Skip to main content
Facultatea de drept

Susţinerea tezelor de doctor „Evoluţia parlamentariasmului în România” şi „Răspunderea juridică a statului în dreptul intern”

La data de 17 februarie 2012, ora 12:00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 12.00.01 Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova pe adresa MD-2012, str. V. Parcalab, 52 sala 214 va avea loc susţinerea tezelor de doctor în drept a dlui Pleşu I. cu tema: „Evoluţia parlamentariasmului în România”, conducător ştiinţific — Andrei Smochină, dr. hab., prof. univ. şi a dnei Moraru Elena cu tema: „Răspunderea juridică a statului în dreptul intern”, conducător ştiinţific — Dumitru Baltag, dr. hab., prof. univ.