Skip to main content

Facultatea Informatică, Inginerie, Design – Activitate Științifică

Conferințe la Facultate

Conferința anuală ICT 2019 

International Symposium on INFORMATION TECHNOLOGIES AND DESIGN “ICT-2019”

Chișinău, Republic  of  Moldova,  25 – 26 Februarie  2010

We cordially invite you to participate at the 1’st International Symposium on Information Technologies and Design  ”SITD-2010” which will take place in Chisinau, Republic of Moldova on 25-26 Februarie  2010. The goal of the ITD-2010 is to bring together researchers from scientific, academic and industry sectors to discuss latest ideas and results.

GENERAL SYMPOSIUM  ORGANIZER:  Free International University of Moldova

GENERAL SYMPOSIUM CHAIRS:

Galben Andrei, DSC,   Free International University of Moldova

Perju Veaceslav,  DSC,  National Council for Accreditation and Attestation of Republic of Moldova

Diordiev Olga, PhD, Free International University of Moldova

Pentru detalii accesați official web-site:  http://sitd.ulim.md

ITSN-2012

International Conference on INFORMATION TECHNOLOGIES, SYSTEMS AND NETWORKS ITSN-2012, Chisinau, Republic of Moldova, 15 – 16 Februarie 2012

Pentru detalii accesați official web-site:  http://sitd.ulim.md/conf-itsn

AD-2012

International Conference on ARTS AND DESIGN AD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, 15 – 16 Octombrie 2012

Pentru detalii accesați official web-site:  http://sitd.ulim.md/conf-ad

Proiecte

Proiect de cercetare “Proiectarea constructiv-tehnologică a îmbrăcămintei academice” (catedra design)

Universitățile din Republica Moldova, similar altor universități europene, sunt ghidate de  principiile fundamentale formulate de „Magna Charta Universitatum”, adoptate la Bolognia în 1988, ce vizează constituirea unei zone europene de învățământ superior european. În conformitate cu rezoluția procesului de la Bolognia, universitațile din Moldova sunt în process de tranziție treptată spre sistemul de învățîmânt european, preluând cele mai bune practici din experiența modială universitară, precum și tradițiile europene ale învățământului superior.

În universitățile europene îmbrăcămintea tradițională academică reprezintă o parte componentă a culturii academice. Cadrele didactice universitare poartă mantii și pelerine ale universităților pe care le-au absolvit, iar absolvenții au drept de a purta mantia universității sale doar la obținerea diplomei de absolvire.

Aparută în Evul Mediu, îmbrăcămintea academică și-a facut apariția din școlile bisericești, îmbrăcămintea profesorilor și a studenților fiind strict reglamentată imitând vestimentația clericilor. Aceasta era purtată zilnic și abia în zilele noastre acest ansamblu vestimentar, transformându-se în mantie este purtat doar la ocazii festive.
Mantia modernă practic nu a suferit mari schimbări, tipul croielii și particularitățile de model determinând gradul științific al purtătorului.

În perioada ianuarie-mai 2012 la catedra Design, a fost lansat un proiect de cercetare cu privire la elaborarea îmbrăcămintei academice a ULIM, inițiat și condus de conf.dr. Diordiev O. Modelul-etalon de Mantie Honoris Causa ULIM a fost conceput, elaborat și deja implementat  în conformitate cu cerintele CODEX-ului ULIM, dupa cum urmează, în 3 variante:

Gradul I

Mantie “Honoris causa” 
din catifea rosie, eșarfa distinctivă cu 3 dungi albe

Gradul II

Mantie “Honoris causa”
din catifea albastră, eșarfa distinctivă cu 2 dungi albe

Gradul III

Mantie “Honoris causa
din catifea neagră, eșarfa distinctivă cu 1 dungă albă

Premergător elaborării și aprobării modelului- etalon al mantiei ULIM, in anii 2010-2011 au fost efectuate studii profunde în ce privește:

 

  • Istoricul îmbrăcămintei academice.
  • Studiul particularităților îmbrăcămintei academice moderne.
  • Principii de elaborare a vestimentatiei academice.
  • Studiul materialelor utilizate la elaborarea îmbrăcămintei academice.
  • Elaborarea, argumentarea și aprobarea modelului de mantie al ULIM.
  • Selectarea metodei de elaborare a tiparelor de bază și model a mantiei.
  • Construcția tiparelor de bază și model a mantiei.
  • Calculul consumurilor specifice pentru elaborarea unui model.
  • Selectarea și achiziționarea utilajelor necesare pentru confecționarea îmbrăcămintei academic.

Tiparele și șabloanele au fost confecționate conform mărimilor standart, construcțiile tiparelor de bază și model fiind efectuate în programul de grafică vectorială AutoCad (existînd și posibilitatea proiectării parametrizate la modificarea caracteristicilor dimensionale ale corpului tip sau proiectarea cu ajutorul unui sistem CAD specializat). Ansamblul vestimentar prezentând urmatoarele componente:

1

Mantia cu captușeală, garnisita cu guler și manșete din atlas și cant auriu în cusătura plătcii, gulerului și a manșetelor (3 variante coloristice: roșu, albastru și negru).

2

Eșarfa cu semne distinctive (dungi albe si sigla ULIM brodată)

3

Esarfa tricolor.

4

Acoperământul pentru cap (toca) de culoare neagra.

Primul model experimental conceput și elaborat de către conf. dr. Diordiev O. a fost oferit de către conducerea ULIM Domnului Bernard CERQUIGLINI, Rectorul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), la ceremonia de conferire a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova  pentru activitatea prodigioasă în sprijinirea proiectelor universitare francofone în ţările Europei Centrale şi de Est (http://inginerie.ulim.md/news/events/2012-03-02-seminar-international-exodul-de-creieri-tinerii-absolventi-sa-revina-in-tara).

Modelele de mantii aprobate urmează a fi confecționate  și în continuare la cererea conducerii ULIM  în cadrul practicii tehnologice de către studenții secției Design Vestimentar, suplimentar la programul prevăzut de planul de studii.

Coordonator, responsabil și executant  proiect: conf., dr., Diordiev Olga (responsabil secție Design Vestimentar al catedrei Design).

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail