Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Contacte

Svetlana Rusnac

Decan, Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://ulim.md/wp-content/uploads/2019/12/CV-Rusnac-Svetlana-2019.pdf

email: [email protected]

biroul 345a

Melentieva Aliona

Prodecan MA, drd., lector universitar


email: [email protected]

biroul 345

Svetlana Haraz

Şef Catedră Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

https://ulim.md/wp-content/uploads/2019/12/CV-Haraz-Svetlana-2018.pdf

email: [email protected]

biroul 348

Neli Balode

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației

https://ulim.md/wp-content/uploads/2019/12/CV-Balode_Nel

biroul 349

  Aplică

  Științe Sociale și ale Educației

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail