Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Înmânarea certificatelor de participare și premiilor, din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Proiectul „Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova” finanțat de UE

Zilele Europei la ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova s-au încheiat în mod oficial prin ceremonia de înmânare a certificatelor de participare și premiilor, din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Proiectul „Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova” finanțat de UE.
Acest eveniment reprezintă o ocazie unică de a recunoaște și aprecia contribuția activă a studenților, elevilor și cadrelor didactice la promovarea valorilor europene și la consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană.
Domnul Ghenadie Cojocaru, Coordonator al Rețelei Centrelor de Informare UE și Euro Cluburilor, StratCom, a luat cuvântul pentru a adresa un sincer și călduros cuvânt de mulțumire tuturor studenților și elevilor care au luat parte activ la Zilele Europei organizate în cadrul ULIM.
La rândul său, Coordonatorul Centrului de Informare UE ULIM, Doamna Larisa Patlis a ținut un scurt discurs în care și-a arătat aprecierea pentru eforturile depuse de studenți și elevi în promovarea dialogului intercultural, diversității și incluziunii, precum și în cultivarea unei atitudini proeuropene în rândul comunității academice și al societății în ansamblu.
Dr., conf. univ., Decana Facultatea de Litere ULIM / Faculty of Letters, Doamna Carolina Dodu-Savca, a venit cu mesaj de mulțumire către Centrului de Informare a UE în cadrul ULIM, pentru organizarea evenimentelor ce țin de Zilele Europei. Totodată, a mulțumit studenților ce s-au implicat în evenimentele ce au avut loc între 5-25 mai.
Zilele Europei au reprezentat un prilej deosebit de important pentru a încuraja și susține implicarea activă a studenților și elevilor în proiecte și activități legate de Uniunea Europeană, facilitând astfel înțelegerea și familiarizarea cu valorile, principiile și oportunitățile oferite de integrarea europeană. Prin participarea lor entuziastă la evenimentele organizate, acești tineri și-au demonstrat dorința de a se implica în construirea unei societăți bazate pe valorile democratice, respectul pentru drepturile omului și diversitatea culturală.

Leave a Reply