Skip to main content

La 31 martie curent a avut loc Ședința Senatului ULIM, respectând măsurile de protecție și prevenire în context epidemiologic.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte de actualitate:

1. Evaluarea calității și eficienței stagiilor de practică la Facultăţile ULIM.

2. Evaluarea calității predării cursurilor la ULIM.

3. Asigurarea calității studiilor la ciclul II – master.

4. Aprobarea ofertei educaţionale pentru anul de studii 2021-2022.

5. Diverse.

Proiectele de hotărâre cuprinse în rapoartele de activitate au fost aprobate unanim de către membrii Senatului.

În cadrul Ședinței Senatului ULIM din 31.03.2021 au fost conferite distincții cadrelor didactice pentru merite deosebite în activitatea didactică și academică și promovarea ULIM după cum urmează:

☑Ordinul Steaua Unversitară, domnului Alexandru Gribincea, dr. hab., prof. univ., Facultatea Științe Economice (post-mortem) ;

Medalia ULIM, doamnei Viorica Țîcu, lector universitar, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism ;

Medalia ULIM, doamnei Tatiana Spătaru, dr. hab., cercetător științific superior, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism ;

?Comunitatea ULIM reitereaza recunoștința și gratitudinea pentru aportul adus în domeniul științei, cercertării și inovării.

Leave a Reply