Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Stagiere

Regulamentul Facultății Științe Sociale și ale Educației privind stagiile de practică

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail