Skip to main content
Noutăți

Mesajul rectorului ULIM

Distinși profesori,

Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu ocazia zilei profesionale a pedagogului.

Astăzi, ca niciodată, rolul domeniului în care profesați – educația, este unul fundamental în societatea secolului XXI, care solicită o pregătire riguroasă, multilaterală, interdisciplinară, care să educe cetățeni responsabili cu moralitate înaltă. Învățământul de înaltă calitate, pe care v-ați angajat să-l oferiți, recunoscut prin diplome, certificări și acreditări, este rezultatul efortului constant și experienței prețioase pe care a-ți acumulat-o. Ambiția Dumneavoastră nu este doar de a transmite cunoștințe, dar și de a trezi curiozitatea pentru noile orizonturi ale cunoașterii.

Pe parcursul celor 30 de ani de la fondarea sa, determinarea constantă a colectivului ULIM este de a oferi o formare profesională competitivă, un învățământ adaptat cerințelor zilei și pieței de muncă, o deschidere spre o carieră de succes. Indicatorii actului de predare și cercetare reflectă curba progresului personal al fiecărui profesor, dar și sinergiile colective ale profilurilor de specialitate.

Conducerea universității caută să vă pună în valoare personalitatea și calitățile profesionale, este preocupată în continuare să vă susțină inițiativele și proiectele, să vă motiveze parcursul, apreciind entuziasmul și dăruirea Dumneavoastră profesională. La mulți ani cu succese remarcabile în continuare întregului colectiv profesoral al Universității Libere Internaționale din Moldova!

Ilian GALBEN, conf. univ. dr.

Rector ULIM

 

Leave a Reply