Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Lansare de carte cu titlul “𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜”

“…𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚̆ 𝐟𝐢𝐢𝐜𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐈𝐇𝐀𝐄𝐋𝐀…”
La data de 18 mai, în format hibrid, la DIB a avut loc o spectaculoasă lansare de carte cu titlul “𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜”, semnată de 𝐃𝐧𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐦𝐚𝐜𝐞𝐧𝐜𝐨, dr., conf. univ., prorector pentru Relaţii Internaţionale ULIM, desfășurată în cadrul Salonului ”Scientia”, ediția a 14-a, 2022.
Evenimentul a debutat cu un cuvânt de deschidere din partea amfitrioanei, 𝐃𝐧𝐚 𝐋𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐥𝐢𝐬, director interimar DIB, care a salutat prezența publicului și a ținut să menționeze că monografia semnată de Valentina Ciumacenco reprezintă o lucrare de mare valoare pentru specialiștii din domeniul științelor umaniste și sociale și prilej de bucurie pentru Biblioteca ULIM și întreaga comunitate ştiinţifică ulimistă.
Printr-un omagiu adus autoarei, continuarea cuvântului a luat moderatoarea evenimentului, 𝐃𝐧𝐚 𝐋𝐮𝐝𝐦𝐢𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐚𝐝𝐚̆, dr., conf. univ., ce a menționat că lucrarea are la bază teza de doctorat realizată acum câțiva ani, iar subiectul abordat este de o mare necesitate căci “𝒑𝒓𝒊𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒓𝒔, 𝒖𝒏 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂𝒏 𝒊̂𝒔̦𝒊 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂̆ 𝒔̦𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒆𝒔̦𝒕𝒆 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒔̦𝒊 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍𝒂̆…”.
După autoarea în atenție, ne definim prin ceea ce spunem, prin felul cum o facem, arătăm cu anticipaţie modul în care vrem să fim înţeleşi şi toate acestea sunt posibile datorită faptului că activităţile noastre discursive sunt structurate de norme prescriptive, dar şi de eforturile personale de validare a sinelui. Discursul politic, constituit din „produse” verbale ale actorilor din domeniu, are, pe de o parte, o serie de caracteristici comune tuturor tipurilor de discurs instituţional, pe de altă parte, specificitatea acesteia este definită de identitatea locutorului politic.
“𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒂 𝒗𝒂 𝒂𝒗𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒖𝒍 𝒆𝒊”, remarcă invitatul special, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, conducătorul tezei de doctorat a autoarei, 𝐃𝐧𝐮𝐥 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐫𝐮, purtându-ne prin amintirile din perioada de studii a discipolei sale ”exemplare”, menționând rezultatele remarcabile și talentul deosebit în creație, apreciind cartea ca fiind “𝒐 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒂𝒓𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒂̆ 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒂𝒃𝒐𝒓𝒅𝒂𝒕𝒂̆”.
Tema abordată de autoare, este una de actualitate şi, lucrul cel mai important, vizează un fenomen relevant pentru practica politico-discursivă curentă. Totodată, lucrarea are valoare practică indiscutabilă, dacă ţinem cont de intensitatea proceselor politice în care este antrenată Republica Moldova, în contextul asimilării şi alinierii la normele și valorile europene.
Merită susţinere caracterul multidisciplinar al investigaţiei întreprinse. Situarea problemei investigate la hotarul dintre științele comunicării, științele politice, lingvistică oferă cercetătoarei posibilitatea dezvăluirii unor aspecte inedite şi a descoperirii unor elemente productive pentru elucidarea tematicii propuse.
În continuare, s-a pronunțat 𝐃𝐧𝐮𝐥 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬̦ 𝐕𝐢𝐜𝐨𝐥, dr. hab., prof. univ., care a subliniat meritele deosebite ale autoarei “…𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒓𝒔𝒖𝒍 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄, 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂, 𝑽𝒂̆ 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒆𝒂𝒛𝒂̆ 𝒍𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒊̂𝒏𝒂𝒍𝒕…”, “𝒂𝒕̦𝒊 𝒓𝒆𝒖𝒔̦𝒊𝒕 𝒔𝒂̆ 𝒑𝒖𝒏𝒄𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒆…”, apreciind ĂŽnalt demersul științific al autoarei sub ĂŽndrumarea reputatului profesor și cercetător, Acad. Victor Moraru.
