Facultatea Informatică, Inginerie, Design

Facultatea Informatică, Inginerie, Design

Mesajul Decanului

Tehnologiile informaționale puternic influențează dezvoltarea societății în toată lumea. Știința și industria, economia și comertul, politica, arta și medicina utilizează pe larg sisteme informaționale, baze de date, rețele informatice și calculatoare. Facultatea pregătește specialiști de calificare superioara în două direcții moderne: Tehnologii Informaționale și Design.

Alexandr GRECU, Inginer, Maestru în Tehnologii Informaționale și Comunicații

Decan

În prezent în cadrul Facultății Informatică, Inginerie și Design sunt 2 catedre:

Catedra Tehnologii Informaționale

Design

Studiile se efectuează la următoarele specialități: “Tehnologia informației”, “Securitatea Informațională”, “Informatică” și “Design interior”. Toate specialitățile sunt extrem de solicitate pe piața muncii din țară și peste hotare.

 

Durata studiilor este de 3 ani (sectia zi) la specialitatea “Informatică” și de 4 ani (secția zi) sau 5 ani (secția cu frecvență redusă) la alte specialități. Studiile la specialitățile menționate se efectuează conform unui plan cadru, racordat la standardele Europene.

Admiterea

anunţă admiterea pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele specialităţi:

Termenul de studii în cadrul ciclului licenţă este:

 • 3 ani la specialitatea Informatică;
 • 4 ani la specialitățile Tehnologia Informației, Securitatea informațională, Design Interior.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face în baza cererii.

 

Cererea de înscriere la concurs este însoţită de:

 • actul de studii, în original cu anexa respectivă
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
 • copia buletinului de identitate;
 • certificatul medical-tip (nr. 086-U);

Studii

Conform prevederilor Procesului de la Bologna, învăţământul superior se desfăşoară în cadrul a trei cicluri, dupa cum urmează :

Studii – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile. Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenților care:

 • demonstrează cunoștințe și competențe avansate intr-un domeniu de studii;
 • pot aplica cunoștințele obținute intr-un domeniu de studii in mod profesionist;
 • demonstreaza capacitatea de a argumenta și a soluționa problemele din domeniul lor de studii;
 • au abilitatea de a colecta, interpreta și analiza date relevante (de regula, din domeniul de studii propriu), precum si de a –si expune rationamentele in baza aspectelor relevante de ordin social, stiintific sau etic;
 • pot comunica informatii, idei, probleme si solutii atat audientelor de specialisti, cat si de non-specialisti;
 • si-au dezvoltat acele competente care le sunt necesare pentru a-si continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenta (ciclul I) in ani și credite:

 • invatamant cu frecventa la zi – 3-4 (in dependenta de specialitatea aleasa) ani si, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul cu frecventa redusa – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul la distanta – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu.

Note:

 1. Pentru fiecare domeniu de formare profesionala numarul de credite de studiu este acelasi pentru toate formele de invatamant: de zi, cu frecventa redusa si la distanta.
 2. Pentru absolventii scolilor medii de cultura generala, in perioada de tranzitie, se organizeaza un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru aceasta categorie de studenti se planifica discipline din programa liceala, pentru a le crea conditii de sustinere a bacalaureatului.
 3. Pentru absolventii colegiilor care isi continua studiile in invatamantul superior la ciclul I in cadrul domeniului studiat initial, reducerea duratei studiilor va fi conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate in colegiu.
 4. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care solicita un alt domeniu de formare profesionala reducerea duratei studiilor este conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate la prima facultate.
 5. Anul universitar la ULIM incepe la 1 septembrie si finalizeaza pana la 1 iulie.
 6. Anul universitar este format din doua semestre egale, durata unui semestru este de 15 saptamani.
 7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 saptamani pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restantelor: prima decada a lunii septembrie, prima decada a lunii decembrie, prima decada a lunii aprilie.

 

Cuantificarea anului universitar 

1 an de studii – 60 de credite.
1 semestru – 30 de credite.

    La invatamantul cu frecventa redusa si la distanta numarul total de credite (180, 240 etc.) se repartizeaza proportional la numarul anilor de studiu.

Structurarea saptamanii

    Durata saptamanii de studii este de 5 zile cu un numar saptamanal de 26 ore de contact direct. La departamentul Limbi Straine numarul orelor de contact saptamanal este de 30. In planul de invatamant este indicata modalitatea de finalizare a studiilor la ciclul I – examenul de licenta – termenele de sustinere si numarul de credite.
Examenul de licenta include:

 • proba la o disciplina fundamentala;
 • proba la o disciplina de specializare;
 • sustinerea unui proiect (teza) de licenta.

Studii – Masterat

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat.

Programe de Master la Facultate:

 

1. Tehnologii și aplicații Web

2. Calculatoare, sisteme și rețele informatice

3. Tehnologii moderne în design interior

Studii – Doctorat

Accesul la ciclul doctorat este posibil in baza diplomei de master. Doctoratul este cclul unversitar de cercetare prin excelenta. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la sectia zi si 4 ani la sectia frecventa redusa. Studiile la doctorat nu se crediteaza. Doctorandul este admis la studii in baza unui dosar.

Calificarile ce denota completarea ciclului III sunt acordate studentilor care:

 1. au dat dovada de o intelegere sistematica a domeniului de studiu, a aptitudinilor si metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv;
 2. au dat dovada de abilitati de concepere, proiectare, implementare si modificare a procesului de cercetare;
 3. au adus contributii prin cercetarea originala ce extinde frontiera de cunostinte prin dezvoltarea unui compartiment substantial al activitatii, rezultatele carora merita a fi publicate la nivel national si international;
 4. sunt capabili de a efectua o analiza critica, o evaluare si o sinteza a ideilor noi;
 5. sunt capabili sa faca schimb de cunostinte de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanti, cat si cu societatea in intregime;
 6. sunt capabili pe viitor sa promoveze cunostintele in cadrul contextelor academice si profesionale, tehnologice, sociale ori culturale.
Studii - Licență

Studii – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile. Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenților care:

 • demonstrează cunoștințe și competențe avansate intr-un domeniu de studii;
 • pot aplica cunoștințele obținute intr-un domeniu de studii in mod profesionist;
 • demonstreaza capacitatea de a argumenta și a soluționa problemele din domeniul lor de studii;
 • au abilitatea de a colecta, interpreta și analiza date relevante (de regula, din domeniul de studii propriu), precum si de a –si expune rationamentele in baza aspectelor relevante de ordin social, stiintific sau etic;
 • pot comunica informatii, idei, probleme si solutii atat audientelor de specialisti, cat si de non-specialisti;
 • si-au dezvoltat acele competente care le sunt necesare pentru a-si continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenta (ciclul I) in ani și credite:

 • invatamant cu frecventa la zi – 3-4 (in dependenta de specialitatea aleasa) ani si, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul cu frecventa redusa – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul la distanta – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu.

Note:

 1. Pentru fiecare domeniu de formare profesionala numarul de credite de studiu este acelasi pentru toate formele de invatamant: de zi, cu frecventa redusa si la distanta.
 2. Pentru absolventii scolilor medii de cultura generala, in perioada de tranzitie, se organizeaza un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru aceasta categorie de studenti se planifica discipline din programa liceala, pentru a le crea conditii de sustinere a bacalaureatului.
 3. Pentru absolventii colegiilor care isi continua studiile in invatamantul superior la ciclul I in cadrul domeniului studiat initial, reducerea duratei studiilor va fi conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate in colegiu.
 4. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care solicita un alt domeniu de formare profesionala reducerea duratei studiilor este conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate la prima facultate.
 5. Anul universitar la ULIM incepe la 1 septembrie si finalizeaza pana la 1 iulie.
 6. Anul universitar este format din doua semestre egale, durata unui semestru este de 15 saptamani.
 7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 saptamani pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restantelor: prima decada a lunii septembrie, prima decada a lunii decembrie, prima decada a lunii aprilie.

 

Cuantificarea anului universitar 

1 an de studii – 60 de credite.
1 semestru – 30 de credite.

    La invatamantul cu frecventa redusa si la distanta numarul total de credite (180, 240 etc.) se repartizeaza proportional la numarul anilor de studiu.

Structurarea saptamanii

    Durata saptamanii de studii este de 5 zile cu un numar saptamanal de 26 ore de contact direct. La departamentul Limbi Straine numarul orelor de contact saptamanal este de 30. In planul de invatamant este indicata modalitatea de finalizare a studiilor la ciclul I – examenul de licenta – termenele de sustinere si numarul de credite.
Examenul de licenta include:

 • proba la o disciplina fundamentala;
 • proba la o disciplina de specializare;
 • sustinerea unui proiect (teza) de licenta.
Studii - Masterat

Studii – Masterat

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat.

Programe de Master la Facultate:

 

1. Tehnologii și aplicații Web

2. Calculatoare, sisteme și rețele informatice

3. Tehnologii moderne în design interior

Studii - Doctorat

Studii – Doctorat

Accesul la ciclul doctorat este posibil in baza diplomei de master. Doctoratul este cclul unversitar de cercetare prin excelenta. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la sectia zi si 4 ani la sectia frecventa redusa. Studiile la doctorat nu se crediteaza. Doctorandul este admis la studii in baza unui dosar.

Calificarile ce denota completarea ciclului III sunt acordate studentilor care:

 1. au dat dovada de o intelegere sistematica a domeniului de studiu, a aptitudinilor si metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv;
 2. au dat dovada de abilitati de concepere, proiectare, implementare si modificare a procesului de cercetare;
 3. au adus contributii prin cercetarea originala ce extinde frontiera de cunostinte prin dezvoltarea unui compartiment substantial al activitatii, rezultatele carora merita a fi publicate la nivel national si international;
 4. sunt capabili de a efectua o analiza critica, o evaluare si o sinteza a ideilor noi;
 5. sunt capabili sa faca schimb de cunostinte de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanti, cat si cu societatea in intregime;
 6. sunt capabili pe viitor sa promoveze cunostintele in cadrul contextelor academice si profesionale, tehnologice, sociale ori culturale.
Planuri și Curricule

Stagii profesionale

Alexandr GRECU

Decan

e-mail: [email protected]
tel.: (+373 22) 20 59 20,
Etajul 4 biroul 421(a)

Rodica TABURȚA

Șef Catedra Design

e-mail: [email protected]
Etajul 4 biroul 419

Șișianu Sergiu

Șef Catedra Tehnologii Informaționale

e-mail: [email protected]
Etajul 4 biroul 422

  Aplică

  Informatică, Inginerie, Design

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail

  
  fethiye bayan escort yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.escortperl.com