Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Relații Internaționale

Instituţii partenere

Instituţia partener

Forma cooperării

Rezultate

Universitatea Alba Iulia, România

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România

Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori, studenţi, experienţă

Promovarea programelor pentru studii de masterat

Universitatea din Hamburg, Germania,

Institutul Moldovei din Lepzig

Proiecte de cercetare ştiinţifică

Studiul experienţei internaţionale în domeniul medierii conflictelor sociale

Institutul de psihoterapie de grup şi de familie, or. Moscova

Activităţi de perfecţionare a cadrelor

Ridicarea nivelului profesional al profesorilor

Universitatea Bucureşti, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială

Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori, studenţi, valorificarea experienţei

Perfecţionarea programelor de studii,

Publicaţii în comun

Universitatea « M. V. Lomonosov » din Moscova, Facultatea de Jurnalistică

Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori, studenţi, valorificarea experienţei

Perfecţionarea programelor de studii,

Publicaţii în comun

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi

Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori, studenţi, experienţă


Publicaţii în comun

USPEE

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Asociaţia de Nursing din Republica Moldova

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Manifestări internaţionale

Anul universitar 2018-2019

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

No

Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul

Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa

Data încheierii acordului

Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare, parteneriat în proiect internațional)

Numele persoanei responsabile de implementarea acordului

1

Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România

Rusnac Svetlana – Robu Viorel

Decembrie 2017

Cooperare științifico-didactică

Rusnac Svetlana – Robu Viorel

2

Colegiul Național de Asistență Socială din România, Sucursala Iași

Haraz Svetlana

Octombrie 2018

Cooperare științifică și parteneriate în proiecte internaționale, realizarea conferinșelor , workshop-urilor și școlilor de vară în asistența socială

Haraz Svetlana

3

The BEARR Trust

Nicola Ramsden, Chairman of the BEARR Trust 

Ianuarie 2019

Parteneriate în proiecte internaționale, realizarea Conferinței Științifico-practică Internațională „Migrația și schimbarea socială în Europa de Est”, aprilie 2019

Haraz Svetlana

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 3

 

 

 

 

Mobilitate Academică

Manifestări internaţionale (ştiinţifico-didactice, extracurriculare) planificare de a fi realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Responsabil

Instituţia finanţatoare

1.

Colocviu Științific Internațional Gândirea științifică pozitivă ca răspuns la provocările globalizării

Chișinău, 16-17 octombrie 2018

Rusnac Svetlana, Robu Viorel, Balode Nelly

ULIM

2

Conferință științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a IX-a.

Chișinău, 6-7 decembrie, 2018

Rusnac Svetlana, Zmuncila Ludmila

ULIM

3

Școala de vară în asistența socială

august –septembrie 2019 

Haraz Svetlana

CNASR, Sucursala Iași

4

Conferinței Științifico-practică Internațională „Migrația și schimbarea socială în Europa de Est”

11-12 aprilie, 2019

Haraz Svetlana

The BEARR Trust

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 4

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Instituţia şi ţara de origine, perioada

Denumirea activității şi forma acesteia

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”

1.

Dr. Livius Timothy PERCY

Southern Evangelical Seminary, Charlotte, NC, USA, 10 octombrie, 2018

workshop - ul

„Batalia pentru minte - luarea deciziilor”

Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA

2.

Валерия Владимировна ГОЛУБЬ, доктор государственного управления, профессор кафедры общественного развития и общественно – властных отношений Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев).

 

Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины (г. Киев).

14 октября – 18 октября, 2018

 

Позитивное мышление как фактор формирования  управленческих команд.

 

Академия государственного управления при Президенте Украины (г. Киев)

 

3

Roxana NECULA, profesor asociat, dr., Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială Iași;  Sociologie și Asistență Socială

 

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială Iași; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

16-17 octombrie, 2018

Mărturii din Holocaust ale vârstnicilor din Comunitatea Evreilor Iași.

 

CNASR, Sucursala Iași

4

Polixenia NISTOR, lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi, Specializarea Asistență Socială; Membru Departament de Cercetare în Asistenţă Socială – Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi, Specializarea Asistență Socială;

16-17 octombrie, 2018

Rolul echipei interdisciplinare în asistarea persoanelor vârstnice depresive instituționalizate.

 

CNASR, Sucursala Iași

5

Alexandru GULEI, dr., director Executiv Asociaţia ALTERNATIVE SOCIALE;  Membru Departament de Strategie și Dezvoltare Profesională - Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

 

Asociaţia ALTERNATIVE SOCIALE;  Membru Departament de Strategie și Dezvoltare Profesională - Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

16-17 octombrie, 2018

Copii români și migrația pentru muncă. Perspective privind dezvoltarea rezilienței copiilor remigranți.

 

CNASR, Sucursala Iași

6

Alina FRUNZĂ, dr., Coordonator Centru de Formare Profesională al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iaşi; Membru Departament de Formare Profesională – Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Coordonator Centru de Formare Profesională al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iaşi; Membru Departament de Formare Profesională – Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

16-17 octombrie, 2018

 

Gândirea pozitivă versus gândirea realistă în procesul de dezvoltare personal.

 

CNASR, Sucursala Iași

7

Atena GASPAR, Președinte Asociația AFECT, Iași.

 

Asociația AFECT, Iași.

16-17 octombrie, 2018

Spre o longevitate activă: centrele de zi pentru persoane vârstnice din Iași.

 

CNASR, Sucursala Iași

8

Nicola RAMSDEN, Chairman of the BEARR Trust

The BEARR Trust,

Aprilie, 2019

International conference at ULIM on the theme „Migration and Social Change in Eastern Europe”.

The main purpose of the conference will be to improve the effectiveness of NGOs working in health and social welfare, also taking account of the positive development and other benefits that migration can bring

The BEARR Trust

9

Ann Lewis, Founder-Governor and Deputy Head of Governors of The English College in Prague, and Deputy head of Governors at St Clare’s Oxford. 

The BEARR Trust,

Aprilie, 2019

International conference at ULIM on the theme „Migration and Social Change in Eastern Europe”.

The main purpose of the conference will be to improve the effectiveness of NGOs working in health and social welfare, also taking account of the positive development and other benefits that migration can bring

The BEARR Trust

Catedra Psihologie și Știinte ale Educației

10

Bálint Ágnes, dr. habil., univ. prof.

University of Pécs, Hungary, 16-17 octombrie 2018

Understanding effective learning through the lens of positive psychology / Abordarea învățării eficiente prin prisma psihologiei positive - prelegere

ULIM

11

Robu Viorel, dr., conf. univ.

Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România, 16-17 octombrie 2018

Predictori ai satisfacției față de școală: date ale unui studiu pe un eșantion de adolescenți români – prelegere

Workshop: Evaluarea personalității prin modelul BIG FIVE: Aplicație cu chestionarul Alter Ego

ULIM

12

Caranfil Narcisa Gianina, drd., psihoterapeut, membru al Colegiului Psihologilor din România

Iași, România, 16-17 octombrie 2018

Predictori ai satisfacției față de școală: date ale unui studiu pe un eșantion de adolescenți români - prelegere

Workshop: Activating emotional competencies using experiential techniques. Examples from therapeutic practice

Workshop: Evaluarea personalității prin modelul BIG FIVE: Aplicație cu chestionarul Alter Ego

ULIM

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 12

Gestionarea proiectelor internaţionale

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

BEARR’s Small Grants, ONG specializate în problemele migrației populației, factori d edecizie, actori naționali și internaționali (IOM, UNDP, UNFPA and the British Embassy, UNICEF and ILO)

European

-      Organizarea „Migrația și schimbarea socială în Europa de Est” (FȘSE în parteneriat cu The BEARR Trust), 11-12 aprilie, 2019, Chișinău, ULIM 

-     Coordonarea activităților de organizare a Conferinței,

-     -stabilirea planului d eacțiuni și a angajamentelor reciproce;

-     - identificarea partenerilor și potențialilor participanți;

-     -realizarea unui sondaj a nevoilor potențialilor participanți;

-     Realizarea Conferinței;

-     Mediatizarea evenimentului în buletinul informativ al The BEARR Trust și alte surse media naționale

Semnarea contractului de colaborare academică cu Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România

ULIM - Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România

Întocmirea planului activităilor de colaborare

Masă rotunda în vederea activităților de colaborare

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 2

 

 

 

Anul universitar 2017-2018

Relații Internaționale

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

No

Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul

Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa

Data încheierii acordului

Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare, parteneriat în proiect internațional)

Numele persoanei responsabile de implementarea acordului

1

Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România

Rusnac Svetlana – Robu Viorel

Decembrie 2017

Cooperare științifico-didactică

Rusnac Svetlana – Robu Viorel

2

Sindicatul Jurnaliştilor din România MediaSind

 

Iunie 2018

Cooperare științifică

Spătaru Tatiana

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 2

 

 

 

 

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Responsabil

Instituţia finanţatoare

1.

