Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Întâlnire cu Doamna Nadejda BURCIU, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova

În cadrul Săptămânii de Autoguvernare Studențească la Facultatea Drept ULIM, astăzi, 15 mai a fost organizată o întâlnire cu Doamna Nadejda BURCIU, Secretar de stat în cadrul Ministerul Justiției al Republicii Moldova care a desfășurat o lecție publică pentru studenții de la Facultatea Drept ULIM, cu genericul “Europenizarea penitenciarelor post-sovietice”. În baza cercetărilor științifice pe care le-a realizat, Doamna Nadejda BURCIU a explicat factorii care pot stagna implementarea reformelor în instituțiile penitenciare, prin prisma unei analize comparative a două state, care au avut același punct de pornire, însă un curs evolutiv distinct.
De asemenea, Secretarul de stat a explicat esența reformei planificată de Ministerul Justiției, și anume instituirea sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate. Scopul acesteia este de a motiva condamnații să-și corijeze comportamentul criminal și să reintegreze mai ușor în societate.
La finele activității studenții nu au ezitat să ofere întrebări invitatei noastre de astăzi și să pună în discuție tot ce îi interesează, asemenea studenții au mulțumit organizatorilor pentru oportunitatea de a fi prezenți la o lecție deschisă condusă de doamna Nadejda BURCIU.

Leave a Reply