Skip to main content

În data de 4 octombrie curent, ULIM a fost gazda sesiunii informative privind bursele DAAD pentru studenți, absolvenți și cadre didactice, prezentate de către dr. Josef Sallanz, reprezentantul Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) în Republica Moldova. În alocuțiunile instituționale, conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decan, Facultatea de Litere și conf. univ. dr. Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale au mulțumit oaspetelui că a dat curs invitației și au exprimat speranța unei cooperări intense în direcția schimburilor academice între instituțiile de învățământ superior din Germania și Republica Moldova și a unei extinderi a conexiunilor educaționale. 

Josef Sallanz a oferit informații despre ofertele de burse DAAD (cursuri universitare de vară, burse de studiu pentru absolvenţii tuturor disciplinelor; burse de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători; stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare sau cercetători) și despre condițiile specifice pe care trebuie să le întrunească potențialii candidați, precum: cunoașterea limbii germane nivel  minim B1 sau a limbii engleze (în funcție de tipul bursei); reușita academică înaltă; prezentarea CV-ului și a unei scrisori de recomandare de la un cadru universitar; motivația profesională și personală convingătoare. 

Oaspetele a comunicat că pentru cursurile universitare de vară pot aplica studenții de la licență din toate domeniile, care la momentul începerii bursei vor avea finalizați cel puțin 2 ani de studiu. Cursurile universitare de vară au o durată de 3-4 săptămâni, în care săptămâna de studiu constă din 5 zile, iar bursierii sunt obligați să frecventeze cel puțin 25 de ore de studiu. De asemenea, toți candidații trebuie să susțină testul gratuit „onSET” la lectoratul DAAD, pentru care este necesară o înscriere prealabilă prin intermediul unui e-mail la reprezentantul DAAD, dr. Josef Sallanz. Menționăm că testul „onSET” se va desfășura pe data de 28.10.2019 la ora 13 :15, 04.11.2019 la ora 15 :00 și pe data de 07.11.2019 la ora 13 :15. Pentru informații suplimentare despre oferta burselor, accesați site-ul www.daad.de sau www.study-in.de.

DAAD este cea mai mare organizație la nivel mondial care sprijină schimbul internațional de studenți și cercetători. Lectoratul DAAD în Republica Moldova și-a început activitatea în anul 1998 și anual sunt oferite circa 40 de burse pentru cetățenii moldoveni.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply