Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Orar

Orar – Ciclul I Licență

Specialitatea Relaţii Internaţionale

Specialitatea Jurnalism şi procese mediatice

Orar – Ciclul II Masterat

Jurnalism, Imagologie și Relații Publice

Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare