Skip to main content

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Doctorat

Admitere

Accesul la ciclul doctorat este asigurat in baza diplomei de master. Doctoratul constituie ciclul III unversitar, de cercetare prin excelenta. Durata studiilor la ciclul doctorat este de 3 ani la sectia zi si 4 ani la sectia cu frecventa redusa. Studiile la doctorat nu se crediteaza.

Doctorandul este admis la studii in baza unui dosar.

Facultatea Istorie si Relatii Internationale asigura studiile de doctorat la specialitatea   07.00.02- Istoria Romanilor

Conducători științifici

Gheorghe POSTICA

doctor habilitat in stiinte istorice
profesor universitar

gpostica@yahoo.com

Pavel PARASCA

doctor habilitat in stiinte istorice
profesor universitar

pavel-parasca@rambler.ru

Ilie Borziac

doctor in stiinte istorice
conferentiar universitar

Ludmila TIHONOV

doctor in stiinte istorice
conferentiar universitar

ludmila.tihonov@yahoo.com

Doctoranzi

Specialitatea 07.00.02 – Istoria romanilor

Nr.

Nume, prenume doctorand

Tara

Conducator stiintific

Anii de studii

Tema tezei de doctorat

1

Zaporojanu Cornel

Moldova

Dr.conf. Ludmila Tihonov

Anul
I (2012-2013)
Primul
an de ocupaţie sovietică a Basarabiei 1940-1941

2

Tumanov Dumitru

Moldova

Dr.conf. Ludmila Tihonov

Anul
I (2012-2013)
Biserica
ortodoxă din Republica Moldova 1991-2010