Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Masterat

”Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare”

PLAN DE STUDII

Domeniul general 031:  Științe sociale și comportamentale | Social and behavioural sciences
Titlul obținut: Master în Științe sociale și comportamentale | Master in Social and behavioural sciences
Durata Studiilor: 2 ani | 2 years
Credite de studii: 120

Anul I

COD

DENUMIRE DISCIPLINĂ

 

CREDITE
F.01.O.001 Globalizare şi securitate naţională | Globalization and National Security 5
F.01.O.002 Globalizarea economiei şi internaţionalizarea afacerilor | Economy Globalization and Internationalization of Business 5
F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în Științe Politice | Methodology and Ethics of Research in Political Science 5
F.01.O.004 Religie, diplomaţie şi securitate | Religion, Diplomacy and Security 5
F.01.O.005 Diplomaţie şi politică externă | Diplomacy and Foreign Policy 5
F.01.O.006 Diplomaţie economică | Economic Diplomacy 5
 

SEMESTRUL II / 2nd SEMESTER

F.02.O.007 Discurs diplomatic | Diplomatic Discourse 5
F.02.O.008 Managementul proiectelor | Project Management 5
F.02.O.009 Probleme actuale de cercetare în Științe Politice | Current Research Issues within Political Science 5
S.02.O.010 Globalizare şi comunicare contemporană | Globalization and Contemporary Communication 5
S.02.A.011 Politicile UE: Extinderea și vecinătatea | EU Enlargement and Neighbourhood Policy 5
S.02.A.012 Comunicare interculturală |  Intercultural Communication
S.02.A.013 Securitate şi democraţie în regiunea Mării Negre | Security and Democracy in the Black Sea Region 5
S.02.A.014 SUA și securitate pe continentul european | The US and Security on the European continent

Anul II

 

SEMESTRUL III / 3rd SEMESTER

S.03.O.015 Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture | Innovation, Startups and Capital Venture 5
S.03.O.016 Ascensiune spre Globalism: Politica externă a SUA | Rise to Globalism: U.S. Foreign Policy 5
S.03.A.017 Politică, conflict şi cooperare în Asia | Politics, Conflict and Cooperation in Asia

 

5
S.03.A.018 Islamul Politic in secolul XXI | Political Islam in the 21st Century
S.03.A.019 Integrare europeană şi transformări instituţionale | European Integration and Institutional Transformation 5
S.03.A.020 Migraţie şi securitate în Uniunea Europeană | Migration and Security in the EU
Stagiu de practică: relații internaționale și politică externă | International Relations and Foreign Policy Internship 10
 

SEMESTRUL IV / 4th SEMESTER

Cercetarea și elaborarea tezei de master | Research and Master Degree Thesis Elaboration 30

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de masterat

Regulament privind studiul individual al
masteranzilor

Regulament privind organizarea şi desfășurarea

stagiului de practică

  Aplică

  Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail