Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/7 din 16.04.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială.
  2. A lua în considerație obiecţiile şi recomandările Consiliului de Asigurare a Calităţii și a înlătura neajunsurile constatate (revizuirea strategiei distribuirii cursurilor, în scopul înlăturării discrepanțelor în planificarea activității didactice a cadrelor titulare la facultate; organizarea grupelor academice; completarea fondului de carte, publicarea materialelor didactice).
  3. A pune în discuție rezultatele autoevaluării în cadrul ședinței Consiliului Profesoral al Facultății și a desemna responsabili de elaborarea Strategiei Facultății, planului de măsuri/acțiuni privind înlăturarea deficiențelor care au fost identificate.

Responsabili: Decanul Facultății Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Șefii Catedrelor, Consiliul profesoral al facultăţii, Comisia pentru asigurarea calităţii la Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială