Skip to main content

La 8 iulie curent, Aula Magnifică ULIM a găzduit festivitatea de absolvire a promoției de juriști 2019, eveniment ce a început cu intonarea Imnului Republicii Moldova. Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, profesorii de la facultate au ținut să felicite absolvenții. Conf. univ. dr. Lilia Mărgineanu, decanul facultății Drept, conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină și conf. univ. dr. Serghei Țurcan, șef Catedra Drept Public au transmis absolvenților urări de bine, succese în domeniul jurisprudenței și activități prolifice, încurajându-i să fie promotori ai corectitudinii și tenacității. De asemenea, profesorii au amintit tinerilor să aplice și pentru un program de master, întrucât  domeniul juridic este unul complex și necesită o abordare interdisciplinară. La fel, absolvenții Mihaela Filimon, Anastasia Stîncovscaia și Constantin Roșca au adus mulțumiri corpului didactic și au exprimat recunoștință pentru transferul de cunoștințe, pentru dezvoltarea competențelor și aptitudinilor, profesionalismul demonstrat și suportul oferit. Totodată și-au luat rămas bun de la colegi, depănând și unele amintiri de la orele de studiu. Festivitatea s-a încheiat cu decernarea Diplomelor de Licență tuturor absolvenților și Diplomelor de Excelență tinerilor care au obținut rezultate remarcabile la disciplinele de studii.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply