Skip to main content

La 19 noiembrie curent, o delegație constituită din reprezentanți a 4 instituții de învățământ superior din Federația Rusă (Нижегородский Университет Лингвистики, Марийский Государственный Университет, Нижегородский Государственный Технический Университет, Нижегородский Государственный Инженерно-Экономический Университет) au realizat o vizită de studiu la ULIM. Corpul administrativ ULIM, reprezentat de prorectorii Valentina Ciumacenco și Elena Prus, precum și de decanul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Viorica Țîcu au participat la discuții cu oaspeții străini, în formatul unei mese rotunde. În cadrul întrevederii, au fost supuse exercițiilor de analiză subiecte ce vizează programele de studii universitare, organizarea actului educațional și perspectivele de inițiere a unor parteneriate academice de mobilitate pentru studenții și cadrele didactice ale ambelor state. De asemenea, au fost abordați și indicatorii de performanță, funcționalitatea învățământului superior la nivel regional, profilul școlilor doctorale din cadrul universităților, activitățile de cercetare științifică în dinamica societății contemporane ș.a. 

Reprezentanții ULIM au exprimat deschidere pentru lansarea unor parteneriate strategice eficiente, în vederea atingerii obiectivelor în diverse domenii de interes comun, care să genereze rezultate inovatoare și să asigure dezvoltarea parcursurilor flexibile pentru studenți și absolvenți.

Serviciul de Presă, ULIM

 

RU

Новые возможности в развитии образовательного диалога с высшими учебными заведениями Российской Федерации

 19 ноября 2019 года в ULIM с ознакомительным визитом побывала делегация представителей четырех высших учебных заведений Российской Федерации: Нижегородского  Университета Лингвистики, Марийского Государственного Университета, Нижегородского Государственного Технического Университета и Нижегородского Государственного Инженерно-Экономического Университета. Представители администрации ULIM, в  лице Валентины Чумаченко и Елены Прус, а также декана факультета Международных отношений, Политических наук и Журналистики Виорики Цыку, провели круглый стол с иностранными гостями. В рамках встречи обсуждались вопросы, касающиеся университетских учебных программ, организации учебного процесса и перспектив  сотрудничества в области академической мобильности студентов и преподавателей обеих сторон. Также обсуждались показатели качества, функционирование системы высшего образования на региональном уровне, профили докторальных школ в университетах, научно-исследовательская деятельность в динамике современного общества и др. 

Представители ULIM выразили готовность к установлению эффективного стратегического сотрудничества в различных областях, представляющих обоюдный интерес, что приведет к инновационным результатам и обеспечит гибкость образовательного пути для студентов и выпускников.

Пресс-служба ULIM

 

Leave a Reply