Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Relații Internaționale

Instituţii partenere

Instituţia
partener

Forma cooperării

Rezultate

Universitatea Alba
Iulia, România

Universitatea „Al. I.
Cuza”, Iaşi, România

Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori,
studenţi, experienţă
Promovarea programelor pentru studii de masterat
Universitatea din
Hamburg, Germania,

Institutul Moldovei
din Lepzig

Proiecte de cercetare ştiinţifică Studiul experienţei internaţionale în domeniul
medierii conflictelor sociale
Institutul de psihoterapie de grup şi de
familie, or. Moscova
Activităţi de perfecţionare a cadrelor Ridicarea nivelului profesional al profesorilor
Universitatea Bucureşti, Facultatea Sociologie
şi Asistenţă Socială
Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori,
studenţi, valorificarea experienţei
Perfecţionarea programelor
de studii,

Publicaţii în comun

Universitatea « M. V. Lomonosov » din
Moscova, Facultatea de Jurnalistică
Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori,
studenţi, valorificarea experienţei
Perfecţionarea programelor
de studii,

Publicaţii în comun

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi

Proiecte de cercetare ştiinţifică, schimb de profesori, studenţi, experienţă

 

Publicaţii în comun

USPEE

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Asociaţia de Nursing din Republica Moldova

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun
Universitatea Pedagogică
de Stat “Ion Creangă”

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică Publicaţii în comun

Manifestări internaţionale

Anul universitar 2018-2019

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

No Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa Data încheierii acordului Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare,
parteneriat în proiect internațional)
Numele
persoanei responsabile de implementarea acordului
1 Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău,
România
Rusnac Svetlana – Robu Viorel Decembrie 2017 Cooperare științifico-didactică Rusnac Svetlana – Robu Viorel
2 Colegiul Național
de Asistență Socială din România, Sucursala Iași

Haraz Svetlana

Octombrie 2018 Cooperare
științifică și parteneriate în proiecte internaționale, realizarea
conferinșelor , workshop-urilor și școlilor de vară în asistența socială
Haraz Svetlana
3 The BEARR Trust

Nicola Ramsden, Chairman of the BEARR Trust

Ianuarie 2019 Parteneriate în
proiecte internaționale, realizarea Conferinței Științifico-practică
Internațională „Migrația și schimbarea socială în Europa de Est”, aprilie
2019
Haraz Svetlana
Total
Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 3
       

Mobilitate Academică

Manifestări internaţionale (ştiinţifico-didactice, extracurriculare) planificare de a fi realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Responsabil

Instituţia finanţatoare

1. Colocviu
Științific Internațional Gândirea științifică pozitivă ca răspuns la
provocările globalizării
Chișinău, 16-17 octombrie 2018 Rusnac
Svetlana, Robu Viorel, Balode Nelly
ULIM
2 Conferință
științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor
socio-umane. Ediția a IX-a.
Chișinău,
6-7 decembrie, 2018
Rusnac
Svetlana, Zmuncila Ludmila
ULIM
3 Școala de vară în asistența socială

august –septembrie 2019 

Haraz Svetlana

CNASR, Sucursala Iași

4 Conferinței Științifico-practică
Internațională „Migrația și schimbarea socială în Europa de Est”
11-12 aprilie, 2019 Haraz
Svetlana
The BEARR Trust
Total Facultatea Științe Sociale și
ale Educației: 4

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Instituţia şi ţara de origine, perioada

Denumirea activității şi forma acesteia

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”
1. Dr. Livius Timothy PERCY Southern Evangelical Seminary, Charlotte, NC,
USA, 10 octombrie, 2018

workshop – ul

„Batalia
pentru minte – luarea deciziilor”

Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA
2. Валерия Владимировна ГОЛУБЬ, доктор государственного управления, профессор кафедры общественного развития и общественно – властных
отношений Национальной академии государственного управления при Президенте
Украины (г. Киев).

 

Национальная Академия
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев).

14 октября – 18 октября,
2018

 

Позитивное мышление как
фактор формирования  управленческих
команд.

 

Академия
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев)

 

3 Roxana NECULA, profesor asociat, dr., Președinte Colegiul Național al
Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială Iași;
Sociologie și Asistență Socială

 

Colegiul
Național al Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială
Iași; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de
Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și
Asistență Socială

16-17 octombrie, 2018

Mărturii din Holocaust
ale vârstnicilor din Comunitatea Evreilor Iași.

 

CNASR,
Sucursala Iași
4 Polixenia NISTOR, lect. univ. dr., Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” Iaşi, Specializarea Asistență Socială; Membru Departament de
Cercetare în Asistenţă Socială – Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul
Național al Asistenților Sociali din România.
Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” Iaşi, Specializarea Asistență Socială;

16-17 octombrie, 2018

Rolul echipei
interdisciplinare în asistarea persoanelor vârstnice depresive
instituționalizate.

 

CNASR,
Sucursala Iași
5 Alexandru GULEI, dr., director Executiv
Asociaţia ALTERNATIVE SOCIALE;  Membru Departament de Strategie și
Dezvoltare Profesională – Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al
Asistenților Sociali din România.

 

Asociaţia
ALTERNATIVE SOCIALE;  Membru Departament de Strategie și Dezvoltare
Profesională – Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România.

16-17 octombrie, 2018

Copii români și
migrația pentru muncă. Perspective privind dezvoltarea rezilienței copiilor
remigranți.

 

CNASR,
Sucursala Iași
6 Alina FRUNZĂ, dr., Coordonator Centru de Formare
Profesională al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iaşi; Membru Departament de Formare Profesională – Sucursala
Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
Coordonator
Centru de Formare Profesională al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iaşi; Membru Departament de Formare Profesională
– Sucursala Teritorială Iaşi, Colegiul Național al Asistenților Sociali
din România.

16-17 octombrie, 2018

 

Gândirea pozitivă
versus gândirea realistă în procesul de dezvoltare personal.

 

CNASR,
Sucursala Iași
7

Atena GASPAR, Președinte Asociația AFECT, Iași.

 

Asociația
AFECT, Iași.

16-17 octombrie, 2018

Spre o longevitate
activă: centrele de zi pentru persoane vârstnice din Iași.

 

CNASR,
Sucursala Iași
8 Nicola
RAMSDEN
,
Chairman of the BEARR Trust
The
BEARR Trust,

Aprilie,
2019

International
conference at ULIM on the theme „Migration and Social Change in Eastern
Europe”.

The main
purpose of the conference will be to improve the effectiveness of NGOs
working in health and social welfare, also taking account of the positive
development and other benefits that migration can bring

The
BEARR Trust
9 Ann
Lewis,
Founder-Governor and Deputy Head of Governors of
The English College in Prague, and Deputy head of Governors at St Clare’s
Oxford. 
The
BEARR Trust,

Aprilie,
2019

International
conference at ULIM on the theme „Migration and Social Change in Eastern
Europe”.

The main
purpose of the conference will be to improve the effectiveness of NGOs
working in health and social welfare, also taking account of the positive
development and other benefits that migration can bring

The
BEARR Trust
Catedra Psihologie și Știinte ale
Educației
10 Bálint
Ágnes, dr. habil., univ. prof.
University
of Pécs
,
Hungary, 16-17
octombrie 2018
Understanding effective
learning through the lens of positive psychology / Abordarea învățării
eficiente prin prisma psihologiei positive – prelegere
ULIM
11 Robu
Viorel, dr., conf. univ.
Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău,
România, 16-17
octombrie 2018
Predictori ai
satisfacției față de școală: date ale unui studiu pe un eșantion de
adolescenți români – prelegere

Workshop: Evaluarea
personalității prin modelul BIG FIVE: Aplicație cu chestionarul Alter Ego

ULIM
12 Caranfil
Narcisa Gianina, drd., psihoterapeut, membru al Colegiului Psihologilor din
România
Iași, România, 16-17 octombrie 2018 Predictori ai
satisfacției față de școală: date ale unui studiu pe un eșantion de
adolescenți români – prelegere

Workshop: Activating
emotional competencies using experiential techniques. Examples from
therapeutic practice

Workshop: Evaluarea
personalității prin modelul BIG FIVE: Aplicație cu chestionarul Alter Ego

ULIM
Total Facultatea Științe Sociale și
ale Educației: 12

Gestionarea proiectelor internaţionale

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

BEARR’s
Small Grants,
ONG specializate în problemele migrației populației, factori d edecizie,
actori naționali și internaționali (IOM, UNDP, UNFPA and the British Embassy, UNICEF and
ILO)
European
Organizarea „Migrația și schimbarea socială în Europa de Est” (FȘSE în parteneriat cu The BEARR
Trust), 11-12 aprilie, 2019, Chișinău,
ULIM
–     Coordonarea activităților de
organizare a Conferinței,

–     -stabilirea planului d
eacțiuni și a angajamentelor reciproce;

–     – identificarea partenerilor
și potențialilor participanți;

–     -realizarea unui sondaj a
nevoilor potențialilor participanți;

–     Realizarea Conferinței;

–     Mediatizarea evenimentului
în buletinul informativ al The BEARR Trust și alte surse media naționale

Semnarea contractului de colaborare academică cu Facultatea de
Științe, Universitatea
”Vasile Alexandri” din Bacău, România
ULIM – Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, România Întocmirea planului activităilor de colaborare Masă rotunda în vederea
activităților de colaborare
Total Facultatea Științe Sociale și
ale Educației: 2
     

Anul universitar 2017-2018

Relații Internaționale

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

No Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa Data încheierii acordului Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare,
parteneriat în proiect internațional)
Numele
persoanei responsabile de implementarea acordului
1 Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău,
România
Rusnac Svetlana – Robu Viorel Decembrie 2017 Cooperare științifico-didactică Rusnac Svetlana – Robu Viorel
2 Sindicatul Jurnaliştilor din România MediaSind   Iunie 2018 Cooperare științifică Spătaru Tatiana
Total
Facultatea Științe Sociale și ale Educației: 2
       

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Responsabil

Instituţia finanţatoare

1. Workshop The mentalities of society in transformation (4th Central
& Eastern European LUMEN International Conference on Education, Sport and
Health).
Chișinău,
29-30 september 2017
Rusnac
Svetlana, Sandu Antonio
Facultatea
ȘSE în parteneriat cu Asociația LUMEN România
2 Colocviu
Științific Internațional Conceptualizarea multidimensională și măsurarea
inteligenței.
Chișinău
13-14 octombrie 2017
Rusnac
Svetlana, Robu Viorel, Moraru Ina, Balode Nelly
ULIM
3 Conferință
Științifică Națională cu participare internațională Semper Quaereamus
Virtutem.
Chișinău,
19 octombrie 2017
Coadă
Ludmila
ULIM
4 Conferință
științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor
socio-umane. Ediția a VIII-a.
Chișinău,
8-9 decembrie, 2017
Rusnac
Svetlana, Ștefârța Adelina
ULIM
5 Colocviu
științific national
cu participare internațională Prolegomene – Din istoria psihologiei în Republica Moldova  
18-19
mai 2018
Mohammadifard
Gholamali
ULIM
6

Republica Moldova și România: Proiecte, Interacțiuni,
Reprezentări (1991-2017) / Paper: Idea Unirii
în opinia publică din Republica Moldova și România

09 septembrie 2017

Ludmila Coadă

ANTIM
Total Facultatea Științe Sociale și ale
Educației: 6

Mobilitate academică

Lista profesorilor care vor beneficia de stagii profesionale / vor susţinute un curs de lecţii în centrele universitare sau academice internaţionale

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Locul, instituţia, perioada

Denumirea

stagiului / cursului

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”
1. Negură Petru, dr., conf.
univ.

 

Ecole
Doctorale en Sciences Sociales de Bucarest (Roumanie), mai 2018
„L’étude
de cas. Une stratégie de recherche interdisciplinaire en sciences
sociales”
Ecole
Doctorale en Sciences Sociales de Bucarest
Catedra Relații Internaționale,
Științe Politice și Jurnalism
2. Ludmila Coada,
conf.univ.
Universitatea
Valenciennes, Franța, 2017-2018
Teaching
Mobility
Programul
Erasmus Plus
3. Pleșca Vitalie Universitatea
Valenciennes, Franța, 2017-2018
Teaching Mobility Proiectul
Erasmus +
4 Tentiuc Ion Universitatea
Valenciennes, Franța, 2017-2018
Teaching
Mobility
Proiectul
Erasmus +
Catedra Psihologie și Știinte ale
Educației
5. Moraru
Ina
Universitatea din Torino, Departamentul de Psihologie,
Italia, ianuarie-martie 2018
Mobilitate
academică
Erasmus Plus
6. Moraru
Ina
Universitatea
de Vast, Timișoara, România, pe parc. anului de studii
Mobilitate
academică
ULIM
Total Facultatea Științe Sociale și ale
Educației: 6

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Instituţia şi ţara de origine, perioada

Denumirea activității şi forma acesteia

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”
1. Dr.
Livius Persy
Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
octombrie, 2017
„Transumanismul
și Postumanismul – provocări științifice și etice”, prelegere
științifică
Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA
2. Frances L Murphy Eastern Illinois
University
, USA, sem 1

Curs – Devianța socială și delincvența juvenilă

Seminare – Families and Incarceration

USA Fulbright U.S.
Scholar 2017-2018
Catedra Psihologie și Știinte ale
Educației
3 Bálint
Ágnes, dr. habil., univ. prof.
University
of Pécs
,
Hungary, 12-15
octombrie 2017
To enhance intelligence – reality or wishful
thinking? – prelegere
ULIM
4 Robu
Viorel, dr., conf. univ.
Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău,
România, 14-15 octombrie 2017
Inteligența social: conceptualizare și măsurare –
prelegere
ULIM
5 Sandu Antonio, dr. habil., prof. univ. Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava,
președinte Asociația LUMEN, Iași, România, 14-15 octombrie 2017
Inteligența apreciativă – prelegere ULIM
6 Caranfil
Narcisa Gianina, drd., psihoterapeut, membru al Colegiului Psihologilor din
România
Iași, România, 14-15 octombrie 2017 Workshop: Activating emotional competencies using experiential
techniques. Examples from therapeutic practice
ULIM
Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism
7

Dr.
Bartłomiej Zdaniuk 

KUL, Lublin,
Polonia, 2017, sem. I
(Teaching
Mobility)
Programul
Erasmus Plus
Total Facultatea Științe Sociale și ale
Educației: 7

Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / şcoli de vară

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituţia gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizaţia finanţatoare

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism
1 Bargan Nicoleta, an. II Universitatea Valenciennes, Franța / 03 ian. – 29 april. 2018 Mobilitate Erasmus Plus
2 Josu Iana, an. II Universitatea Valenciennes, Franța / 03 ian. – 29 april. 2018 Mobilitate Erasmus Plus
3 Șvet Nichita, an. I Universitatea Valenciennes, Franța / 03 ian. – 29 april. 2018 Mobilitate Erasmus Plus
4 Suvac Elena, an. II Universitatea de Cadiz, Espana / 30 ian. – 28 iulie 2018 Mobilitate Erasmus Plus
5 Gavgas Ion, an II Katolicki Uniw. Lubelskii Jana Pawla II, Lublin / 21 feb. – 19 iunie 2018 Mobilitate Erasmus Plus
Total Facultatea Științe Sociale și ale
Educației: 5

Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii la ULIM, veniți din diverse centre universitare de peste hotarele RM

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituţia gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizaţia finanţatoare

Catedra Asistență Socială  și Sociologie „Nicolae Sali”
1. Yeseo
Yoon

ULIM

Septembrie 2017 – februarie 2018

Mobilitate academică,

GIMCHEON University

Centrul
de Cultură și Limbă Coreeană ”Se Jong”
2. Kim Jisu

ULIM

Septembrie 2017 – februarie 2018

Mobilitate academică,

GIMCHEON University

Centrul
de Cultură și Limbă Coreeană ”Se Jong”
Total Facultatea Științe Sociale și ale
Educației: 2

Gestionarea proiectelor internaţionale

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism
Erasmus Plus Universitatea Valenciennes, Franța Mobilitate academică, 2017-2018 Mobilitate academică,
2017-2018
Erasmus Plus Universitatea Catolică din Lublin, Polonia Mobilitate academică, 2017-2018 Mobilitate
academică, 2017-2018
Catedra
Asistență Socială  și Sociologie
„Nicolae Sali”
„Consolidarea
parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale
familiilor în situaţii de risc”
Uniunea Europeană și Cooperarea de Dezvoltare din Austria Asigurare
supervizare activități ale proiectului în 2 regiuni țintă: Orhei și Călărași

–     Asigurare supervizare;

–     Asigurare formatori pentru seminare și
training-urile planificate;

–     Co-organizare a Conferinței de
totalizare a proiectului în cadrul ULIM

„The Meeting of Open
Society Foundations Thematic and Geographic Programs working in
the field of education”
Soros Foundation Moldova Participation as expert and board member of Soros Foundation Moldova –     Higher
Education Support Program and Educational Support Program – HESP & ESP
Catedra
Psihologie și Știinte ale Educației
Semnarea contractului de colaborare academică cu Facultatea de
Științe, Universitatea
”Vasile Alexandri” din Bacău, România
ULIM – Universitatea
”Vasile Alexandri” din Bacău, România
Întocmirea planului activităilor de colaborare Masă rotunda în vederea
activităților de colaborare
Total Facultatea Științe Sociale și ale Educației:
5
     

Anul universitar 2016-2017

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Acordurile internaţionale încheiate sau preconizate de a fi încheiate

No Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa Data încheierii acordului Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare,
parteneriat în proiect internațional)
Numele
persoanei responsabile de implementarea acordului
1 Facultatea de Asistență
Socială și Sociologie, Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

 

Svetlana Haraz Decembrie, 2016

cooperare științifică

Stoica
Cristina, decanul Facultății de Asistență Socială și Sociologie, Universitatea
„Petre Andrei” din Iași.
Total
Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială: 1
       

Manifestări internaţionale (ştiinţifico-didactice, extracurriculare) planificare de a fi realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora

Nr. d/o

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Responsabil

Instituţia finanţatoare

1.

Proiectarea unui program de masterat în Psihologie
clinică și Consiliere Psihologică (în colaborate, cu co-diplomare) cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 

Pe parcurs Rusnac
Svetlana, Robu Viorel
ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
2

Proiectarea și realizarea programului
de mobilitate a cadrelor didactice (cu prezentarea unor cursuri) cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Pe parcurs Rusnac
Svetlana, Robu Viorel
ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
3

Workshop The mentalities of society in transformation (2nd Central & Eastern European LUMEN
International Conference. Multidimensional Education & Professional
Development. Ethical Values. MEPDEV 2nd edition). Târgoviște,
România 17-19 november 2016 (Facultatea PȘEAS în parteneriat cu Asociația
LUMEN România)

17-19 november
2016
Rusnac
Svetlana, Ștefârța Adelina
ULIM, LUMEN
4

Simpozionului
Naţional cu participare internaţională “KREATIKON.
CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ” (în
calitate de parteneri și cu comunicări). Iași, noiembrie 2016. Orhganiz
atori: Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Inspectoratul Şcolar al Judeţului IaşiCasa Corpului Didactic din IaşiAsociaţia Naţională a Psihologilor de
Familie din România
Asociaţia Română de Psihologie
Transpersonală
Şcoala Gimnzială „Alexandru Vlahuţă” din
Iaşi
 și Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași

Noiembrie Rusnac
Svetlana, Robu Viorel
ULIM, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
5 Conferință Naţională pentru Avansarea
Profesiei de Expert Social în Moldova. Chișinău
09-10
septembrie 2016

Vadim Moldovan

Svetlana Haraz

Proiectul
”Casa Mare”
6 Congres Internațional Avansarea
profesiei de expert social în țările cu economie în tranziție. Edițița a
III-a.
Iunie
2017

Vadim Moldovan

Svetlana Haraz

Stoica Cristina

Proiectul
”Casa Mare”
Total Facultatea Psihologie, Științe ale Educației
și Asistență Socială: 6

Mobilitate Academică

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care vor vizita ULIM în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde etc.)

Nr. d/o

Nume, prenume, funcţia

Instituţia şi ţara de origine, perioada

Denumirea manifestării şi forma acesteia

Organizaţia finanţatoare

1. Dr. Livius
Persy
Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 18-20 aprilie, 2017 „Probleme legate de
biotehnologie între limitele tehnologice și etice”, prelegere științifică
Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA
2. Dave Bugayong Health professor/ Peace Corp Volunteer, octombrie, 2016 „Traficul de
ființe umane, problemă actuală pentru societatea contemporană”
Peace Corp
  1.        
  Total Facultatea Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență Socială: 2

Lista studenţilor (ciclul I, II, III) care vor beneficia de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / şcoli de vară

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituţia gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizaţia finanţatoare

  Tatiana
Morarescu

Gimcheon University, Coreea de Nord, septembrie –decembrie, 2016

Mobilitate academică Centrul de Cultură
și Limbă Coreeană ”Se Jong”
Total Facultatea Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență Socială: 1

GESTIONAREA PROIECTELOR INTERNAŢIONALE

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

Integrarea
respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea
profesională a ofițerilor de poliţie (Fundația Soros Moldova, Ministerul
Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție)
Internațional Formator
(Svetlana Rusnac)
Se organizează
lunar seminare pentru ofițerii din urmărire și investigație penală
„Dezvoltarea rețelei
de mediatori în Europa de Est și țările caucaziene cu participarea Republicii
Moldova, Ucraina și Azerbaidjan”
European, DAAD
Indentificarea
partenerilor din Europa de est și Azerbaidjan;


Organizarea
unei vizite de documentare în Hamburg,
Germania, 10-14 noiembrie, 2016;


Organizarea
trainingurilor și a conferinței internaționale întru dezvoltarea rețelei de
mediatori.

Coordonare:
Haraz Svetlana

–     Elaborarea unei platforme internaționale
de comunicare în cadrul rețelei de mediatori;

–     Realizarea vizitei de documentare în Hamburg, Germania, 10-14 noiembrie, 2016;

–     Realizarea activităților de promovare a
medierii în mediul academic (masă rotundă, conferință).

Total Facultatea Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență Socială: 2
     

Anul universitar 2015-2016

Acordurile internaționale încheiate

No Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa Data încheierii acordului Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare,
parteneriat în proiect internațional)
Numele
persoanei responsabile de implementarea acordului
1 Asociația LUMEN/ Centrul de Cercetări Socio-Umane
LUMEN, Iași, România
Rusnac Svetlana, Zubenschi Mariana 14 aprilie 2016 Cooperare științifică Rusnac Svetlana, Sandu Ștefan Antonio
2 Universitatea ”Petre Andrei”, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, Iași, România
Rusnac Svetlana 13 mai 2016 Cooperare academică Rusnac Svetlana, Robu Viorel
Total:
2
       

Manifestări internaționale (științifico-didactice, extracurriculare) realizate în cadrul acordurilor sau în afara acestora

No Denumirea instituției, țara de origine, cu care este încheiat acordul Numele persoanei căreia îi aparține inițiativa Data încheierii acordului Obiectul esențial al acordului (cooperare științifică, co-diplomare,
parteneriat în proiect internațional)
Numele
persoanei responsabile de implementarea acordului
1 Asociația LUMEN/ Centrul de Cercetări Socio-Umane
LUMEN, Iași, România
Rusnac Svetlana, Zubenschi Mariana 14 aprilie 2016 Cooperare științifică Rusnac Svetlana, Sandu Ștefan Antonio
2 Universitatea ”Petre Andrei”, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, Iași, România
Rusnac Svetlana 13 mai 2016 Cooperare academică Rusnac Svetlana, Robu Viorel
Total:
2
       

Mobilitate Academică

Lista profesorilor care au beneficiat de stagii profesionale / au susținut un curs de lecții în centrele universitare sau academice internaționale

Nr. d/o

Nume, prenume, funcția

Locul, instituția, perioada

Denumirea

stagiului / cursului

Organizația finanțatoare

1. Chițu
Svetlana, dr. conf. univ.
SUA, Michigan, Universitatea din Michigan, 21
septembrie – 20 octombrie 2015
Curriculum
Development in Higher Education in Moldova: Bologna Process Perspective
Weiser Professional
Development Fellowship
2. Gribincea Tatiana,
dr. conf. univ.

Coreea de Sud, Seul, Yonsei University

26 septembrie –
5 octombrie, 2015

Vizită de
documentare cu tematica „Mobilitatea universitară”
ULIM
3. Haraz Svetlana,
lector
Odessa, 12-17
mai, 2016, Украинская Академия Медиации https://www.youtube.com/watch?v=M6ie
Training Многосторонняя медиация: Модерация
конфликтов в группе
Fundația ARZ
4. Oprea Anatolii,
lector
Wroclaw, Poland, Erasmus +, 15-21 aprilie, 2016 Vizită de
studiu “Once upon today”
Erasmus +
5. Oprea Anatolii,
lector
Ungaria, Budapesta, CELCIS
Child Protection Hub, 19-24 noiembrie, 2015; 19-21 ianuarie, 2016
Trening Building skills in leadership and consultancy CELCIS Child
Protection Hub
6. Oprea Anatolii,
lector
Skopje, Macedonia, La Strada Macedonia, 9-15 mai, 2016 Training “Psychosocial activities with elements of MGS” La Strada Macedonia
TOTAL: 6

Lista profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM au vizitat ULIM în scopuri didactice (susținerea unui curs de lecții, unui seminar, mese rotunde etc.)

</t r>

Nr. d/o

Nume, prenume, funcția

Instituția și țara de origine, perioada

Denumirea manifestării și forma acesteia

Organizația finanțatoare

1. Frances
L. Murphy, PhD, Professor of Family Services
Eastern
Illinois University, U.S.A., 17 mai 2016
Prelegere
Family Services
ULIM
2. Livius Persy,
dr.
Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 18-20 aprilie, 2016 Prelegere științifică „Informația genetică – origine și perpetuare” Romanian Missionary Society, Wheaton, IL, USA
TOTAL: 2

Lista studenților care au beneficiat de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RM / școli de vară

Nr. d/o

Nume, prenume, anul de studii

Locul, instituția gazdă, perioada bursei

Tipul bursei, grantului

Organizația finanțatoare

1. Eujin Yu, an.
III, licență, AS

ULIM, februarie – iunie, 2016

Mobilitate academică Gimcheon University
2. Subin Kim, an.
III, licență, AS

ULIM, februarie – iunie, 2016

Mobilitate academică Gimcheon University
3. Seo Boyeong, an.
III, licență, AS

ULIM, februarie – iunie, 2016

Mobilitate academică Gimcheon University
4. Vadim Țărnă, an. I,
MA

Zagreb, Croația, International Federation of
Social Workers, 12-15 Mai, 2016

Mobilitate academică Project Casa Mare
5. Alina
Zagorodniuc, an. I, MA

Zagreb, Croația, International Federation of
Social Workers, 12-15 Mai, 2016

Mobilitate academică Project Casa Mare
6. Eugenii Rotari,
an. I, MA

Madrid, Spania, ISIPAR, 06-11 Iunie, 2016

Mobilitate academică Project Casa Mare
7. Alina
Zagorodniuc, an. I, MA

Madrid, Spania, ISIPAR, 06-11 Iunie, 2016

Mobilitate academică Project Casa Mare
8. Eugenii Rotari,
an. I, MA

Coex, Seoul, Korea, 25 iunie- 2 iulie, 2016

Mobilitate academică Project Casa Mare
9. Alina
Zagorodniuc, an. I, MA

Coex, Seoul, Korea 25 iunie- 2 iulie, 2016

Mobilitate academică Project Casa Mare
TOTAL: 9

Gestionarea proiectelor internaționale

Denumirea proiectului, enumerarea partenerilor

Tipul finanțării (național, european, bilateral)

Coordonare

(descriere acțiuni)

Participare

(descriere activități)

Integrarea
respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea
profesională a ofițerilor de poliție (Fundația Soros Moldova, Ministerul
Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție)
Internațional
(Fundația Soros)
Formator
(Svetlana Rusnac)
Se
organizează lunar seminare pentru ofițerii din urmărire și investigație penală
„Strengthening
the capacities of school for preventing school drop out and consequences of
poverty for children in Calarasi district”, AO ”Interacțiune”, NGO „Slovenska
Filantropija”, Direcția Învățământ Călarași.
European
(Miniserrul Afacerilor Externe din Slovenia )
Coordonator
(Svetlana Haraz)
–      Instruirea a
12 formatori locali și a 80 de pedagogi și psihologi din rnl Calarași
instruiți,

–     Realizarea a
16 ședințe de supervizare a 12 formatori locali;

–     Realizarea unui raport privind prestația
formatorilor locali.

TOTAL: 2      

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail