Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1 din 28.11.2012

În urma audierii raportului „Biblioteca Digitală ULIM: concept, perspective, impact

 

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A aprecia eforturile specialiştilor DIB şi a considera oportună crearea şi dezvoltarea Bibliotecii Digitale ULIM, având drept scop primordial promovarea patrimoniului documentar universitar.
  2. A încuraja cadrele didactico-ştiinţifice şi studenţii ULIM să accepte fenomenul Accesului Deschis pentru promovarea publicaţiilor, rezultatelor activităţii de cercetare (prevederi în contractul individual de muncă, stimulare morală şi materială).

Responsabili: DIB, Rectoratul, directorii de institute  

  1. A elabora cadrul de reglementare şi metodologic necesar bunei funcţionări a Bibliotecii Digitale ULIM (prevederi în contractul individual de muncă conform Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe; elaborarea unui proiect de ordin al Rectorului ULIM privind desemnarea responsabilităţilor; ghid instituţional).

  Responsabili: DIB, Rectoratul 

Termen de realizare: decembrie 2012

  1. Elaborarea şi aprobarea în cadrul şedinţei Senatului ULIM a Politicii Accesului Deschis la ULIM.

Responsabil:  DIB, directorii de institute

Termen: februarie 2013

  1. A acoperi necesităţile de resurse umane şi echipament tehnic în scopul asigurării bunei funcţionări a Bibliotecii Digitale ULIM.

Responsabil: DIB, Rectoratul

Termen: ianuarie 2013