De apreciat, maniera conceptuală reuşită, axată pe asimilarea atât a cunoștințelor acumulate și valorificate pe parcurs despre discursul politic, cât şi pe elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra interferenţelor dintre procesele politice și lingvistice actuale. Autoarea monografiei se bazează, în cercetarea sa, pe o amplă documentare, utilizând pentru analiză lucrările ce au determinat evoluţia acestei sfere şi urmărind cu minuţiozitate geneza noilor abordări, care urmează dinamica proceselor politico-lingvistice.
Sunt judicioase aprecierile autoarei privind problematica discursului politic din perspectiva eficientizării, inclusiv, problema optimizării dialogului dintre actualii lideri politici și cetățeni. De menționat, în special, utilitatea observaţiilor incluse în lucrare pentru cei ce vor investiga tendinţele înregistrate privind comprehensiunea și interpretarea acestui fenomen emergent, dinamic și complex.
Cu o contribuție valoroasă la elaborarea monografiei, ca sursă de inspirație, dr. hab., prof. univ., 𝐃𝐧𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐮𝐬, prorector proiecte ULIM, a valorificat exemplarul drept „𝒐 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂̆ 𝒄𝒆 𝒊̂𝒏𝒕𝒓𝒖𝒏𝒆𝒔̦𝒕𝒆 𝒆𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒕 𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒊”, remarcând importanța subiectului abordat și necesitatea lui ĂŽn vederea formării unor adevărați specialitști ĂŽn domeniul de referință, dar și ĂŽn domenii conexe.
Subiectul ales pentru investigare se remarcă prin noutate, este de ajuns să menționăm faptul că astfel de cercetare în republică este cu titlu de pionierat, de altfel, ca și în cazul subsemnatei Elena Prus, care a propus o nouă perspectivă de cercetare a modalităţii şi anume cea poetico-stilistică, analiza axându-se pe cercetarea modalităţii textului artistic, mai precis, a lumilor posibile în opera lui Marcel Proust.
“𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂𝒏𝒖𝒍 𝒄𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒆𝒅𝒂̆ 𝒖𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒓𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒆𝒄𝒕, 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒅𝒆𝒗𝒂̆𝒓𝒂𝒕”, a completat 𝐃𝐧𝐚 𝐈𝐧𝐠𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐢𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, dr., conf. univ., aducând aprecieri și cuvinte calde autoarei, specificând că monografia este deosebit de utilă specialiștilor în domeniul politologiei, științelor ale comunicării, sociologiei, artei protocolului, și nu în ultimul rând, traducătorilor care frecvent îndeplinesc rolul de intermediari culturali și lingvistici.
Mult stimata colegă, distinsa cercetătoare, dr. hab., prof. univ., 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐧–𝐙𝐠𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚, specialistă în domeniul istoriei limbii, textologiei, metodologiei studierii limbilor străine, evaluării și expertizei în domeniul științelor umaniste, ne-a împărtășit bucuria participării la eveniment, apreciind înalt acestă lucrare care reprezintă o investigație cu caracter integrator, multidimensional, interdisciplinar a construcțiilor modale în materie discursivă.
O amprentă deosebită în cadrul evenimentului a fost pusă printr-o surpriză poetică din propria colecție, ce a venit din partea fiicei 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐦𝐚𝐜𝐞𝐧𝐜𝐨, o poezie profundă dedicată mamei.
Agenda evenimentului a fost închisă cu un discurs radios ce a atras atenția, interesul și curiozitatea publicului, venit din partea autoarei. În alocuțiunea sa, 𝐃𝐧𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐦𝐚𝐜𝐞𝐧𝐜𝐨 a invocat memorabile amintiri din timpul trecut prin paginile cărții, completând prin mulțumiri cordiale aduse invitaților de onoare, tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui minunat volum și a acestui eveniment de suflet cu oameni valoroși.
Conform afirmațiilor celor prezenți, fizic și de la distanță, lucrarea semnată de dr. conf. univ., Valentina Ciumacenco va fi solicitată deopotrivă de specialişti şi studenţi, conferind profunzime metodologică investigațiilor.
Noua carte va fi o urmă lăsată pentru posteritate. Multe aprecieri și sincere felicitări pentru frumoasa lansare, stimată Dna Valentina Ciumacenco, Vă dorim mult succes și inspirație pentru a educa, prin scrierile valoroase, noi și noi generații.

Leave a Reply