Skip to main content

Facultatea Informatică, Inginerie, Design – Decanat

Tehnologiile informaționale puternic influențează dezvoltarea societății în toată lumea. Știința și industria, economia și comerțul, politica, arta și medicina utilizeaza pe larg sisteme informaționale, baze de date, rețele informatice și calculatoare.

Facultatea Informatică, Inginerie și Design a fost fondată prin ordinul rectorului din 16.03.1999 in baza deciziei Ministerului Educatiei din 20.01.1999 pentru eliberarea licentei ULIM cu privire la pregatirea cadrelor în domeniul specialităților ingineresti. La 16.04.2002 prin autorizatie emisa de Camera de Licentiere a Republicii Moldova, a fost legiferata activitatea ULIM, ce ține de pregătirea cadrelor inginerești.

Facultatea pregateste specialisti de calificare superioara în doua directii moderne: tehnologii informaționale și design.

Studiile se efectueaza la urmatoarele specialități: „Tehnologii informaționale”, „Informatică”, „Securitatea Informațională” și  „Design interior”. Toate specialitățile sunt extrem de solicitate pe piața muncii din țară și peste hotare.

Durata studiilor este de 3 ani (sectia zi) la specialitatea „Informatică” și de 4 ani (sectia zi) sau 5 ani (sectia cu frecventa redusa) la alte specialitati. Studiile la specialitatile mentionate se efectuează conform unui plan cadru, racordat la standardele Europene.

Conducerea facultății

Alexandr GRECU

Decan

e-mail: alexandrgrecu1972@gmail.com
tel.: (+373 22) 20 59 20, b. 421(a)
b. 421(a)

Vitalii MITITELU

Prodecan

Iuri DUBCOVEȚCHI

Șef catedră Tehnologii Informaționale

Rodica TABURȚĂ

Șef catedră Design

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail