Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

Mariana Caluschi – nume înscris pe coloana fără sfârșit a psihologiei românești, va rămâne mereu în inimile noastre!

”Prin transfer, coloana fără sfârşit a ştiinţei psihologiei reaminteşte celor de azi marii psihologi ai vremurilor trecute ce prin coloana personalităţii şi operei lor sprijină ca şi Coloana Infinitului a lui Brâncuşi cerul psihologiei contemporane. Model explicativ al existenţei şi creaţiei, Coloana Infinitului sprijină cerul evoluţiei şi progresului ştiinţei amintindu-ne că suntem datori cu recunoştinţă faţă de înaintaşi”. (Mariana Caluschi, Istoria psihologiei)

Anunțăm cu regret încetarea din viață a celei ce a fost profesor emerit, dr. Mariana Caluschi, cercetător și inventator, personalitate remarcabilă a psihologiei românești. În activitatea sa a adus contribuții importante în dezvoltarea psihologiei creativității, psihologiei educației, psihologiei sociale, psihologiei personalității, istoria psihologiei, psihologiei transpersonale precum și în dezvoltarea personală.

În cariera sa de 46 de ani, pusă în slujba psihologiei, doamna profesor Mariana Caluschi a primit foarte multe medalii și înalte distincții. A fost membru în zeci de societăți științifice naționale și internaționale și membru în zeci de comitete de redacție. Ca membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor de Familie din România, doamna profesor a militat necontenit pentru introducerea unei noi profesii: psihologul de familie. A fost foarte apreciată de mari profesori și specialiști din lumea întreagă, din domeniul psihologiei, dar nu numai! În urma sa a lăsta o moștenire de o valoare inestimabilă: sute de articole științifice, în reviste și volume naționale și internaționale, sute de conferințe, simpozioane, workshop-uri, precum și peste 30 de volume de cărţi – unic autor, coordonator sau colaborator, care au deschis și vor deschide noi drumuri în psihologie.

Doamna profesor Mariana Caluschi va rămâne în istoria psihologiei românești printr-o abordare dragă sufletului ei: dezvoltarea și elaborarea unui model creativ de predare a psihologiei și elaborarea unei paradigme creativ-curative, utilă în practica terapeutică, medaliată cu aur de Institutul Naţional de Inventică și de către Academia Română.

Doamna profesor a avut o activitate marcantă în cadrul Colegiului Psihologilor din România, unde a fost membru în comisia de Psihologie Educațională și Vocațională. Dascăl cu har, doamna profesor Caluschi și-a încheiat cariera universitară ca decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, unde a fost un model demn de urmat, pentru toți colegii ei, dar și pentru multe generații de psihologi.

Doamna Profesor Mariana Caluschi a cuprins în inima și opera ei ambele maluri ale Prutului. Trăgându-și forța din pământul străbunilor din Moldova, a desăvârșit coloana fără sfârșit a psihologiei românești, slujind neîncetat credinței că prin profesia noastră ”trebuie să contribuim la dezvoltarea personală a celorlalți”. A plecat în nemurire alături de marii psihologi pe care îi evoca și îi cinstea atât de des.

Dumnezeu să o odihnească în pace.

 

Decanatul și Consiliul Profesoral al Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială a ULIM,

doctoranzii facultății Magda Tufeanu și Dănuț Murariu – studenți și colegi ai regretatei Marana Caluschi