naţional Anticorupţie

4

Consiliul Superior al Magistraturii

5

Procuratura Generală

6

Curtea de Apel, Chişinău

7

Curtea Supremă de Justiţie

8

Ministerul Justiţiei

9

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Margineanu Lilia

Decan
Șef catedra Drept Privat

tel.: (+373 22) 22 41 06

Turcan Sergiu

Șef catedra Drept Public
Doctor in Drept

tel.: (+373 22) 22 41 06

Bria Feodor

Prodecan
Lector Universitar

tel.: (+373 22) 22 41 06