Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Contacte

Svetlana Rusnac

Decan
Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 345a

Melentieva Aliona

Prodecan
MA, drd., lector universitar

tel.: (+373 22) 21 35 31

email: [email protected]

Svetlana Haraz

Şef Catedră
Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 348

Neli Balode

Şef Catedră
Psihologie și Științe ale Educației

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 349

  Aplică

  Științe Sociale și ale Educației

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail