Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Stagiere

Regulamentul Facultății Științe Sociale și ale Educației privind stagiile de practică

  Aplică

  Științe Sociale și ale Educației

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail