Skip to main content
Noutăți

Lecţie publică cu titlul „Federalismul Unitar şi Diversitatea Regională: Experienţa Germaniei”

Marţi, 19 Octombrie a.c. în Aula Germania, inaugurată în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în iunie 2009, a fost ţinută o lecţie publică sub genericul “Federalismul Unitar şi Diversitatea Regională: Experienţa Germaniei”. În calitate de expert a evoluat Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Dl Berthold Johannes.

După lecţia oferită studenţilor Facultăţilor Limbi Străine şi Istorie şi Relaţii Internaţionale, Dl Ambasador a avut o întrevedere oficială cu Dl Andrei Galben, Rector ULIM. De menţionat, că aceasta a fost prima vizită la ULIM a E.S. Dl Berthold Johannes, noul Ambasador al Germaniei la Chişinău acreditat din 16.06.2010. În cadrul întrevedereii s-au discutat potenţialele proiecte în domeiul cercetării şi culturii, cît şi noua strategie de colaborare între ULIM şi Ambasada Republicii Federale Germania.

Noul ambasador al Germaniei la Chişinău şi-a exprimat convingerea că relaţiile bilaterale dintre cele două părţi se vor dezvolta în continuare, accentuînd că autorităţile de la Ambasada vor susţine şi în continuare eforturile ULIM-lui  în promovarea imaginii universităţii si a RM peste hotarele ţării pe linia relaţiilor internaţionale în aspect  academic.