Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Colocviu științific internațional „Etică și deontologie profesională…” 7-8 mai 2020

By 24 februarie 2020 No Comments
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM “ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY…”, May 7-8, 2020

By 24 februarie 2020 martie 10th, 2020 No Comments
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ ‘ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ…’, 7-8 мая 2020

By 24 februarie 2020 martie 10th, 2020 No Comments

COLOCVIU ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

„ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ÎN CERCETAREA ȘI ACTIVITATEA PRACTICĂ

DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIAL-COMPORTAMENTALE”

CHIȘINĂU, ULIM, 7-8 mai 2020

Facultatea Științe Sociale și ale Educației, ULIM,

în parteneriat cu

Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, ULIM,

LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences

Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, Universitatea”Petre Andrei”, Iași, România,
Institutul de Psihologie al Academiei de Științe din Rusia, Moscova, Rusia,
Facultatea Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Bălți,
Centrul Psiho-Socio-Pedagogic din Chișinău

vă invită să participați la Colocviu Științific Internațional ”Etică și deontologie profesională în cercetarea și activitatea practică din domeniul științelor social-comportamentale”,  care va avea loc la 7-8 mai 2020. Înscrierea la colocviu se face până la 18 aprilie 2020 prin completarea și expedierea formularului de înregistrare (deschideți anexele ). Condițiile de înregistrare, prezentare a rezumatului și textului comunicării sunt stipulate în formulare. Programul colocviului va fi întocmit până la 18 aprilie și prezentat la 28 aprilie 2020.

Pentru prezentări în plen vor fi invitați specialiști și cercetători cu renume din țară și de peste hotare.

 

Ateliere:

 • Aspecte etice în psihologia clinică, consilierea psihologică și psihoterapie
 • Standarde etice în activitatea de psihodiagnostic
 • Provocări de ordin etic în activitatea psihologilor școlari (consilierilor educaționali)
 • Principii și standarde etice în activitatea psihologului social, juridic, militar
 • Standarde etice în asistența socială
 • Etică și deontologie în cercetarea științifică
 • Comunicări-poster

Comitetul organizatoric

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ

«ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК»

КИШИНЭУ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, 7-8 мая 2020 г.

Факультет социальных и образовательных наук, ULIM,

с участием

Докторальной школы экономических, социальных наук и информационных технологий, ULIM

Научно-исследовательский центр социальных и гуманитарных наук LUMEN

Факультета психологии, педагогических наук и социальной работы, Университета ”Петре Андрей”, Яссы, Румыния

Института психологии Российской академии наук, г. Москва, Россия

Факультета педагогики, психологии и искусств, Государственного университета «Алеку Руссо», Бельцы

Психо-Социо-Педагогического Центра г. Кишинэу

приглашает вас принять участие в Международном научном коллоквиуме «Этика и профессиональная деонтология в исследовательской и практической деятельности в области социально-поведенческих наук», который состоится 7-8 мая 2020 года. Регистрация производится до 18 апреля 2020 года путем заполнения и отправки регистрационной формы (откройте приложения). Условия регистрации, представления резюме и текста сообщения оговариваются в формуляре. Программа конференции будет составляться до 18 апреля и будет представлена 28 апреля 2020 года.

Для презентаций на пленарных заседаниях будут приглашены известные специалисты и исследователи из страны и зарубежья.

 

Мастерские:

 • Этические аспекты в клинической психологии, психологическом консультировании и психотерапии
 • Этические нормы в психодиагностической практике
 • Этические проблемы в деятельности школьных психологов (педагогических консультантов)
 • Этические принципы в деятельности социального, правового, военного психолога
 • Этические стандарты в социальной помощи
 • Этика и деонтология в научных исследованиях
 • Сообщения – постер

 

Организационный комитет

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM

“ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY IN RESEARCH AND PRACTICE

IN THE SOCIO-BEHAVIORAL SCIENCES FIELD”

CHIȘINĂU, ULIM, Mai 7-8, 2020

Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM,

in partnership with

Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences, ULIM,

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences

Faculty of Psychology, Educational Sciences and Social Work “Petre Andrei”, Iași, Romania,

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,

Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University “Alecu Russo”, Balti,

Psycho-Socio-Pedagogical Center of Chisinau

invites you to participate in the International Scientific Colloquium “Ethics and professional deontology in research and practice in the socio-behavioral sciences field”, which will take place on the 7-8th of May, 2020. Registration to the colloquium is open till the 18th of April 2020 by filling in the registration form (download here). Conditions of registration, presentation of abstracts and communication paper are described in the registration form. The colloquium program will be elaborated to April 18, 2020 and presented to April 28, 2020. In plenary session, national and foreign renowned specialists and researchers will be invited with thematic presentations.

 

Sections:

 •  Ethical standards in clinical psychology, psychological counseling and psychotherapy
 •  Ethical standards in psycho-diagnostic activity
 •  Ethical challenges in the activity of educational psychologists
 •  Principles and ethical standards in the activity of social, legal, military psychologists
 •  Ethical standards in social work
 •  Ethics and deontology in scientific research
 •  Session of posters

 

Organizational Committee

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM

“ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY IN RESEARCH AND PRACTICE

IN THE SOCIO-BEHAVIORAL SCIENCES FIELD”

CHIȘINĂU, ULIM, Mai 7-8, 2020

Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM,

in partnership with

Doctoral School of Economic, Social and Informational Technologies Sciences, ULIM,

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences

Faculty of Psychology, Educational Sciences and Social Work “Petre Andrei”, Iași, Romania,

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,

Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University “Alecu Russo”, Balti,

Psycho-Socio-Pedagogical Center of Chisinau

invites you to participate in the International Scientific Colloquium “Ethics and professional deontology in research and practice in the socio-behavioral sciences field”, which will take place on the 7-8th of May, 2020. Registration to the colloquium is open till the 18th of April 2020 by filling in the registration form (download here). Conditions of registration, presentation of abstracts and communication paper are described in the registration form. The colloquium program will be elaborated to April 18, 2020 and presented to April 28, 2020. In plenary session, national and foreign renowned specialists and researchers will be invited with thematic presentations.

Sections:

 •  Ethical standards in clinical psychology, psychological counseling and psychotherapy
 •  Ethical standards in psycho-diagnostic activity
 •  Ethical challenges in the activity of educational psychologists
 •  Principles and ethical standards in the activity of social, legal, military psychologists
 •  Ethical standards in social work
 •  Ethics and deontology in scientific research
 •  Session of posters

Organizational Committee

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

 CHAIR:

Dr. Svetlana RUSNAC, Dean Faculty of Social and Educational Sciences, ULIM

 VICE-CHAIRS:

Dr. Elena ROBU, Director Doctoral School of Economic, Social Sciences and IT, ULIM

Dr. Neli BALODE, Chief Department of Psychology and Educational Sciences, ULIM

MA Svetlana HARAZ, Chief Department of Social Work and Sociology ”Nicolae Sali”, ULIM

MEMBERS:

 • PhD Ágnes BÁLINT, University of Pécs, Hungary
 • Dr. Silvia BRICEAG, State University” Alecu Russo”, Bălți
 • Dr Svetlana GOREA, Psycho-Socio-Pedagogical Center of Chișinău
 • Dr. Svetlana HADZHYRADYEVA, Department of Public Management, Нaціoнaльнa Aкaдeмія Дepжaвнoгo Упpaвління пpи Пpeзидeнтoві Укpaїни, Kyiv
 • PhD Vadim MOLDOVAN, York College of the City University of New York, USA
 • PhD Paola Fausta Maria MOLINA, Università di Torino, Dipartimento di psicologia, Italia
 • Dr. Roxana NECULA, University”Al. I. Cuza”, Iași, Romania
 • PhD Jolanta PIVORIENE, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
 • Dr. Cristina-Maria Stoica, University „Petre Andrei”, Iași, Romania
 • Dr. Viorel ROBU, University „Vasile Alecsandri” of Bacău, Romania
 • PhD Alexander REDLICH, University of Hamburg, Institute for Psychology, Germany
 • Dr. Antonio SANDU, University „Ștefan cel Mare” of Suceava, president of Association LUMEN, Iași, Romania
 • Dr. Lucia SAVCA, chief-editor Journal Psychology, Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, Chișinău
 • Dr. Cristina-Maria STOICA, University ”Petre Andrei”, Iași, Romania
 • Dr. Vadym VASIUTYNSKYI, Institute of social and political psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ

«ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК»

КИШИНЭУ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, 7-8 мая 2020 г.

Факультет социальных и образовательных наук, ULIM,

с участием

Докторальной школы экономических, социальных наук и информационных технологий, ULIM

Научно-исследовательский центр социальных и гуманитарных наук LUMEN

Факультета психологии, педагогических наук и социальной работы, Университета ”Петре Андрей”, Яссы, Румыния

Института психологии Российской академии наук, г. Москва, Россия

Факультета педагогики, психологии и искусств, Государственного университета «Алеку Руссо», Бельцы

Психо-Социо-Педагогического Центра г. Кишинэу

приглашает вас принять участие в Международном научном коллоквиуме «Этика и профессиональная деонтология в исследовательской и практической деятельности в области социально-поведенческих наук», который состоится 7-8 мая 2020 года. Регистрация производится до 18 апреля 2020 года путем заполнения и отправки регистрационной формы (откройте приложения). Условия регистрации, представления резюме и текста сообщения оговариваются в формуляре. Программа конференции будет составляться до 18 апреля и будет представлена 28 апреля 2020 года.

Для презентаций на пленарных заседаниях будут приглашены известные специалисты и исследователи из страны и зарубежья.

 

Мастерские:

 • Этические аспекты в клинической психологии, психологическом консультировании и психотерапии
 • Этические нормы в психодиагностической практике
 • Этические проблемы в деятельности школьных психологов (педагогических консультантов)
 • Этические принципы в деятельности социального, правового, военного психолога
 • Этические стандарты в социальной помощи
 • Этика и деонтология в научных исследованиях
 • Сообщения – постер

 

Организационный комитет

 

Leave a Reply

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal

Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort