Masterat – Taxa de studii

Taxa de studii la ciclul II – Masterat

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2019-2020

Anul I

Facultatea Denumirea programului de masterat Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Științe penale 8800
Instituții de drept privat 8800
Dreptul economic și vamal 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Psihologia juridică 6600
Psihologia socială 6600
Management educațional 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Management culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Management Media, Marketing online și Business Comunicare 6600
Facultatea de Litere Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice (MP) 6600
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6000
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000

Anul II

Facultatea Denumirea programului de masterat Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Dreptul afacerilor 8800
Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ 8800
Instituţii de drept privat 8800
Ştiinţe Penale 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate 8000
Finanțe, Investiții și Banking 8000
Management contabil, expertiză și audit 8000
Marketing și logistică 8000
Politici comerciale și drept vamal 8000
Turism internațional și managementul în industria ospitalității 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Psihologia juridică 6600
Psihologia socială 6600
Management educațional 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Management culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Jurnalism, Imagologie și Relații Publice 6600
Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Traducere şi documentare multilingvă: limbi romanice/germanice 6600
Facultatea Biomedicină Tehnologia industrială a medicamentelor 6000
Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi 6600
Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6600
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000
 1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
  1. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2019;
  2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019;
 2. A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10%  din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 17 august 2018.

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail