Skip to main content

La 24 ianuarie curent, în incinta ULIM, a avut loc conferința științifico-practică internațională cu genericul: „Administrarea publică în domeniul asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului”, dedicată jubileului de 50 ani de activitate pe făgașul ocrotirii ordinii de drept, învățământului și științei și 80 ani de viață ai prof. univ. dr. hab. Victor Guțuleac. La lucrările forului ştiinţific au fost prezenți reprezentanții aparatului de stat, ai structurilor militare, ai mediului academic, precum și discipolii omagiatului.

În debutul evenimentului aniversar, prof. univ. dr. hab. Victor Guțuleac a transmis un mesaj de salut și a rostit cuvinte de apreciere și gratitudine, adresate tuturor celor prezenți la eveniment. De asemenea, colegii, prietenii și studenții au adresat mesaje calde de felicitare, aducându-i urări de bine şi de sănătate, însoțite de florile recunoştinţei pentru eforturile depuse în activitatea științifico-didactică, în dimensiunea managerială, reliefând aspecte memorabile, derivate din diverse perioade și conjuncturi.

În numele Rectoratului și Senatului ULIM, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, a ținut un discurs omagial, conturând înalta ținută profesională, poziția intransigentă a omagiatului și traseul de anvergură, prin afirmarea constantă și progresivă în munca de cercetare științifică.

În cadrul evenimentului, în semn de profundă gratitudine pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, pentru acte de sacrificiu și curaj, ministrul Apărării Victor Gaiciuc a oferit prof. univ. dr. hab. Victor Guțuleac, Ordinul „Ștefan cel Mare”.

Activitatea profesorului Victor Guțuleac s-a făcut remarcată prin implicarea în proiecte de cercetare și dezvoltare, prin exercitarea funcțiilor manageriale din cadrul instituțiilor militare și de învățământ superior. În CV-ul domniei sale găsim câteva repere,  care conturează esența identității profesionale: în perioada anilor 1997-2001 deține funcția de  rector (comandant) al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, apoi în anii 2001-2004 a exercitat funcția de prorector, prim-prorector la Universitatea de Criminologie. În intervalul anilor 2005-2013, a fost profesor universitar la Catedra „Drept Public” din cadrul ULIM, iar în prezent este profesor la Catedra „Ştiinţe juridice şi securitate criminologică”, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply