Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 3/7 din 16.04.2014

By 29 mai 2019 No Comments

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Biomedicină și Ecologie”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Biomedicină și Ecologie.
  2. A lua în considerație obiecţiile şi recomandările Consiliului de Asigurare a Calităţii și a înlătura neajunsurile constatate (numărul insuficient de cadre didactice cu titluri și grade științifice, strategia distribuirii cursurilor la titularii facultății, instituirea laboratoarelor moderne, publicarea materialelor științifice și didactice).