Skip to main content

La data de 07 aprilie 2021, în cadrul Salonului „SCIENTIA” ediția a XIII-a (publicații ale cadrelor didactico-științifice ULIM) a avut loc lansarea volumului „Metodologia şi etica cercetării în ştiinţele politice. Suport de curs” semnat de dr. în științe politice Valeriu Mija, expert internațional OSCE, eveniment organizat de către Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM în colaborare cu Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Jurnalism ULIM.

La evenimentul de lansare a volumului au participat:

  • Irina Cerneauscaite, director Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM;
  • Viorica Tîcu, decan Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Jurnalism ULIM
  • Valeriu Mija, dr. în științe politice, autorul volumului;
  • Tatiana Busuncian, dr., director al Centrului Pro Marshall din Republica Moldova, recenzenta publicației lansate;
  • Mihai Cernenco, dr., conf. univ., șef catedră Relații Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM, recenzentul publicației lansate.

„Publicația este un suport de curs pentru disciplina Metodologia și etica cercetării în științele politice, curs fundamental de specialitate pentru învățământ universitar și postuniversitar”, a menționat Cerneauscaite Irina, director DIB, în deschiderea evenimentului.

Autorul publicației lansate în cadrul Salonului „Scientia”, dl. Valeriu Mija a menționat că „suportul de curs abordează un subiect sensibil, controversat și destul de dificil pentru unii studenții, de aceea scopul volumului e să prezinte informația sistematizată, devenind astfel un suport util pentru mediul academic”.

Ediția a XIII-a a Salonului „Scientia” va fi desfășurată până la 31 aprilie curent, perioadă în care cercetătorii științifici sunt invitați să lanseze propriile publicații, să organizeze prelegeri publice și ateliere profesionale pentru cercetătorii și redactorii revistelor științifice.

Leave a Reply