Skip to main content
Facultatea Informatică, Inginerie, Design

Facultatea Informatică, Inginerie, Design

Mesajul Decanului

Impactul tehnologiei asupra omului și a vieții cotidiene este indubitabil. Influența elementelor societății informaționale asupra identității viitorului specialist reprezintă traiectoria pe care comunitatea academică o urmează în ultimii ani. Facultatea pregătește specialiști de calificare superioară pentru două direcții moderne: Tehnologii Informaționale și Design.

Igor Balan, Doctor conferențiar universitar

Decan

În prezent în cadrul Facultății Informatică, Inginerie și Design activează 2 catedre:

Catedra Tehnologii Informaționale

Design

Studiile se efectuează la următoarele specialități: „Tehnologia informației”, „Securitatea Informațională”, „Informatică” și „Design interior”. Toate specialitățile sunt extrem de solicitate pe piața muncii din țară și peste hotare.

 

Durata studiilor este de 3 ani (secția zi) la specialitatea „Informatică” și de 4 ani (secția zi) sau 5 ani (secția cu frecvență redusă) la alte specialități. Studiile la specialitățile menționate se efectuează conform unui plan cadru, racordat la standardele Europene.

Admiterea

anunţă admiterea pentru anul universitar 2021-2022 la următoarele specialităţi:

Termenul de studii în cadrul ciclului licenţă este:

 • 3 ani la specialitatea Informatică;
 • 4 ani la specialitățile Tehnologia Informației, Securitatea informațională, Design Interior.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face în baza cererii.

 

Cererea de înscriere la concurs este însoţită de:

 • actul de studii, în original cu anexa respectivă
 • 2 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
 • copia buletinului de identitate;
 • certificatul medical-tip (nr. 086-U);

Studii

Conform prevederilor Procesului de la Bologna, învăţământul superior se desfăşoară în cadrul a trei cicluri, dupa cum urmează :

  Studii – Licență

  Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa parasească oricare din cele trei cicluri pentru a se însera pe piața muncii, dar și să revină în cadrul universitar pentru a-și continua studiile. Licența este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolvenții liceelor, adică posesorii diplomelor de bacalaureat. În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, învățămantul superior urmează să se axeze pe finalitațile de studii, care reprezintă o schimbare și reorientare a gîndirii de la un sistem bazat pe personal și orientat la întrari (input) pe un sistem centrat pe student și orientat spre produs (output).

  Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenților care:

  • demonstrează cunoștințe și competențe avansate într-un domeniu de studii;
  • pot aplica cunoștințele obținute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
  • demonstrează capacitatea de a argumenta și a soluționa problemele din domeniul lor de studii;
  • au abilitatea de a colecta, înterpreta și analiza date relevante (de regulă, din domeniul de studii), precum și de a –și expune rationamentele in baza aspectelor relevante de ordin social, științific sau etic;
  • pot comunica informații, idei, probleme și soluții atat audiențelor de specialiști, cat și de non-specialiști;
  • și-au dezvoltat acele competențe care le sunt necesare pentru a-și continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

  Durata studiilor superioare de licenta (ciclul I) în ani și credite:

  • învațămant cu frecvența la zi – 3-4 (în dependență de specialitatea aleasă) ani și, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
  • învațămantul cu frecvența redusă – cu un an mai mare decît la învațămantul de zi – 180-240 de credite de studiu;

  Note:

  1. Pentru fiecare domeniu de formare profesională numărul de credite de studiu este același pentru toate formele de învațămant: de zi sau cu frecvența redusă
  2. Pentru absolvenții școlilor medii de cultura generală, în perioada de tranziție, se organizează un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru această categorie de studenți se planifică discipline din programa liceală, pentru a le crea condiții de susținere a bacalaureatului.
  3. Pentru absolvenții colegiilor care își continuă studiile in învațămantul superior la ciclul I in cadrul domeniului studiat inițial, reducerea duratei studiilor va fi condiționata de recunoasterea unui anumit număr de credite cumulate în colegiu.
  4. Pentru absolvenții instituțiilor de învațămant superior care solicita un alt domeniu de formare profesională reducerea duratei studiilor este condiționată de recunoasterea unui anumit număr de credite cumulate la prima specialitate.
  5. Anul universitar la ULIM incepe la 1 septembrie și finalizează pană la 1 iulie.
  6. Anul universitar este format din doua semestre egale, durata unui semestru este de 15 saptămîni.
  7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 saptămîni pe an.

  La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restanțelor: prima decadă a lunii septembrie, prima decadă a lunii decembrie, prima decadă a lunii aprilie.

   

  Cuantificarea anului universitar 

  1 an de studii – 60 de credite.
  1 semestru – 30 de credite.

      La învațămîntul cu frecvența redusă numărul total de credite (180, 240 etc.) se repartizează proporțional la numărul anilor de studiu.

  Structurarea săptămînii

      Durata săptămînii de studii este de 5-6 zile cu un număr săptămînal de 30 ore de contact direct. În planul de învățămînt este indicată modalitatea de finalizare a studiilor la ciclul I – examenul de licența și susținerea proiectului/tezei de licență.

  Examenul de licența include:

  • proba scrisă la o disciplină fundamentală;
  • proba scrisă la o disciplină de specialitate;

  Susținerea unui proiect (teza) de licență include:

  • proiectul/teza de licență aprobată de conducatorul științific(conform regulamentului-tip);
  • prezentarea  proiectului/tezei de licență(powerpoint, prezi, etc.)-15-20 min.

  Studii – Masterat

  La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat.

  Programe de Master la Facultate:

   

  1. Tehnologii și aplicații Web

  2. Calculatoare, sisteme și rețele informatice

  3. Tehnologii moderne în design interior

  Studii – Doctorat

  Accesul la ciclul doctorat este posibil in baza diplomei de master. Doctoratul este cclul unversitar de cercetare prin excelenta. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la sectia zi si 4 ani la sectia frecventa redusa. Studiile la doctorat nu se crediteaza. Doctorandul este admis la studii in baza unui dosar.

  Calificarile ce denota completarea ciclului III sunt acordate studentilor care:

  1. au dat dovada de o intelegere sistematica a domeniului de studiu, a aptitudinilor si metodelor de cercetare caracteristic domeniului respectiv;
  2. au dat dovada de abilitati de concepere, proiectare, implementare si modificare a procesului de cercetare;
  3. au adus contributii prin cercetarea originala ce extinde frontiera de cunostinte prin dezvoltarea unui compartiment substantial al activitatii, rezultatele carora merita a fi publicate la nivel national si international;
  4. sunt capabili de a efectua o analiza critica, o evaluare si o sinteza a ideilor noi;
  5. sunt capabili sa faca schimb de cunostinte de specialitate cu colegii lor, cu un public vast de savanti, cat si cu societatea in intregime;
  6. sunt capabili pe viitor sa promoveze cunostintele in cadrul contextelor academice si profesionale, tehnologice, sociale ori culturale.

  Stagii profesionale

  Ecaterina GAMURAR

  Decan

  e-mail: egamurar@ulim.md
  tel.: (+373 22) 20 59 20,
  Etajul 4 biroul 421(a)

  Rodica TABURȚA

  Șef Catedra Design

  e-mail: rtaburta@ulim.md
  Etajul 4 biroul 419

  Lilia MITEV

  Șef Catedra Tehnologii Informaționale

  e-mail: lmitev@ulim.md
  Etajul 4 biroul 422

  Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail