Skip to main content

Comunitatea ULIM aduce un respectuos omagiu la despărțirea de personalitatea-far a literaturii și culturii din Republica Moldova

Colectivul Universității Libere Internaționale din Moldova este profund îndurerat de plecarea la cele veșnice a distinsului scriitor NICOLAE DABIJA.

Prozator, poet, eseist, traducător, istoric literar, istoric, publicist, autor de manuale, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris (L’Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres – ALESAL), membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, laureat al Premiului Național, Nicolae Dabija este autorul a peste 80 de publicații și redactorul-șef al săptămânalului „Literatura și arta”, unul dintre cele mai importante instrumente de diseminare a culturii scrise și trăite.

Om de o extraordinară cultură academică, Nicolae Dabija a fost un mare prieten al Universității Libere Internaționale din Moldova, prieten al regretatului Rector fondator Academician Andrei Galben și bun prieten al întregii comunități științifice și profesoral-didactice cu care a fost mereu într-o extinsă colaborare pe dimensiunea activităților educaționale, socioculturale și editoriale.

În perioada 2003-2017 a activat în cadrul ULIM în calitate de profesor asociat aducându-și aportul prețios la pregătirea specialiștilor în domeniile de formare Studiul limbilor și Jurnalism și comunicare. Din 2003, anul când a fost angajat în funcția de lector, Nicolae Dabija a asigurat o trainică temelie filologică în devenirea traducătorilor și jurnaliștilor la ULIM, iar săptămânalul „Literatura și Arta” a fost o adevărată rampă de lansare a tinerilor studenți și specialiști, precum și a profesorilor consacrați. În perioada de referință, Nicolae Dabija a participat la manifestările științifice, colocviile internaționale, conferințele naționale și internaționale, simpozioanele profesorale, lansările de carte și alte activitățile extracurriculare de profil organizate de Facultățile ULIM.

Memorabile au fost atelierele de traducere literară dedicate romanului „Tema pentru acasă”. Publicat în 2009, romanul are deja opt ediții și a trecut de 60.000 de exemplare vândute, fapt care înregistrează un record pentru o carte de proză românească și este un important indicator de popularitate a unui autor basarabean în țară și în străinătate. Sub acest aspect, operele Domniei Sale au fost și vor rămâne un material autentic, de o incontestabilă valoare literară și educațională, pentru complinirea patrimoniului național și promovarea acestuia dincolo de hotarele țării. Romanele, poeziile și eseurile semnate de autor au intrat cu succes în circuitul literaturii universale grație traducerilor în diferite limbi și numeroaselor publicații pe mapamond (Franța, Italia, SUA, Brazilia, Ungaria, Macedonia, Federația Rusă etc.).

Academicianul Nicolae Dabija a fost membru al Consiliului științific al revistei științifice Intertext (categoria B+), fondată (2007) și publicată de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, ULIM. Doar cu câteva săptămâni în urmă, regretatul Nicolae Dabija a reconfirmat într-o conversație, în care se proiectau noi activități și se făceau planuri de viitor, valoarea volumului științific multilingv Intertext, de circulație internațională, la edițiile căruia a venit cu o constantă contribuție.  

Profesoratul academicianului Nicolae Dabija a fost înalt apreciat pentru competența exemplară, dialogul elevat și totodată cordial cu studenții și cadrele didactice.

Pe toată perioada colaborării didactice și științifice în cadrul ULIM, Nicolae Dabija a împărtășit cu generozitate vasta experiență a cărturarului și cetățeanului angajat, a poetului filosof și traducătorului purtător de cultură, dar mai ales de respect pentru limba și cultura Altuia.  

Ținuta morală stoică și atitudinea profesională asumată au contribuit substanțial la afirmarea identității românești și proliferarea valorilor naționale în cultură, știință și învățământ.

Ilustră personalitate în spațiul literar, social și politic, Nicolae Dabija a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994; 1998-2001), copreședinte al Congresului Intelectualității din Republica Moldova (1993-1994), reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Țărilor din Bazinul Mării Negre (1998-2001), președinte ales al organizației neguvernamentale de cultură și drept „Forumul Democrat al Românilor din Republica Moldova” (2005) și președinte al Mișcării „Sfatul Țării-2” (din 2016). În palmaresul înaltelor distincții, i s-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer (2014), Ordinul de Onoare al Republicii Moldova (2009), Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor (2000) și Cavaler al Ordinului Republicii (1996).

Academicianul Nicolae Dabija și-a trăit viața în consensul moralei creștine și justiției umaniste, cu o neîndoielnică forță intelectuală și cu o netăgăduită vigoare creativă și creatoare.

Regretatul poet-romancier Nicolae Dabija ne-a dat ca „Temă pentru acasă” pe termen nedefinit perpetuarea dragostei de neam și promovarea cu ardoare perseverentă și consecventă a valorilor identității culturale.

Senatul ULIM, Consiliile Facultăților și Consiliile Studențești din cadrul ULIM aduc un respectuos omagiu la despărțirea de personalitatea-far a literaturii și culturii din Republica Moldova.

Întreaga comunitate academică a Universității Libere Internaționale din Moldova exprimă sincere condoleanțe și se alătură cu profundă compasiune îndureratei familii, rudelor, prietenilor, colegilor și tuturor oamenilor de cultură și admiratorilor creației lui Nicolae Dabija care-i deplâng trecerea în neființă.

Comunitatea academică ULIM 

Leave a Reply