Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Contacte

Iulia Iurchevici

Decan, Conferenţiar universitar, doctor în psihologie

https://egbahdxjiaz.exactdn.com/wp-content/uploads/2019/12/CV-Rusnac-Svetlana-2019.pdf

email: srusnac@ulim.md

biroul 345a

Melentieva Aliona

Prodecan MA, drd., lector universitar

email: amelentieva@ulim.md

biroul 345

Vadim Moldovan

Şef Catedră Asistență Socială ”Nicolae Sali”

email: vmoldovan@ulim.md

Neli Balode

Şef Catedră Psihologie și Științe ale Educației

https://egbahdxjiaz.exactdn.com/wp-content/uploads/2019/12/CV-Balode_Nel

biroul 349

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail