Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/5 din 30.01.2013

By 29 mai 2019 No Comments

În urma audierii raportului „Studiul inserției absolvenților ULIM în cîmpul muncii

 

Senatul ULIM a hotărît:

1. A ajusta sistematic Curricula universitară la cerințele economiei de piață.

Responsabili: decanii, şefii de catedre 

Termen: permanent

2. A diversifica paleta instituţiilor în care studenții desfășoară stagiile de practică prin încheierea a noi acorduri cu potenţialii angajatori.

Responsabili: decanii, şefii de catedre 

Termen: permanent

3.  A intensifica sensibilizarea absolvenţilor ciclului licenţă despre avantajul continuării studiilor universitare la ciclul II master prin popularizarea programelor de master elaborate pe facultăţi.

Responsabili: decanii, şefii de catedre 

Termen: 1 iulie 2013

4. A recomanda Rectoratului instituirea funcția de mediator pentru relațiile cu absolvenții ULIM.

5. A elabora un sistem de analiză a pieţei muncii, sistematic şi unitar, cu o evidenţă strictă a traseului profesional al absolvenţilor, care va reprezenta un instrument modern de evaluare a calităţii specialistului (absolvent ULIM) lansat pe piaţa muncii.

Responsabil: Mediatorul pentru relațiile cu absolvenții ULIM