Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Contacte

Svetlana Rusnac

Decan
Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 345a

Musienco Natalia

Prodecan
MA, drd., lector universitar

tel.: (+373 22) 21 35 31

email: [email protected]

Svetlana Haraz

Şef Catedră
Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”

https://www.facebook.com/psihologieulim/

biroul 348

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail