Skip to main content

Modulul Psihopedagogic

Programul Modulul Psihopedagogic are menirea de a asigura:

– formarea cunoştinţelor, abilităților și competențelor în domeniul psihopedagogiei;
– oferirea eșalonată a studiilor psiho-pedagogice, cu progresia în timp a gradului de complexitate;
– formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor în practica educațională, prin realizarea stagiilor de profesionalizare;
– dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, formarea deprinderilor de studiu individual şi de autoevaluare a rezultatelor obţinute, de utilizare a experienţei într-un mediu de muncă interactiv, a capacităţilor de a lua decizii şi de a răspunde solicitărilor profesionale de ordin teoretic și practic, de pe poziții ale eticii profesionale educaționale.

Destinaţia programului

Pregătirea în diverse specialități poate deveini o calitatea esenţială şi fundamentală pentru exercitarea cu competenţă şi eficienţă a activităţilor educaţionale, în condiție unei instruiri suplimentare în științele psihopedagogice. Promovarea Modulului Psihopedagogic are drept scop completarea potențialului didactic din învățământul general, profesional tehnic și superior cu  cadre cu o pregătire în domenii nepedagogice, care ar reuși să aducă în educație cunoștințe și metode noi, contribuind la reformarea școlii contemporane, la adaptarea sistemului educațional la condițiile specifice determinate de era informației și cunoașterii, de progresul tehnic, ştiinţific, cultural, care solicită inovație perpetuă în cadrul disciplinelor predate, adaptare la exicențele pieții de muncă. Astfel, beneficiarii Modulului Psihopedagogic vor:

  • forma şi dezvolta competenţe necesare pentru obţinerea succesului în activitatea didactică;
  • acumula cunoştinţe şi crea plusvaloare academică în domeniul educaţiei, care va servi drept bază pentru dezvoltarea sistemului educational;
  • conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în activitatea profesională şi cea cotidiană.

Calendarul universitar (în săptămâni)

Anul de studiu

 

Activităţi de instruire

Study Activities

Sesiuni de examene

Examination Sessions

Stagii de practică

Interships

Vacanţe

Holidays

Semestrul I

Ist Semester

Semestrul II IInd Semester

Semestrul I

Ist Semester

Semestrul II

IInd Semester

Iarnă

Winter

Primăvară

Spring

Vară

Summer

Anul I

Ist Year

03.09-14.12 28.01-17.05 17-24.12; 08-25.01 20.05-14.06

29.10-14.12

25.03-17.05

25.12-07.01 29.04-06.05 14.06-31.08

Anul II

IInd Year

02.09-13.12 03.02-03.04 16-24.12, 8-25.01 30.03-03.04 03.02-27.03 25.12-07.01

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Telefon

E-mail