Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Orar

Orar – Ciclul I Licență

Catedra Relaţii Internaţionale, Politologie și Istorie

Catedra Jurnalism şi Relații Publice

Orar – Ciclul II Masterat

Jurnalism, Imagologie și Relații Publice

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare