Skip to main content

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Masterat

”Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare”

PLAN DE STUDII

Domeniul general 031:  Științe sociale și comportamentale | Social and behavioural sciences
Titlul obținut: Master în Științe sociale și comportamentale | Master in Social and behavioural sciences
Durata Studiilor: 2 ani | 2 years
Credite de studii: 120

Anul I

COD

DENUMIRE DISCIPLINĂ

 

CREDITE
F.01.O.001 Globalizare şi securitate naţională | Globalization and National Security 5
F.01.O.002 Globalizarea economiei şi internaţionalizarea afacerilor | Economy Globalization and Internationalization of Business 5
F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în Științe Politice | Methodology and Ethics of Research in Political Science 5
F.01.O.004 Religie, diplomaţie şi securitate | Religion, Diplomacy and Security 5
F.01.O.005 Diplomaţie şi politică externă | Diplomacy and Foreign Policy 5
F.01.O.006 Diplomaţie economică | Economic Diplomacy 5
 

SEMESTRUL II / 2nd SEMESTER

F.02.O.007 Discurs diplomatic | Diplomatic Discourse 5
F.02.O.008 Managementul proiectelor | Project Management 5
F.02.O.009 Probleme actuale de cercetare în Științe Politice | Current Research Issues within Political Science 5
S.02.O.010 Globalizare şi comunicare contemporană | Globalization and Contemporary Communication 5
S.02.A.011 Politicile UE: Extinderea și vecinătatea | EU Enlargement and Neighbourhood Policy 5
S.02.A.012 Comunicare interculturală |  Intercultural Communication
S.02.A.013 Securitate şi democraţie în regiunea Mării Negre | Security and Democracy in the Black Sea Region 5
S.02.A.014 SUA și securitate pe continentul european | The US and Security on the European continent

Anul II

 

SEMESTRUL III / 3rd SEMESTER

S.03.O.015 Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture | Innovation, Startups and Capital Venture 5
S.03.O.016 Ascensiune spre Globalism: Politica externă a SUA | Rise to Globalism: U.S. Foreign Policy 5
S.03.A.017 Politică, conflict şi cooperare în Asia | Politics, Conflict and Cooperation in Asia

 

5
S.03.A.018 Islamul Politic in secolul XXI | Political Islam in the 21st Century
S.03.A.019 Integrare europeană şi transformări instituţionale | European Integration and Institutional Transformation 5
S.03.A.020 Migraţie şi securitate în Uniunea Europeană | Migration and Security in the EU
Stagiu de practică: relații internaționale și politică externă | International Relations and Foreign Policy Internship 10
 

SEMESTRUL IV / 4th SEMESTER

Cercetarea și elaborarea tezei de master | Research and Master Degree Thesis Elaboration 30

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de masterat

Regulament privind studiul individual al
masteranzilor

Regulament privind organizarea şi desfășurarea

stagiului de practică

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail