Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Orar

Sectia ZI

Orarul facultății științe sociale și ale educației

Orarul Facultății Științe Sociale și ale Educației
Perioada 02 septembrie-13 decembrie 2019

Psihologie / Asistență socială, anul I descarcă
Psihologie / Asistență socială, anul II descarcă
Psihologie, anul III descarcă

Modulul psihopedagogic

descarcă  

 

Orarul Facultății Științe Sociale și ale Educației
Sesiunea de iarnă 16.12.19-24.01.2020

Orar examene – anul I descarcă
Orar examene – anul II descarcă
Orar examene – III descarcă

Orarul Facultății Științe Sociale și ale Educației
Semestrul II

Psihologie/ asistență socială/ anul I, 27.01-15.05.2020 descarcă
Psihologie/ asistență socială/ anul II /27.01-15.05.2020 descarcă
Psihologie/  anul III, 27.01-03.04.2020 descarcă

Orarul Facultății Științe Sociale și ale Educației
Sesiunea de vară 18.05.20-19.06.2020

Orar examene – anul I descarcă
Orar examene – anul II descarcă
Orar examene – III descarcă

Orar examene de licență/masterat
02-16.06.20

descarcă

Sectia F/R

Procesului de învatământ pentru studentii Facultăţii Științe Sociale și ale Educației , specialităţile Asistenţă Socială și Psihopedagogie, secția Frecvență Redusă

 Anul de studii

 Sesiunea de reper (septembrie-octombrie)

Sesiunea de iarnă (ianuarie)

Sesiunea de primăvară(martie-aprilie)

I BAC 

30.09.2019-12.10.2019

09.01.2020-25.01.2020

Sesiune 25.05.2020-19.06.2020

II BAC  

30.09.2019-12.10.2019

 

09.01.2020-25.01.2020

 

 

Sesiune 25.05.2020-19.06.2020

III BAC  

30.09.2019-12.10.2019

 

09.01.2020-25.01.2020

 

 

Sesiune 25.05.2020-19.06.2020

 

IV BAC

 

 

30.09.2019-12.10.2019

 

09.01.2020-25.01.2020

 

Sesiune 18.05.2020-01.06.2020

Orar examene de licență

Orarul facultății științe sociale și ale educației
Ciclul II- masterat

Cursurile se desfășoară de la 17.30 până la 21.25 (5 ore academice cu o pauză de 10 min.) 

Catedra psihologie și științe ale educației

Programe de masterat

41,42 PCCP –ANUL 1/ 51,52 PCCP – ANUL 2 – Psihologie clinică și consiliere psihologică

43 PJ –ANUL 1/ 53 PJ – ANUL 2 – Psihologie juridică

44 PS –ANUL 1 Psihologie socială / 45 ME ANUL 1– Management educațional

ORAR, SEMESTRUL I

ORAR, SEMESTRUL II

Susținerea tezei de master

Atedra asistență socială și sociologie ”nicolae sali”

Programe de masterat

01 SAASES – ANUL 1 – Studii avansate în asistență socială și expertiză socială

01 MCOCRU –ANUL 1/ 02 MORU – ANUL 2 – Managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane /Managementul organizațional și al resurselor umane

01 MSSS –ANUL 1 /02 MSSS –ANUL 2 – Managementul serviciilor sociale și de sănătate

ORAR, SEMESTRUL I

ORAR, SEMESTRUL II

Susținerea tezei de master