Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Catedre

Conducerea Facultății

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Funcția Titlu/ titular/cumul
Svetlana Rusnac Șef catedră Psihologie și Științe ale Educației Conferenţiar universitar, doctor în psihologie
Svetlana Haraz Şef Catedră Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali” MA, lector universitar
Natalia Musienco Prodecan MA, drd., lector universitar

Catedra Psihologie și Științe ale Educației

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Titlu/ titular/cumul Cursuri la: Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Balode Nelly MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Calancea Angela Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat
Caunenco Irina Dr., conf.univ. cumul Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat
Caunova Natalia Dr.,lector univ., cumul extern Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Bugai Rodica Dr., conf.univ. cumul Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciobanu Alexandru asitent univ., cumul extern Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Godorozea Dina MA, drd., lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Iurchevici Iulia Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat
Melentieva Aliona MA, drd., lector univ. ,cumu Ciclul I- Licență
Mohammadifard Gholamali Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Moraru Ina MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Musienco Natalia MA, drd., lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Railean Elena Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat
Rusnac Svetlana Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat
Strogotean Silvia MA, drd., lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ștefîrță Adelina Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Ciclul III- Doctorat
Zmuncila Ludmila MA, lector univ. , drd, titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Balan Ecaterina MA, asist. univ. ,drd, titular Ciclul I- Licență

Catedra Asistenţă Socială și Sociologie

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Titlu/ titular/cumul Cursuri la: Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Cucereanu Mihai Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Negură Petru Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Focșa Tatina Dr., conf.univ. titula Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Haraz Svetlana MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Rotaru-Sârbu Natalia MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Ciobanu Alexandru asitent univ., cumul extern Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Moldovan Vadim Dr., conf.univ. titular Ciclul I- Licență
Ciclul II- Masterat
Țărnă Vadim MA, lector univ. ,titular Ciclul I- Licență
Israfilov Marina dr, lector univ., cumul extern Ciclul II- Masterat

Secretariat

Personalul facultății

Nume, prenume cadru didactic Titlu/ titular/cumul
Seinic Ana Sectetar, Catedra Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali
Ecaterina Balan Secretar, Catedra Psihologie și Științe ale Educației

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail