Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Stagiere

Organizaţii partenere ce le oferă studenţilor stagii de practică

Nr. ord

Denumirea entității

Nr. contract/acord

Data înregistrării

Perioada contractului/acordului

Date  de contact

Încheiate în 2018

1

A.O. „Inițiativă Pozitivă”

 

Nr.40

01.11.2018

5 ani

Mun. Chișinău Индепенденций, 6/2

 Tel: 069600858

E-mail: [email protected]

Irina Proverga,  Secretarul general

2

Centrul de plasament pentru copii  „Regina Pacis”

 Nr.39

23.10.2018

5 ani

mun. Chișinău,  str. Acad.Natalia Gheorghiu, nr.23/1, tel./fax 022 791385, 076727555, Directorul Silvia CARAUȘ

3

Colegiul Național al Asistenților Sociali, Structura teritorială Iasi, numită în continuare Structura Teritorială CNASR,  Iași

Nr. 33

17.10.2018

5 ani

mun. Iași, str. Costachi Negri, 48.

Tel: +400740041580;  e-mail: [email protected], Președinte Magdalena Roxana NECULA

4

Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale

(CNAPSS)

Nr.05

01.02.2018

5 ani

RM,mun.Chișinău, str.Gheorge Tudor,5

Tel:022781947

Fax: 022781940

Director-Rotaraș Dmitrian

Încheiate în 2017

5

Caritas Czech Republic (CCR)

Nr.26

12.12.2017

1 an

Czech Republic

Vladislavova 12,Prague 1

Tel: +420296243344;

+37379021019

Director – Para Anastasia

6

Asociația pentru persoane cu deficiențe de intelect „Humanitas” (APDI Humanitas)

Nr.22

05.10.2017

1 an

APDI „Humanitas” – mun. Chișinău, str. Butucului 10. Tel.: +373 22  63 74 16

7

Direcţia Asistență Socială și Protecția Familiei, Orhei, (DASPF Orhei)

Nr. 23

18.10.2017

4 ani

Direcţia Asistență Socială și Protecția Familiei, or. Orhei, str-la Maxim Gorki, 13. Tel.: +373 235 23715, 076700508.

Sef al Direcției – Ion Racu

Încheiate în 2016

8

Asociația de Nursing din Republica Moldova, (ANRM)

Nr.09

09.12.2016

2 ani

Asociația de Nursing din Republica Moldova, mun. Chișinău, str Nicolae Testemițeanu, nr.20, Tel./fax 022 52 84 69.

Președinte ANRM -Elena Stempovscaia,

9

Direcția Generală Asistență Socială a Primăriei mun. Chișinău ,,DGAS”

Nr. 01

25.02.2016

 

3 ani

mun Chișinău, RM,  str.București 53,

tel: 022 22 34 59

Șef al DGAS – Ludmila Crăciun

10

Asociația pentru persoane cu deficiențe de intelect „Humanitas” (APDI Humanitas)

Nr. 02

15.04.2016

3 ani

APDI „Humanitas” – mun. Chișinău, str. Butucului 10. Tel.: +373 22  63 74 16

Președinte – Sergiu Racu

11

Asociația LUMEN

Nr. 233

06.04.2016

 

5 ani

Iași, str. Țepeș Vodă, Nr.2, BL. V1, Sc. F, Et.3, ap.2

Tel:+40332/141134

Fax: +40332/811551

Președinte – SANDU Ștefan Antonio 

12.

Universitatea ,,Petre Andrei” din Iași, România

Nr.05

13.05.2016

5 ani

Sediul Didactic, Bld Dimitrie Mangeron, nr 49, Iași

e-mail [email protected]

Rector- Bocancea Sorin

13

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale

Nr.08

 

08.12.2016

5 ani

Bălți, mun.Bălți, str.Pușkin, nr.38

Tel: 023152366

Decan Facultatea- RUSU Vitalie

14

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, Facultatea  Relații Internaționale și Științe Socio-Umane

Nr.10

09.12.2016

 

5 ani

RM,mun.Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 200, et.3, MD2004

Tel: 022743270

Decan-MIDRIGAN Pavel

Încheiate în 2015

15

Direcția Municipală Protecția Drepturilor Copilului

(DMPDC)

Nr. 13

22.10.2015

 

5 ani

Direcţia Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului mun. Chișinău Str. Al. Vlăhuță 3, mun. Chișinău Tel.: 022242702

Șef Directție R. Terehovschi

16

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

Nr. 16

 

11.12.2015

5 ani

Chișinău, str. ion creangă 1, bloc 2

Decan- Carolina Perjan

17

I.R. Centru de Resurse și Ajutor pentru copii

Nr.14

10.11.2015

5 ani

2069 Chisinau str. Trusheni18 (sector Buiucani),

Tel. +373 22 58-26-28 Tel/Fax: (022) 593602

Aplică

Științe Sociale și ale Educației

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail