Facultatea Informatică, Inginerie, Design – Orar

Grafic Exam Licenta FIID

Frecvență la zi

Orar Catedra Tehnologii Informaționale

Orare On-line

 Secția Frecvența redusă

Orar Frecvența redusă

Orar Catedra Design

Orare On-line

Orar Masterat