Skip to main content

Rectoratul, Facultatea Științe Economice, comunitatea științifico-didactică a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova se alătură celor care deplâng plecarea pe drumul neîntoarcerii a reputatului academician Gheorghe Mișcoi și transmit cele mai sincere condoleanţe familiei îndoliate, colegilor și celor apropiați.

În aproape o jumătate de secol de parcurs investigațional, pedagogic și managerial membrul titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Gheorghe Mișcoi, personalitate care a trasat perspective inedite  matematicii,  a condus, prin investigațiile sale valoroase în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, la fondarea direcţiei de cercetare de pionerat pentru Republica Moldova „Teoria Probabilităţilor şi Aplicaţiile ei”. Contribuind substanțial la implementarea modelării matematice în economie și alte domenii, acad. Gheorghe Mișcoi a reprezentat cu demnitate știința națională la nivel mondial prin participarea la proiecte, conferințe și publicații de nivel  internațional.

Echipa ULIM a pierdut un profesor și coleg valoros, care a stabilit conexiuni dinamice între deschiderile teoretice și cadrul aplicativ. Sub egida ULIM, unde a condus  catedra „Cibernetică și Informatică Economică” (1997 – 2016), Domnia Sa a fost titularul cursurilor (Matematica aplicată în economie; Statistica aplicată în economie; Optimizări și previziuni în economie; Cibernetica economică; Metode de optimizare în Econometrie) și a elaborat manuale universitare („Probabilitate şi Statistică Matematică”; „Lucrări de laborator la Teoria Așteptării”; „Введение в математическую статистику”; „Обобщённые приоритетные системы” ș.a.). De-a lungul anilor de activitate profesională, academicianul Gheorghe Mișcoi a marcat colegii și tinerii studioși prin spiritul contagios de cercetare ferventă și neobosită.

Dumnezeu să-l odihnească în pacea iubirii sale nemărginite.

Ilian Galben, Carolina Galben, Elena Prus, Alexandru Cauia, Vitalie Gămurari, Valentina Ciumacenco, Valeriu Băeșu, Petru Roșca, Alexandru Gribincea, Ana Spânu, Igor Balan, Lilia Mărgineanu, Svetlana Rusnac, Carolina Dodu-Savca, Vasili Socolov, Viorica Țîcu, Alexandru Grecu, Larisa Trifonova. 

twitter likes kaufen

Leave a Reply