Workshop The mentalities of society in transformation (4th Central & Eastern European LUMEN International Conference on Education, Sport and Health).

Chișinău, 29-30 september 2017

Rusnac Svetlana, Sandu Antonio

Facultatea ȘSE în parteneriat cu Asociația LUMEN România

2

Colocviu Științific Internațional Conceptualizarea multidimensională și măsurarea inteligenței.

Chișinău 13-14 octombrie 2017

Rusnac Svetlana, Robu Viorel, Moraru Ina, Balode Nelly

ULIM

3

Conferință Științifică Națională cu participare internațională Semper Quaereamus Virtutem.

Chișinău, 19 octombrie 2017

Coadă Ludmila

ULIM

4

Conferință științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VIII-a.

Chișinău, 8-9 decembrie, 2017

Rusnac Svetlana, Ștefârța Adelina

ULIM

5

Colocviu științific national cu participare internațională Prolegomene – Din istoria psihologiei în Republica Moldova  

18-19 mai 2018

Mohammadifard Gholamali

ULIM

6

Republica Moldova și România: Proiecte, Interacțiuni, Reprezentări (1991-2017) / Paper: Idea Unirii în opinia publică din Republica Moldova și România

09 septembrie 2017

Ludmila Coadă

ANTIM

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 6

Mobilitate academică

Lista profesorilor care vor beneficia de stagii profesionale / vor susţinute un curs de lecţii în centrele universitare sau academice internaţionale

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Locul, instituţia, perioada

Denumirea

stagiului / cursului

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”

1.

Negură Petru, dr., conf. univ.

 

Ecole Doctorale en Sciences Sociales de Bucarest (Roumanie), mai 2018

"L'étude de cas. Une stratégie de recherche interdisciplinaire en sciences sociales"

Ecole Doctorale en Sciences Sociales de Bucarest

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

2.

Ludmila Coada, conf.univ.

Universitatea Valenciennes, Franța, 2017-2018

Teaching Mobility

Programul Erasmus Plus

3.

Pleșca Vitalie

Universitatea Valenciennes, Franța, 2017-2018

Teaching Mobility

Proiectul Erasmus +

4

Tentiuc Ion

Universitatea Valenciennes, Franța, 2017-2018

Teaching Mobility

Proiectul Erasmus +

Catedra Psihologie și Știinte ale Educației

5.

Moraru Ina

Universitatea din Torino, Departamentul de Psihologie, Italia, ianuarie-martie 2018

Mobilitate academică

Erasmus Plus

6.

Moraru Ina

Universitatea de Vast, Timișoara, România, pe parc. anului de studii

Mobilitate academică

ULIM

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 6

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Instituţia şi ţara de origine, perioada

Denumirea activității şi forma acesteia

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”

1.

Dr. Livius Persy

Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, octombrie, 2017

„Transumanismul și Postumanismul - provocări științifice și etice”, prelegere științifică

Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA

2.

Frances L Murphy

Eastern Illinois University, USA, sem 1

Curs – Devianța socială și delincvența juvenilă

Seminare – Families and Incarceration

USA Fulbright U.S. Scholar 2017-2018

Catedra Psihologie și Știinte ale Educației

3

Bálint Ágnes, dr. habil., univ. prof.

University of Pécs, Hungary, 12-15 octombrie 2017

To enhance intelligence – reality or wishful thinking? - prelegere

ULIM

4

Robu Viorel, dr., conf. univ.

Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România, 14-15 octombrie 2017

Inteligența social: conceptualizare și măsurare - prelegere

ULIM

5

Sandu Antonio, dr. habil., prof. univ.

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, președinte Asociația LUMEN, Iași, România, 14-15 octombrie 2017

Inteligența apreciativă - prelegere

ULIM

6

Caranfil Narcisa Gianina, drd., psihoterapeut, membru al Colegiului Psihologilor din România

Iași, România, 14-15 octombrie 2017

Workshop: Activating emotional competencies using experiential techniques. Examples from therapeutic practice

ULIM

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

7

Dr. Bartłomiej Zdaniuk 

KUL, Lublin, Polonia, 2017, sem. I

(Teaching Mobility)

Programul Erasmus Plus

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 7

Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / şcoli de vară

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituţia gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizaţia finanţatoare

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

1

Bargan Nicoleta, an. II

Universitatea Valenciennes, Franța / 03 ian. – 29 april. 2018

Mobilitate

Erasmus Plus

2

Josu Iana, an. II

Universitatea Valenciennes, Franța / 03 ian. – 29 april. 2018

Mobilitate

Erasmus Plus

3

Șvet Nichita, an. I

Universitatea Valenciennes, Franța / 03 ian. – 29 april. 2018

Mobilitate

Erasmus Plus

4

Suvac Elena, an. II

Universitatea de Cadiz, Espana / 30 ian. – 28 iulie 2018

Mobilitate

Erasmus Plus

5

Gavgas Ion, an II

Katolicki Uniw. Lubelskii Jana Pawla II, Lublin / 21 feb. – 19 iunie 2018

Mobilitate

Erasmus Plus

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 5

Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii la ULIM, veniți din diverse centre universitare de peste hotarele RM

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituţia gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”

1.

Yeseo Yoon

ULIM

Septembrie 2017 – februarie 2018

Mobilitate academică,

GIMCHEON University

Centrul de Cultură și Limbă Coreeană ”Se Jong”

2.

Kim Jisu

ULIM

Septembrie 2017 – februarie 2018

Mobilitate academică,

GIMCHEON University

Centrul de Cultură și Limbă Coreeană ”Se Jong”

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 2

Gestionarea proiectelor internaţionale

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Erasmus Plus

Universitatea Valenciennes, Franța

Mobilitate academică, 2017-2018

Mobilitate academică, 2017-2018

Erasmus Plus

Universitatea Catolică din Lublin, Polonia

Mobilitate academică, 2017-2018

Mobilitate academică, 2017-2018

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”

„Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc”

Uniunea Europeană și Cooperarea de Dezvoltare din Austria

Asigurare supervizare activități ale proiectului în 2 regiuni țintă: Orhei și Călărași

-     Asigurare supervizare;

-     Asigurare formatori pentru seminare și training-urile planificate;

-     Co-organizare a Conferinței de totalizare a proiectului în cadrul ULIM

„The Meeting of Open Society Foundations Thematic and Geographic Programs working in the field of education”

Soros Foundation Moldova

Participation as expert and board member of Soros Foundation Moldova

-     Higher Education Support Program and Educational Support Program - HESP & ESP

Catedra Psihologie și Știinte ale Educației

Semnarea contractului de colaborare academică cu Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România

ULIM - Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România

Întocmirea planului activităilor de colaborare

Masă rotunda în vederea activităților de colaborare

Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 5

 

 

 

Anul universitar 2016-2017

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

No

Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul

Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa

Data încheierii acordului

Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare, parteneriat în proiect internațional)

Numele persoanei responsabile de implementarea acordului

1

Facultatea de Asistență Socială și Sociologie, Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

 

Svetlana Haraz

Decembrie, 2016

cooperare științifică

Stoica Cristina, decanul Facultății de Asistență Socială și Sociologie, Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

Total Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: 1

 

 

 

 

Manifestări internaţionale (ştiinţifico-didactice, extracurriculare) planificare de a fi realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Responsabil

Instituţia finanţatoare

1.

Proiectarea unui program de masterat în Psihologie clinică și Consiliere Psihologică (în colaborate, cu co-diplomare) cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Pe parcurs

Rusnac Svetlana, Robu Viorel

ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

2

Proiectarea și realizarea programului de mobilitate a cadrelor didactice (cu prezentarea unor cursuri) cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Pe parcurs

Rusnac Svetlana, Robu Viorel

ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

3

Workshop The mentalities of society in transformation (2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference. Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values. MEPDEV 2nd edition). Târgoviște, România 17-19 november 2016 (Facultatea PȘEAS în parteneriat cu Asociația LUMEN România)

17-19 november 2016

Rusnac Svetlana, Ștefârța Adelina

ULIM, LUMEN

4

Simpozionului Naţional cu participare internaţională “KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ” (în calitate de parteneri și cu comunicări). Iași, noiembrie 2016. Orhganizatori: Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiInspectoratul Şcolar al Judeţului IaşiCasa Corpului Didactic din IaşiAsociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din RomâniaAsociaţia Română de Psihologie TranspersonalăŞcoala Gimnzială „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi și Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași

Noiembrie

Rusnac Svetlana, Robu Viorel

ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

5

Conferință Naţională pentru Avansarea Profesiei de Expert Social în Moldova. Chișinău

09-10 septembrie 2016  

Vadim Moldovan

Svetlana Haraz

Proiectul ”Casa Mare”

6

Congres Internațional Avansarea profesiei de expert social în țările cu economie în tranziție. Edițița a III-a.

Iunie 2017

Vadim Moldovan

Svetlana Haraz

Stoica Cristina

Proiectul ”Casa Mare”

Total Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: 6

Mobilitate Academică

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Instituţia şi ţara de origine, perioada

Denumirea manifestării şi forma acesteia

Organizaţia finanţatoare

1.

Dr. Livius Persy

Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 18-20 aprilie, 2017

„Probleme legate de biotehnologie între limitele tehnologice și etice”, prelegere științifică

Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA

2.

Dave Bugayong

Health professor/ Peace Corp Volunteer, octombrie, 2016

„Traficul de ființe umane, problemă actuală pentru societatea contemporană”

Peace Corp

 

1.

 

 

 

 

 

Total Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: 2

           

Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / şcoli de vară

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituţia gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizaţia finanţatoare

 

Tatiana Morarescu

Gimcheon University, Coreea de Nord, septembrie –decembrie, 2016

Mobilitate academică

Centrul de Cultură și Limbă Coreeană ”Se Jong”

Total Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: 1

GESTIONAREA PROIECTELOR INTERNAŢIONALE

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

Integrarea respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea profesională a ofițerilor de poliţie (Fundația Soros Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție)

Internațional

Formator (Svetlana Rusnac)

Se organizează lunar seminare pentru ofițerii din urmărire și investigație penală

„Dezvoltarea rețelei de mediatori în Europa de Est și țările caucaziene cu participarea Republicii Moldova, Ucraina și Azerbaidjan”

European, DAAD

-      Indentificarea partenerilor din Europa de est și Azerbaidjan;

-      Organizarea unei vizite de documentare în Hamburg, Germania, 10-14 noiembrie, 2016;

-      Organizarea trainingurilor și a conferinței internaționale întru dezvoltarea rețelei de mediatori.

Coordonare: Haraz Svetlana

-     Elaborarea unei platforme internaționale de comunicare în cadrul rețelei de mediatori;

-     Realizarea vizitei de documentare în Hamburg, Germania, 10-14 noiembrie, 2016;

-     Realizarea activităților de promovare a medierii în mediul academic (masă rotundă, conferință).

Total Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: 2

 

 

 

Anul universitar 2015-2016

Acordurile internaționale încheiate

No

Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul

Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa

Data încheierii acordului

Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare, parteneriat în proiect internațional)

Numele persoanei responsabile de implementarea acordului

1

Asociația LUMEN/ Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iași, România

Rusnac Svetlana, Zubenschi Mariana

14 aprilie 2016

Cooperare științifică

Rusnac Svetlana, Sandu Ștefan Antonio

2

Universitatea ”Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Iași, România

Rusnac Svetlana

13 mai 2016

Cooperare academică

Rusnac Svetlana, Robu Viorel

Total: 2

 

 

 

 

Manifestări internaționale (științifico-didactice, extracurriculare) realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfășurării

Responsabil

Instituția finanțatoare

1.

Workshop The mentalities of society in transformation (World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty - 15th Anniversary Edition)

Iași 14th of Aprilie 2016

Rusnac Svetlana

Asociația LUMEN/ULIM

2.

Colocviu științific internațional La început a fost opera. Sigmund Freud – 160 ani de la naștere.

Chișinău, 13-14 mai  2016

Rusnac Svetlana. Mohammadifard Gholamali

ULIM

TOTAL: 2

Mobilitate Academică

Lista profesorilor care au beneficiat de stagii profesionale / au susținut un curs de lecții în centrele universitare sau academice internaționale

Nr. d/o

Nume, prenume, funcția

Locul, instituția, perioada

Denumirea

stagiului / cursului

Organizația finanțatoare

1.

Chițu Svetlana, dr. conf. univ.

SUA, Michigan, Universitatea din Michigan, 21 septembrie - 20 octombrie 2015

Curriculum Development in Higher Education in Moldova: Bologna Process Perspective

Weiser Professional Development Fellowship

2.

Gribincea Tatiana, dr. conf. univ.

Coreea de Sud, Seul, Yonsei University

26 septembrie – 5 octombrie, 2015

Vizită de documentare cu tematica „Mobilitatea universitară”

ULIM

3.

Haraz Svetlana, lector

Odessa, 12-17 mai, 2016, Украинская Академия Медиации https://www.youtube.com/watch?v=M6ie

Training Многосторонняя медиация: Модерация конфликтов в группе

Fundația ARZ

4.

Oprea Anatolii, lector

Wroclaw, Poland, Erasmus +, 15-21 aprilie, 2016

Vizită de studiu “Once upon today”

Erasmus +

5.

Oprea Anatolii, lector

Ungaria, Budapesta, CELCIS Child Protection Hub, 19-24 noiembrie, 2015; 19-21 ianuarie, 2016

Trening Building skills in leadership and consultancy

CELCIS Child Protection Hub

6.

Oprea Anatolii, lector

Skopje, Macedonia, La Strada Macedonia, 9-15 mai, 2016

Training “Psychosocial activities with elements of MGS”

La Strada Macedonia

TOTAL: 6

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM au vizitat ULIM în scopuri didactice (susținerea unui curs de lecții, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcția

Instituția și țara de origine, perioada

Denumirea manifestării și forma acesteia

Organizația finanțatoare

1.

Frances L. Murphy, PhD, Professor of Family Services

Eastern Illinois University, U.S.A., 17 mai 2016

Prelegere Family Services

ULIM

2.

Livius Persy, dr.

Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 18-20 aprilie, 2016

Prelegere științifică „Informația genetică – origine și perpetuare”

Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA

TOTAL: 2

Lista studenților care au beneficiat de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / școli de vară

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituția gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizația finanțatoare

1.

Eujin Yu, an. III, licență, AS

ULIM, februarie – iunie, 2016

Mobilitate academică

Gimcheon University

2.

Subin Kim, an. III, licență, AS

ULIM, februarie – iunie, 2016

Mobilitate academică

Gimcheon University

3.

Seo Boyeong, an. III, licență, AS

ULIM, februarie – iunie, 2016

Mobilitate academică

Gimcheon University

4.

Vadim Țărnă, an. I, MA

Zagreb, Croația, International Federation of Social Workers, 12-15 Mai, 2016

Mobilitate academică

Project Casa Mare

5.

Alina Zagorodniuc, an. I, MA

Zagreb, Croația, International Federation of Social Workers, 12-15 Mai, 2016

Mobilitate academică

Project Casa Mare

6.

Eugenii Rotari, an. I, MA

Madrid, Spania, ISIPAR, 06-11 Iunie, 2016

Mobilitate academică

Project Casa Mare

7.

Alina Zagorodniuc, an. I, MA

Madrid, Spania, ISIPAR, 06-11 Iunie, 2016

Mobilitate academică

Project Casa Mare

8.

Eugenii Rotari, an. I, MA

Coex, Seoul, Korea, 25 iunie- 2 iulie, 2016

Mobilitate academică

Project Casa Mare

9.

Alina Zagorodniuc, an. I, MA

Coex, Seoul, Korea 25 iunie- 2 iulie, 2016

Mobilitate academică

Project Casa Mare

TOTAL: 9

Gestionarea proiectelor internaționale

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

Integrarea respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea profesională a ofițerilor de poliție (Fundația Soros Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție)

Internațional (Fundația Soros)

Formator (Svetlana Rusnac)

Se organizează lunar seminare pentru ofițerii din urmărire și investigație penală

„Strengthening the capacities of school for preventing school drop out and consequences of poverty for children in Calarasi district”, AO ”Interacțiune”, NGO „Slovenska Filantropija”, Direcția Învățământ Călarași.

European (Miniserrul Afacerilor Externe din Slovenia )

Coordonator (Svetlana Haraz)

-      Instruirea a 12 formatori locali și a 80 de pedagogi și psihologi din rnl Calarași instruiți,

-     Realizarea a 16 ședințe de supervizare a 12 formatori locali;

-     Realizarea unui raport privind prestația formatorilor locali.

TOTAL: 2

 

 

 

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail