Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Catedre

Conducerea facultății

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Funcția Titlu/ titular/cumul

Svetlana Rusnac

Decan conferenţiar universitar, doctor în psihologie

Svetlana Haraz

Şef Catedră Asistență Socială „Nicolae Sali” MA, lector universitar

Neli Balode

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educatiei doctor în psihologie, conferențiar universitar

Catedra Psihologie și Științe ale Educației

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Titlu/ titular/cumul Cursuri la: Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Balode Neli

MA, lector univ., titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Calancea Angela

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat

Caunenco Irina

Dr., conf.univ. cumul Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat

Caunova Natalia

Dr.,lector univ., cumul extern Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

 

Godorozea Dina

MA, drd., lector univ. ,titular Ciclul I- Licență

Iurchevici Iulia

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat

Melentieva Aliona

MA,  asistent univ. Ciclul I- Licență

Ciclul II – Masterat

Mohammadifard Gholamali

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Moraru Ina

MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Musienco Natalia

MA, drd., lector univ. ,titular Ciclul I- Licență

Gribincea Zinaida

MA, drd., lector univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Rusnac Svetlana

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat

Strogotean Silvia

MA, drd., lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
 

Nume Prenume

Zmuncila Ludmila

MA, lector univ. , drd, titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Balan Ecaterina

MA, asist. univ. ,drd, titular Ciclul I- Licență

Luchianenco Lilia

Dr., conf.univ. Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Catedra Asistenţă Socială și Sociologie

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Titlu/ titular/cumul Cursuri la: Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Cucereanu Mihai

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Negură Petru

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Focșa Tatiana

Dr., conf.univ. titula Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Haraz Svetlana

MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

Rotaru-Sârbu Natalia

MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență

 

Moldovan Vadim

Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat

 

Secretariat

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Titlu/ titular/cumul
Ursu Vlad Secretar, Catedra Asistență Socială „Nicolae Sali
 

Căpățină Marin

Secretar, Catedra Psihologie și Științe ale Educației

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail