Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Masterat

Program de Masterat “Management Media, Marketing online și Business Comunicare”

Program de Masterat ”Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare”

Plan de studii

Domeniul general 31:  Ştiinţe politice
Titlul obținut: magistru în științe politice
Durata Studiilor: 2 ani
Credite: 120

Anul I

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Globalizare şi securitate naţională

Globalizarea economiei şi internaţionalizarea afacerilor

5

Metodologia și etica cercetării în Științe Politice

5

Religie, diplomaţie şi securitate

5

Diplomaţie şi politică externă

5

Diplomaţie economică

Discurs diplomatic

5

Managementul proiectelor

5

Probleme actuale de cercetare în Științe Politice

5

Globalizare şi comunicare contemporană

5

Politicile UE: Extinderea și vecinătatea

 5

Comunicare interculturală

 5

Securitate şi democraţie în regiunea Mării Negre

 5

SUA și securitate pe continentul european

 5

Anul II

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Business şi societate

5

Strategii ale businessului global

5

Piaţa financiară internaţională

5

Business in Coreea de Sud

5

Stagiu se practică (de specialitate)

10

Cercetarea și elaborarea tezei de master

30

 

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de masterat

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de masterat

  Aplică

  Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail