Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Masterat

Program de Masterat „Studii regionale”

Plan de studii

Domeniul general 31:  Ştiinţe politice
Titlul obținut: magistru în Ştiinţe Politice
Durata Studiilor: 2 ani
Credite: 120

Anul I

Denumirea disciplinei

Nr. credite

STUDII EUROPENE

 

Procese
integraţioniste vest-europene şi instituţii comunitare

5

Europa Centrală
şi de Est în secolul XX

5

Politicile UE:
extinderea şi vecinătatea

5

Structuri
regionale în Europa

Multiculturalism,
multietnicitate şi minorităţi în Europa

5

STUDII AMERICANE 

 

Gândirea politică
americană

5

Sistemul politic
al Statelor Unite: principii de statuare şi funcţionare

5

America Latină în
secolul XX: sisteme politice şi modele de dezvoltare

5

Procese
integraţioniste pe continentul american

NAFTA şi procesul
de integrare a continentului nord-american

5

STUDII AFRO-ASIATICE

 

Sisteme politice
în statele Asiei şi Africii

5

Conflictele din
Asia şi Africa şi problema securităţii regionale

5

Organizaţii
regionale afro-asiatice

ASEAN – model de
integrare asiatică

5

Limba străină

5

Anul II

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Problema
securităţii în Europa

5

Statele Unite ale
Americii în politica regională şi mondială 

5

Epistemologia
cercetării

5

 Lumea islamică în politica regională şi
mondială

 China în politica regională şi mondială

5

Practica
diplomatică şi consulară

10

Practica de
cercetare şi susţinerea tezei de masterat

30

Program de Masterat ”Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare”

Plan de studii

Domeniul general 31:  Ştiinţe politice
Titlul obținut: magistru în științe politice
Durata Studiilor: 2 ani
Credite: 120

Anul I

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Globalizare şi securitate naţională

Globalizarea economiei şi internaţionalizarea afacerilor

5

Metodologia și etica cercetării în Științe Politice

5

Religie, diplomaţie şi securitate

5

Diplomaţie şi politică externă

5

Diplomaţie economică

Discurs diplomatic

5

Managementul proiectelor

5

Probleme actuale de cercetare în Științe Politice

5

Globalizare şi comunicare contemporană

5

Politicile UE: Extinderea și vecinătatea

 5

Comunicare interculturală

 5

Securitate şi democraţie în regiunea Mării Negre

 5

SUA și securitate pe continentul european

 5

Anul II

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Business şi societate

5

Strategii ale businessului global

5

Piaţa financiară internaţională

5

Business in Coreea de Sud

5

Stagiu se practică (de specialitate)

10

Cercetarea și elaborarea tezei de master

30

Program de Masterat ”Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice”

Plan de studii

Domeniul general 34:  Ştiinţe ale comunicării
Titlul obținut: magistru în științe ale comunicării
Durata Studiilor: 2 ani
Credite: 120

Anul I

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Fundamentele Relațiilor Publice

Teoria și practica comunicării sociale

5

Cultura media: teorii și practici
comunicaționale

5

Limba străină (engleza, franceza, etc.)

5

Redactarea textelor de Relații Publice

5

Crearea imaginii în RP

Managementul campaniilor de RP

5

Limba străină

5

Mass – media și opinia publică

5

Strategii și tehnici promoționale

5

Managementul proiectelor

 5

Anul II

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Metodologia și etica cercetării în Relațiile Publice

5

Tehnici de creativitate în RP

5

Event management

5

Imaginea socială a organizației

5

Stagiu practic profesional

10

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de masterat

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de masterat

Aplică

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail